Ajatusjohtajuus

Ajatusjohtaja on oman alansa tunnettu, tunnustettu ja näkemyksellinen huippuasiantuntija – ja vahva mielipidevaikuttaja. Ajatusjohtajuutta rakennetaan hyvin suunnitellulla, systemaattisella viestinnällä ja sisältömarkkinoinnilla. 

Valveella on oma ajatusjohtajaprofiilin rakentamisen prosessi, jonka osa-alueet ovat:

Ainutlaatuisten vahvuuksien tunnistaminen

Ajatusjohtajuus perustuu niihin organisaation strategisiin kyvykkyyksiin – keihäänkärkituotteet, -palvelut tai -toimintamallit – joissa sillä on mahdollisuus profiloitua oman alansa huippuasiantuntijaksi. 

Todennettu asiantuntijuus

Asiantuntijuus on kyettävä todentamaan. Todentamisen välineitä ovat muun muassa tutkimukset, raportit, artikkelit, muut julkaisut ja puheenvuorot.

Suunnitelmallinen viestintä ja vuoropuhelu

Sisältömarkkinoinnin avulla tavoitetaan valitut kohderyhmät monikanavaisesti heitä hyödyttävällä ja kiinnostavalla sisällöllä, ja luodaan puitteet jatkuvalle vuoropuhelulle. 

Seuranta ja toiminnan jatkuva kehittäminen 

Ajatusjohtajan aseman kehittymistä kartoitetaan muun muassa sidosryhmätutkimusten avulla. Lisäksi seurataan ansaittua näkyvyyttä ja hakukonetuloksia. Tulosten pohjalta tarkennetaan mahdollisesti viestinnän sisältöjä ja käytettäviä kanavia.

Miksi ajatusjohtajuus on tavoiteltavaa?

Ajatusjohtaja on haluttu toimittaja, yhteistyökumppani ja työnantaja. Ajatusjohtajan puoleen käännytään, sanaa kuunnellaan ja tekemisisä seurataan – siksi ajatusjohtaja voi myös olla vahvasti mukana muokkaamassa koko alansa tulevaisuutta. Ajatusjohtajuuden rakentaminen on myös keino kohdentaa viestinnän ja markkinoinnin resurssit alueille, jotka hyödyttävät vahvimmin koko organisaatiota. Ajatusjohtajuuden rakentaminen on valintoja ja suunnitelmallista, pitkäjänteistä työtä.

Me Valveella olemme tukenasi matkalla ajatusjohtajaksi ensi askeleilta aina viestinnän toteuttamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Ajatusjohtajuuden ytimessä on todennettu tarina, jonka ainutlaatuisuuden me osaamme pukea sanoiksi, kuviksi ja teoiksi. 

Ota yhteyttä

Sara Nikander
Sara Nikander Director, Brand & Digital 045 6735 577
Kirsi Nurmi
Kirsi Nurmi Director, Talent Dev & Comms, Brand & Digital 045 2719 559