Lukulistasi on tyhjä

Lähetä lukulista sähköpostiisi

Kolme näkökulmaa sosiaalisen median viestintään

Valve
Järjestimme tiistaina 23.8. sosiaalisen median viestintää kolmesta eri näkökulmasta käsitelleen aamiaisseminaarin. Tässä kirjoituksessa katsaus seminaariaamun sisältöön.

Järjestimme kuluvan viikon tiistaina aamiaisseminaarin, jonka tarkoituksena oli tarjota osallistujille sosiaalisen median viestintään erilaisia näkökulmia. Seminaarin yhteydessä käymieni keskustelujen ja osallistujille lähetetyn digitaalisen palautekyselyn perusteella onnistuimme tavoitteessamme hyvin.

Onnistuneesta seminaariaamusta suurin kiitos kuuluu tietysti puhujavieraillemme, joiden erilaiset näkökulmat sosiaalisen median viestintään yhdessä innostavine esityksineen takasivat kävijöiden viihtyvyyden. Meidän tehtävämme seminaarin järjestelyjen ja aamupalatarjoilun hoitajana oli tässä kontekstissa verrattain helppo.
Avaan tässä kirjoituksessa lyhyesti aamupäivän sisältötarjonnan, jota höystän muutamilla omilla huomioillani aiheista.

 

Kirsi Nurmi ja Joonas Rinne avasivat aamiaisseminaarin

Kun aamiainen oli nautittu, avasivat Valveen Kirsi Nurmi ja Joonas Rinne tilaisuuden lyhyillä alustuspuheenvuoroilla. Kirsi kertoi muutamalla sanalla seminaarivieraille Valve Groupin monipuolisesta palvelutarjonnasta aina liikkuvan kuvan toteutuksista oman vetämänsä viestintäyksikön tarjoamiin palveluihin.

”Asiakaslähtöisyys ei tarkoita sitä, että pyrimme viemään asiakkaan omaan prosessiimme, vaan sitä, että mukaudumme asiakkaan prosessiin.”

Joonas puolestaan pureutui aamupäivän teemaan käsittelemällä dataa ja automaatiota osana (sosiaalisen median) viestinnän rakentamista. Hän viittasi alustuksessaan European Communication Monitor 2016 tutkimuksen aineistoon pureutumalla teemoihin kuten:

 • Datan jalostaminen informaation ja analyysin kautta ymmärrykseksi
 • Automaatiossa kiinnostavat: tehokkuus & asiakas
 • Mitä asiakaslähtöisyys on?

Charly Salonius-Pasternak taustoitti oman henkilöbrändinsä rakentamista

Ulkopoliittisen instituutin tutkija, TV:stä monille meille tuttu, Charly Salonius-Pasternak oli omien sanojensa mukaan tiistaiaamuna uudessa tilanteessa. Vaikka hänellä oli takanaan lukuisia julkisia esiintymisiä, puhui hän käytännössä ensimmäistä kertaa pelkästään itsestään. Näin ollen oletan tämän oman henkilöbrändin taustoituksen ja siihen liittyvien sosiaalisen median aktiviteettien olleen aamiaisseminaarin osallistujille hyvin eksklusiivista sisältöä.

Charlyn esitys oli kaiken kaikkiaan hyvin inspiroiva, mutta asiantuntijoille ja asiantuntijaorganisaatioiden markkinointiviestinnän rakentajille se toimi mielestäni erityisen hyvänä kannustimena. Tämän kaltaiset esimerkit ovat todella tärkeitä, jotta organisaatioiden asiantuntijuus voidaan saada Suomessa laajalla rintamalla verkkoon.

Charlyn teesit:

 • Sosiaalinen media (ja erityisesti Charlyn preferoima kanava Twitter) on erityisen toimiva paikka ajankohtaisten aiheiden seuraamiselle, keskustelulle sekä näkökulmien ja kontekstin tarjoamiselle. Samalla oma asema tietyn alan asiantuntijana vahvistuu osittain ”sivutuotteena”.
 • Kaikkialla ei tarvitse ja voi olla läsnä. Valitse kanavasi tavoitteiden ja toimialan mukaan.
 • Aitous ja ajoitus tärkeitä sosiaalisessa mediassa. Tulokset vaativat suunnitelmallisuutta ja kärsivällisyyttä.

Drazen Dodik avasi kokemuksensa sosiaalisen median viestinnän rakentamisesta osana uuden palvelun – Microsoft Fluxin – lanseerausta

Microsoftilla työskentelevä Drazen Dodik aloitti puheenvuoronsa kertomalla tarinan Helsinkiin Korkeavuorenkadulle avatun Microsoft Fluxin takana. Esitystä kuunnellessa ei jäänyt epäselväksi, miksi huhtikuussa avattu Microsoft Flux on saanut niin hyvän vastaanoton kohdeyleisönsä, suomalaisen startup-yhteisön, keskuudessa. Itselleni jäi esityksestä nimittäin päällimmäisenä mieleen se intohimo, jolla Drazen Fluxin rakentamiseen suhtautuu.

Fluxin tavoitteena on auttaa startupeja, toimia startup-yhteisöä yhdistävänä toimijana ja muuttaa yleistä käsitystä Microsoftin suhtautumisesta startup-yrityksiin. Nopeasti arvioiden näiden tavoitteiden toteutuminen ei jää ainakaan henkilöstön antaumuksesta kiinni. Sosiaalisen median viestinnän tavoitteena ovat olleet tähän mennessä lanseerauksesta viestiminen sekä Fluxin fyysisen tilaan liittyvän tunnelman ja kulttuurin vieminen digitaaliseen toimintaympäristöön.

Drazenin teesit:

 • Tee töitä fanien osallistamisen eteen. Lyhyellä tähtäimellä työlästä, mutta maksaa itsensä takaisin pidemmällä tähtäimellä.
 • Suunnittele sosiaalisen median viestintäsi niin, että voit pelkän reagoinnin sijasta toimia myös proaktiivisesti.
 • Ulkopuolisen palvelun hyödyllisyys SoMe-viestinnän rakentamisessa korostuu läsnäoloa rakennettaessa. Kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, miten vastuiden siirto sisäiselle tiimille hoidetaan.

Jukka Tuominen OP Lounaismaalta käsitteli esimerkillä johtamista ja sallivan kokeilukulttuurin merkitystä sosiaalisen median viestinnän valmiuksien kehittämisessä

Pankinjohtaja Jukka Tuominen aloitti puheenvuoronsa avaamalla itsenäisen aluepankin OP Lounaismaan taustoja ja yhteistyötä OP Ryhmän kanssa sekä kertomalla ryhmän suunnasta kohden monialaista palveluyritystä. Erityisen mielenkiintoisena ja huomionarvoisena pidin itse sitä, että OP Lounaismaalla nähdään ”asiakaskokemuksen kirittäjinä” perinteisten rahoitusalan toimijoiden rinnalla myös iso liuta niin kotimaisia kuin ulkomaisia yhtiöitä kuten Spotify, Wolt ja Ebay. Osuuspankin vahvan paikallistasolle ulottuvan palveluverkoston ja uusien Pivon kaltaisten sovellusten yhdistämisestä voi syntyä jotain sellaista, jota pankkipalveluilta emme osaa vielä edes odottaa.

Jukka on siitä harvinaisia henkilöitä rahoitusalalla, että on vaikeaa löytää sosiaalisen median yhteisöpalvelua, jota hän ei olisi vähintään kokeillut. LinkedIn ja Twitter ovat säännöllisessä käytössä. Tämä onkin tärkeässä roolissa henkilöstön kannustamisessa digitaalisten kanavien käyttöön. Esimerkillä johtamisen lisäksi Jukka painotti heittäytymisen sekä paikallisten yhteisöjen osallistamisen merkitystä osana OP Lounaismaan digitaalisiin kanaviin menoa.

Jukan teesit:

 • Ota asiakas oikeasti mukaan asiakaskokemuksen johtamiseen
 • Toimi itse esimerkkinä ja mene epämukavuusalueelle
 • Panosta sellaisen kulttuurin rakentamiseen, jossa myös mokaaminen on sallittua
 • Voittava asiakaskokemus syntyy inhimillisen vuorovaikutuksen ja teknologian yhteispelillä

Tässä siis kertaus syksyn 2016 ensimmäisestä aamiaisseminaaristamme. Seuraavaa markkinoinnin automaatioaiheista seminaaria suunnitellaan jo. Mikäli haluat varmistaa saavasi tiedon siitä, niin lähetä minulle (mikko.rindell(at)valve.fi) sähköpostia otsikolla ”Haluan tiedon seuraavasta aamiaisseminaarista”.

PS. Minulta voit kysellä halutessasi suoraan lisää myös Valveen Microsoft Fluxille ja OP Lounaismaalle tuottamista sosiaalisen median palveluista.