En

Sisältömarkkinoinnista virtaa sisäiseen viestintään

Sisältömarkkinointi on käsitteenä jo markkinointiviestinnän ja viestinnän tekijöiden peruskauraa, vaikka toteutuksessa vielä riittääkin työsarkaa. Löytyisikö sisältömarkkinoinnin ajatusmaailmasta ammennettavaa myös sisäiseen viestintään?

Yksinkertaistaen sisältömarkkinoinnissa on kysymys siitä, että opetellaan tuntemaan sidosryhmät tarkasti, rakennetaan tämän pohjalta ostajapersoonat ja tarjoillaan näille persoonille vuoropuhelun pohjaksi sisältöä, josta on heille hyötyä – miten he nyt hyödyn määrittelevätkään! Hyödyllinen sisältö tarjoillaan sitten kohderyhmille sellaisessa muodossa ja sellaisia kanavia myöten, joita he haluavat käyttää. Tavoitteena on sitouttaminen, ja sen myötä luonnollisesti ostopäätöksen tekeminen – myydäänpä sitten tuotetta, palvelua tai ideologiaa. Miksei siis myös myytäessä sisäisesti yrityksen arvoja, suuntaa, strategiaa ja tavoitteita?

Henkilöstön sitouttaminen yrityksen kulttuuriin ja tavoitteiden toteuttamiseen on sisäisen viestinnän keskeinen tehtävä – selkeästi viestitty suunta ja strategia on yksi henkilöstön sitoutumisen keskeisiä tekijöitä.

Sisäisen viestinnän uusi näkökulma kohderyhmiin

Uutta näkökulmaa ja työkaluja tähän tehtävään voisi löytyä sisäisten ostajapersoonien rakentamisesta. Perustietoa henkilöstöstä on yleensä kyllä käytettävissä, kuten ikä- ja sukupuolijakauma tai koulutustaso, ja sitä hyödynnetäänkin, mutta ostajapersoonissa mennään pintaa syvemmälle. Jaoteltiinpa sisäiset ostajapersoonat miten tahansa, on muutamia asioita, joita niihin kannattaa sisällyttää. Näitä ovat esimerkiksi

  • Mitä ovat ne tehtävät tai haasteet (3-5), joihin ostajapersoonasi käyttää suuren osan aikaansa/energiaansa työssään?
  • Mitkä asiat ostajapersoona näkee henkilökohtaisina onnistumisen mittareinaan, draivereina?
  • Mitkä tekijät voivat estää ostajapersoonaa sitoutumasta yritykseen ja sen tavoitteisiin?
  • Mitä viestintäkanavia ostajapersoona haluaa mieluiten käyttää ja milloin, ja missä muodossa hän mieluiten vastaanottaa tietoa tai osallistuu sen tuottamiseen?
  • Mitkä tekijät ovat ratkaisevia juuri tämän ostajapersoonan sitoutumiselle?

Vasta kun ostajapersoonat on määritelty, on aika vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaista sisältöä eri ostajapersoonille tuotetaan, jotta se olisi hyödyllistä? Lähtökohta on kaikille ostajapersoonille sama eli organisaation arvot, suunta, strategia ja tavoitteet.
  • Millaista sävyä ja tyyliä käytetään eri persoonille tarkoitetussa sisällössä?
  • Miten sisältö jaetaan ja miten varmistetaan dialogi?
  • Mihin asioihin sisällössä pitäisi eri ostajapersoonien kohdalla keskittyä, jotta sisäisen viestinnän ydintehtävä eli sitoutumisen luominen ja vahvistaminen toteutuisi?

Some kotona, some töissä

Yksi sisältömarkkinoinnin liikkeelle sysänneitä ja mahdollistaneita voimia on digitaalisen median globaali voittokulku. Ja kas kummaa, ihmiset haluavat soveltaa digitaalisen median luomia mahdollisuuksia ja toimintatapoja myös työssään – niitä, joita he käyttävät vapaa-ajallaankin.

Sisäisen viestinnän ammattilaisilla onkin viimeistään nyt hyvä hetki hyödyntää esimerkiksi sosiaalinen intranet lukuisine mahdollisuuksineen, mobiilisovellukset sekä videoiden, kuvien ja ylipäätään visuaalisen viestinnän lisääntynyt käyttö myös sisäisessä viestinnässä.

Olen käyttänyt inspiraation lähteenä muun muassa Content Marketing Institute -organisaation ja Holz Communications and Technologies -yrityksen sivuillaan julkaisemaa sisältöä.

Hae sivustolta:Search our site: