En

10-4-1 -sääntö tehostaa viestintää sosiaalisessa mediassa

Sisältömarkkinoinnissa, kuten myös sosiaalisessa mediassa onnistuminen vaatii selkeää suunnitelmallisuutta sisältöjen kierrättämiseen.

Sisältöjen kierrättäminen käsittää sekä omien sisältöjen uudelleen hyödyntämistä (re-use) että muiden tuottamien toimialasisältöjen hyväksikäyttöä eli kuratoimista. Artikkelissa esiteltävä 10-4-1-sääntö on suunniteltu erityisesti Twitter-viestintään, mutta se toimii aivan yhtä hyvin myös monissa muissa sosiaalisen median palveluissa.

Sisältöjen uudelleenkäyttö säästää paitsi organisaation omia sisällöntuotantoresursseja, monimuotoistaa se myös organisaation viestintää ja täten lisää kiinnostavuutta sisältöjen kohdeyleisön keskuudessa. Toimialasisältöjen kierrätys myös tukee yhä useampien organisaatioiden tavoitetta saavuttaa media-status. Oikeaoppinen toimialasisältöjen kierrätys mahdollistaa sen, ettei kohdeyleisönne tarvitse seurata lukuisia eri organisaatioita pysyäkseen mukana toimialan kehityksessä – ainoastaan teidän yrityksenne seuraaminen riittää tarpeellisen tiedon saamiseksi.

Sisältömarkkinoijan on muistettava myös liiketoiminnalliset tavoitteet

Sisältömarkkinoinnin perimmäisenä pyrkimyksenä on auttaa asiakkaita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sisältömarkkinoija tulisi välillä myös ”myydä”.  Vaikka autatte asiakkaitanne heidän arkisten ongelmiensa ratkaisemisessa sisältöjenne avulla tarvitsevat he varmasti myös asiantuntemistanne parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kannustakaa sisällöillänne ja viestinnällänne asiakkaita asettamienne tavoitteiden, kuten opaslatausten pariin.

10-4-1-SÄÄNTÖ KÄYTÄNNÖSSÄ

Sääntö muodostuu kolmesta viestityypistä, joita ovat:

  • Muiden tuottamat toimialasisällöt. Nämä voivat olla kilpailijoiden tai alan medioiden kasaamia uutisia.
  • Organisaation omat sisällöt. Organisaation omat sisällöt voivat olla blogiartikkeleita, uutisia tai yhtä lailla palvelu- tai tuotepäivityksiä.
  • Tavoitteen toteutumiseen tähtäävät sisällöt (CTA). CTA-pävitykset tähtäävät suoraan tavoitteiseen, kuten materiaalilataukseen. Käytännössä ohjaatte päivityksestänne suoraan laskeutumissivulle, jolla latauslomake sijaitsee.

Käytännössä kutakin 15 päivitystä kohden 10 twiitin tulisi sisältää toimialasisältöjä muilta tahoilta. Neljän päivityksen puolestaan tulisi ohjata oman sisältönne pariin ja yhden päivityksen tulisi tähdätä suoraan selkeän tavoitteen täyttymiseen.

Tiedän hyvin, ettei mallin tarkka noudattaminen ole käytännössä mahdollista, mutta muutamia hyviä ja sosiaalisessa mediassa onnistumista käytäntöjä se kuitenkin tarjoaa:

  • Muista kierrättää myös muiden sisältöjä, älä puhu pelkästään omista asioistasi.
  • Hyödynnä muiden sisältöjä omia enemmän.
  • Muista ohjata päivityksistäsi suoraan myös selkeiden tavoitteiden pariin.

Kun tutkimme Digityksessä (nykyisin osa Valvea) taannoin tieto- ja viestintätekniikka-alan (Tivi 250) kärkiyritysten sosiaalisen median läsnäoloa, havaitsimme tässä artikkelissa esitellyn mallin kaltaisten toimintatapojen pitkälti puuttuvan suomalaisista asiantuntijayrityksistä.

Minkä tahansa sosiaalisen median kanavan käyttöönoton parissa seuraavaksi työskenteletkin, niin kannustan miettimään 10-4-1-mallin soveltuvuutta siihen kontekstiin.

Takaisin blogien etusivulle

Hae sivustolta:Search our site: