Lukulistasi on tyhjä

Lähetä lukulista sähköpostiisi

Big data tulee viestintään – onko kukaan todella valmis?

Valve
Tuoreen European Communication Monitor -tutkimuksen mukaan viestinnän ammattilaiset uskovat, että big data muuttaa viestinnän johtamista, suunnittelua ja toteuttamista jo lähivuosina. Harvalla on kuitenkaan vielä näkemystä siitä, miten big data taipuu viestinnän veturiksi käytännössä.

Big datan vaikea hahmotettavuus lähtee jo siitä, että sillä on niin monta määritelmää – eikä yksikään niistä ole täysin vakiintunut.

Lähtökohtana on kyky tuottaa valtavalla nopeudella käsittämättömiä määriä eri muodossa olevaa ja hyödyllisyydeltään vaihtelevaa tietoa. Big dataa ovat esimerkiksi hakukoneiden lokitiedot, verkon ostotapahtumat, sosiaalisen median viestivirrat, sensoreiden tallentama mittausdata sekä älypuhelinten tai autojen paikkatiedot.

Analytiikka mahdollistaa tiedolla johtamisen
Pilvipalveluiden rajaton varastointitila ja pitkälle kehittynyt analytiikka mahdollistaa big datan jalostamisen uudenlaiseksi, arvokkaaksi ja syvälliseksi ymmärrykseksi eri ilmiöistä, kuten esimerkiksi teollisuusprosesseista tai ihmisten käyttäytymisestä. Ymmärrystä tarvitaan yhä nopeampitempoisemman päätöksenteon pohjaksi. Puhutaankin tiedolla johtamisesta – eikä turhasta puhutakaan, ainakaan jos on uskominen McKinseyn ja Harward Business Reviewn tutkimustuloksia.

McKinseyn mukaan dataa ja analytiikkaa hyödyntävien yritysten tuottavuus ja kannattavuus ovat 5 – 6 % korkeammalla tasolla kuin yritysten, joita ei johdeta tiedolla. HBR:n globaalin tutkimuksen tulokset kertovat niin ikään, että analytiikan laaja hyödyntäminen organisaatioissa kannattaa:

“More than 70 percent of the organizations that had deployed analytics throughout their organizations reported improved financial performance, increased productivity, reduced risks and faster decision making.”

Merkityksellinen vastaus vaatii oikean kysymyksen

Tieto on tunnetusti valtaa, mutta valtava datamäärä ei automaattisesti hyödytä ketään. On osattava esittää omaan tekemiseen liittyviä oikeita kysymyksiä, jotta saadaan merkityksellisiä vastauksia organisaation strategisten ja muiden tavoitteiden saavuttamisen tueksi. Toisaalta entistä parempi ymmärrys toimintaympäristöstä ja sidosryhmistä sekä niiden toiminnan muutostrendeistä tukee myös pitemmän aikavälin suunnittelua.

Big datan hyödyntäminen viestinnässä
Mitä big data sitten voisi tarkoittaa viestinnälle? Big data on iso pala purtavaksi. On helpompi lähestyä sitä aluksi viestinnän käytännön tekemisen kautta. Organisaatioiden viestinnässä on pohjimmiltaan kysymys tavoitteellisista, arvoa luovista ja siten myös sitouttavista kohtaamisista. Mitä enemmän viestinnällä on käytettävissään erilaisia sidosryhmiä koskevaa monipuolista analysoitua tietoa, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on onnistua hedelmällisen vuoropuhelun toteuttamisessa: luoda kohdennettuja, sidosryhmälle merkityksellisiä sisältöjä tarjoiltuna oikeaan aikaan niissä kanavissa, joita ne mieluiten käyttävät…

Kuulostaa tutulta, tästähän meille kaikille tutussa sisältömarkkinoinnissa on kysymys. Eikä tästä sitten enää olekaan pitkä matka algoritmeihin ja viestinnän automaatioon. Ja hups vain, sinne meni sitten kaikki suunnitelmallisuus pesuveden mukana, mutta menikö lapsikin? Sitä sietää pohtia samalla, kun pitää silmät auki big datan viestinnälle avaamille uusille mahdollisuuksille.