Yritysviestintä & PR

Tarinat kiehtovat ja koukuttavat. Jäävät mieleen. Autamme sinua kertomaan organisaatiosi tarinan kohdeyleisöllesi tavalla, joka punoo teidät yhteen ja synnyttää luottamusta. Hyvä tarina ei kerro vain organisaatiostasi, vaan siitä, mitä te voitte asiakkaanne kanssa yhdessä saavuttaa.

Valveen yritysviestinnän palveluita vahvaan tarinankerrontaan:

Viestintästrategia

Viestinnän tehtävä on tukea organisaation strategian toteuttamista ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. Valveen sitouttavan prosessin tuloksena syntyvä viestintästrategia varmistaa linjakkaan ja osuvan viestinnän kaikissa tilanteissa. Prosessin lopputuloksiin sisältyy käytännönläheinen Viestinnän huoneentaulu, joka kiteyttää viestintästrategian keskeiset asiat yhdelle sivulle.

Vastuullisuusviestintä

Eri sidosryhmät edellyttävät organisaatioiden vastuullisuusviestinnältä erilaisia asioita, ja myös lainsäädäntö velvoittaa pörssiyhtiöt yhä laajempaan vastuullisuuden eri osa-alueiden ja niihin liittyvien riskien raportoimiseen. Olemme organisaatioiden tukena muokkaamassa ja kirkastamassa niiden vastuullisuusviestejä ja -viestintää palvelemaan parhaalla tavalla kunkin sidosryhmän odotuksia ja tarpeita – aina kuluttajista sijoittajiin. 

Sisäinen viestintä

Sisäisen viestinnän tehtävä on tukea henkilöstön sitoutumista organisaation kulttuuriin ja arvoihin sekä tavoitteiden toteuttamiseen. Muutostilanteissa sen merkitys on keskeinen. Uskomme vahvan tarinan voimaan ja sisältömarkkinoinnin periaatteisiin myös sisäisessä viestinnässä – osuvaan, sisäiselle kohderyhmälle hyödylliseen sisältöön ja vuoropuhelun mahdollistamiseen valituissa kanavissa. 

Kriisiviestintä

Sosiaalisen median aikakaudella yllättävien tilanteiden ja kriisien aiheuttamiin viestintähaasteisiin on kyettävä vastaamaan nopeasti. Valveen kriisiviestinnän mallin avulla autamme tunnistamaan mahdolliset kriisien aiheuttajat ja niiden vaikutusten vakavuuden yritykselle, sekä valmistautumaan niiden kohtaamiseen. Mallin avulla syntyy käytännönläheinen kriisiviestintäohje. Kokeneet kriisiviestintäkonsulttimme auttavat myös yllättävien maine- ja muiden kriisien hoitamisessa. 

Valve viestinnän kumppanina

Viestintä on luottamusbisnestä kahdellakin tavalla – luottamusta meidän ja asiakkaidemme välillä ja luottamuksen rakentamista asiakkaidemme ja heidän sidosryhmiensä kesken. Luottamuksen merkitys korostuu muutoksessa ja kriisitilanteessa, ja organisaatio, joka on rakentanut luottamuspääomaa pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti selviää kummastakin paremmin.

Valveen organisaatioviestinnän tekijöissä pitkä ja monipuolinen viestinnän konsultoinnin, suunnittelun ja johtamisen kokemus rikastuu tuoreilla digiajan osaajilla. Haluamme olla mukana kertomassa organisaatiosi tarinaa vaikuttavalla, vuoropuhelua edistävällä ja luottamusta rakentavalla tavalla.

Ota yhteyttä

Kirsi Nurmi
Kirsi Nurmi Director, Talent Dev & Comms, Brand & Digital 045 2719 559