En

Keksitään juliste uudelleen

Markkinoinnin visionääri Janne Saarikko haastoi minut jo kauan sitten keksimään julisteen uudelleen. Juliste on alun perin kadulle tehty, huomion herättämiseen tarkoitettu yksinkertainen ja iskevä viesti. Juliste on jo nyt paljon muutakin. Mitä se voi olla tulevaisuudessa?

Esitetyn haasteen ratkaiseminen ei ole aivan yksinkertaista. Mahdolliset ratkaisut voivat löytyä useammasta suunnasta. Julisteiden käyttöä rajoittavat usein katseluetäisyys ja rakennetun ympäristön mittasuhteet. Ne ovat johtaneet julisteen melko isoon kokoon ja tietyn tyyppisiin esillepanoratkaisuihin. Katseluaika on usein lyhyt ja esillepano liikenneväylien varrella tiukasti esimerkiksi Liikenneviraston ja kaupunkien ohjeistamaa.

Yhteistä julisteiden viesteille on iskevyyden tavoittelu, vaikka kuvalliset ratkaisut voivat olla myös rikkaita ja monikerroksellisia. Julisteen suunnittelussa on ollut oleellista kiteyttää viesti yksinkertaiseen, tehokkaasti vaikuttavaan ja yllätykselliseen muotoon. Julisteen kuva-aiheen suunnittelussa voi olla yhtymäkohtia tunnuksen tai ikonin suunnitteluun, mutta julisteessa on usein tarpeen symbolia tai ikonia rikkaampaan ilmaisuun. Kuvan pitää olla erottuva ja nopeasti tajuttava, mutta sen pitää yleensä kestää myös pidempää tarkastelua – olla siis kerroksellinen.

Osa julisteiden viehätystä on ollut niiden muodon ja käyttötavan yhtäläisyys usein seinälle ripustettujen taideteosten muodon ja esillepanotavan kanssa. Julistekilpailuissa palkitut julisteet ovatkin taideteoksen kaltaisia, mestarillisia kuvan suunnittelun esimerkkejä. Vain julisteita koskevia visuaalisia trendejä on olemassa, mutta ne eivät mullista julisteen konseptia.

Innovaatiot liittyvät siihen, miten viesti muotoillaan sekunnissa tajuttavaksi. Nythän niin ei useinkaan ole, mutta sekin on tuttu haaste.

Yksisuuntaisesta vuorovaikutteiseen

Vasta uudet tekniset mahdollisuudet uudistavat julistetta radikaalisti. Esimerkiksi Kiinassa ahkerassa käytössä olevan QR-koodin avulla julisteeseen liittyy lisäviestien, ostamiseen, tilaamisen ja muuhun asiakkaan tavoittamiseen liittyviä mahdollisuuksia. Vaihtuvat näkymät toteutetaan tulevaisuudessa entistä useammin näyttöratkaisuina. Isot liikkuvaa kuvaa pyörittävät näytöt muuttavat esimerkiksi myymäläkokemusta.

Kaupan alalla kasvavia alueita ovat olleet sekä halpaketjut että luksustuotteita myyvät ketjut. Verkkokauppa ja uudet käyttäytymismallit tekevät osasta kaupoista näyttelykeskuksia. Asiakkaat käyvät nyt sovittamassa tuotteita myymälässä ja tilaavat ne sitten verkkokaupoista. Osalla kivijalkakaupoista on tulevaisuudessa kilpailukeinona elämys ja asiakaskokemus. Interaktiiviset näyttöratkaisut voivat tehdä joistain kaupoista elämyskeskuksia ja verkkokauppojen käyttöliittymiä.

Julisteesta avautuu uusi maailma

Mobiililaitteella käytettävän lisätyn todellisuuden mahdollisuudet ovat esimakua tulevaisuuden virtuaalisen todellisuuden mahdollisuuksista.  Zalando suunnittelee tuovansa vaatteiden virtuaalisovittamisen verkkokauppaan, joten miksi virtuaalimaailma ei voisi tulla myymäläänkin?  Samat mahdollisuudet avautuvat esimerkiksi tapahtumissa, museoissa ja muissa julkisissa tiloissa.  Tulevaisuudessa seinäpinnoissa olevat julistemaiset kuva- ja viestivirrat voivat houkutella avaamaan virtuaalimaailman, jonka sisään astutaan. Tekniset mahdollisuudet ovat jo osin olemassa, esimerkkinä vaikkapa Valveen MTV:n kanssa kokeilemat 360° videot ja jo monissa kampanjoissa kokeillut lisätyn todellisuuden esimerkit.

Tulevaisuuden kuvittelun ei tulisi kuitenkaan rajoittua nykyisten laitteiden rajaamaan maailmaan. Tähän liittyvänä esimerkkinä voidaan nostaa esiin Magic Leapin tavoittelema uudenlainen ”kontekstuaalinen tietokone”. Siirtyminen mobiililaitteen käytöstä julisteessa mukana olevaan tai sen kautta avautuvaan käyttöliittymään tekee kokemuksesta nykyistä vahvempaa. Asiakas voi tulevaisuudessa nähdä itsensä ”julisteessa” toisenlaisena ja toisenlaisessa maailmassa.

Kokemuksessa tiiviimmin mukana

Näyttötekniikkaan perustuvien julisteiden sisällön reaaliaikainen muuttaminen ja ohjaus antavat mahdollisuuksia ajankohtaiseen ja muuttuvaan aktivointiin.

Vaikka teknisien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen vie aikaa, on juliste tulevaisuudessa digitaalinen. Siitä tulee käyttöliittymä ja sen vaikuttavuutta voidaan mitata reaaliaikaisesti. Se ei vähennä julisteen viestin yksinkertaistamisen ja estetiikan kehittämisen tarvetta. Julisteen pitää edelleen herättää kiinnostus sekunnin murto-osissa ja pitää mielenkiintoa yllä ensivaikutelman jälkeenkin. Julisteen pitää toimia niin liikkumattomana pysäytyskuvana, liikkuvana kuvana ja houkuttelevana ovena sen kautta avautuvaan maailmaan.

Millaisena sinä näet julisteen vuonna 2020?

Hae sivustolta:Search our site: