Lukulistasi on tyhjä

Lähetä lukulista sähköpostiisi

Markkinoinnin automaatio asiakaskokemuksen rakentamisessa

Valve
Järjestimme torstaina 29.9. markkinoinnin automaatio asiakaskokemuksen rakentamisessa -aamiaisseminaarin. Tässä kirjoituksessa katsaus seminaariaamun sisältöön.

Paljon keskusteluissa esiintyvä markkinoinnin automaatio houkutteli auditorion täyteen markkinoinnin ammattilaisia, ja tilaisuuden avanneet Joonas Rinne ja Mikko Rindell toivottivatkin seminaarivieraat tervetulleeksi ”Valveen jokavuotiseen markkinoinnin automaatio -seminaariin” luvaten suuren kysynnän vuoksi järjestävänsä automaatioaiheisen tapahtuman uudestaan ensi vuonna.

Markkinoinnin automaation perusteet á la Valve

Joonas ja Mikko jatkoivat esittelemällä lyhyesti Valvetta yrityksenä tätä entuudestaan tuntemattomille: perinteisistä mainostoimistoista poiketen Valveelta löytyy vahvaa osaamista myös markkinointiteknologian hyödyntämiseen liittyen. Yritysesittelyn jälkeen Joonas alusti päivän pääaihetta kertomalla, mikä on johtanut markkinointiautomaatioratkaisujen kohisten kasvavaan kysyntään. Sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden radikaalisti muuttunut ostokäyttäytyminen, lukuisat käytössä olevat viestintäkanavat ja yhä vaikeammin toteutettavissa oleva yhtenäisen asiakaskokemuksen rakentaminen ovat haasteita, joihin on käytännössä mahdotonta vastata tehokkaasti ilman toimivaa markkinoinnin automaatiojärjestelmää.

Valveella muun muassa markkinointiautomaatiosta vastaava Joonas kertoi, kuinka markkinoinnin automaatiota ei meillä Valveella lähestytä pelkkänä IT-hankkeena, vaan markkinoinnin automatisointiprojektissa lähdetään lähes poikkeuksetta liikkeelle organisaation strategian ja prosessien kehittämisen kautta. Prosesseissa yritysten tulee nimenomaan ottaa huomioon asiakkaan prosessit ja mukautua itse niihin sen sijaan, että yritettäisiin saada asiakkaita väkisin tungettua yrityksen vakiintuneisiin kaavoihin. Vain tällöin pystytään luomaan asiakaskokemus, joka ylittää sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden odotukset.

Tähän tiivistelmään voisi nostaa vielä käytännönläheisemmän tiedonjyvän: yrityksen kannattaa investoida markkinoinnin automaatioon, jos sillä on joko ennestään merkittävä markkinointivaranto tai kyky tuottaa liidejä. Tällöin myyntiprosessin alkupää on hallussa, mutta liidit pitäisi vielä sitouttaa, ohjata ostoprosessissa eteenpäin ja oikea-aikaisesti kontaktoida myynnin toimesta. Mikko Rindellin sanoin näiden jälkimmäisten vaiheiden tehokkaassa toteuttamisessa markkinoinnin automaatiojärjestelmä on käytännössä välttämätön.

IBM yllättäen markkinoinnin automaation aallonharjalla

Aamupäivän puhujavieraat olivat tällä kertaa IBM:ltä, jonka markkinointiteknologiaratkaisut kuuluvat myös Valveen tarjontaan. Business lead Ilkka Kivi ja IT-arkkitehti Antti Lundström avasivat puheenvuoronsa kysymällä ”Kuka on yllättynyt IBM:n edustajien puhuvan markkinointiseminaarissa?”. Ilkan mukaan markkinointi on muuttunut puhtaasti luovasta työstä taiteen ja tieteen liitoksi, minkä vuoksi IBM:kin on viime vuosina investoinut vahvasti markkinointiratkaisujen kehittämiseen.

Ilkka ja Antti kertoivat seminaarivieraille, miten asiakaskokemus IBM:llä nähdään ja miten sitä voidaan optimoida moderneilla markkinointiautomaatioratkaisuilla. IBM:llä kehitteillä olevat ratkaisut esimerkiksi koneavusteiseen käyttäytymisen analysointiin ja sen reaaliaikaiseen hyödyntämiseen puskevat markkinoinnin automaation rajoja kohti yhä yksilöidympää asiakaskokemusta. Tässä apuna on esimerkiksi IBM:n Watson-tekoäly, jonka hyödyntämisestä markkinoinnissa on kerrottu lisää hieman alempana.

Ilkan ja Antin mukaan asiakas määrää nykyään kaapin paikan siinä määrin, että on perusteltua puhua Customer-to-Business-liiketoiminnasta (C2B): asiakas päättää, missä kanavissa vuoropuhelua käydään ja milloin. Tämä toteamus on pitkälti sama, jonka Joonas teki aiemmin. Ehdottomasti seminaarin tärkeimpiä oppeja siis.

Markkinoinnin automaatio markkinoinnin johtamisen työkaluna

IBM:n kiehtovan puheenvuoron jälkeen Valveen Joonas ja Mikko palasivat ääneen pureutuen markkinoinnin automaatioon markkinoinnin johtamisen työkaluna. Asiantuntijoiden sanoin markkinointiautomaatiojärjestelmä on lähestulkoon ainoa keino viedä perinteinen kampanjalähtöinen markkinointi ja heikko myynnin ja markkinoinnin yhteispeli kohti integroitua, jatkuvaa ja optimoitua markkinointia, josta vastuu siirtyy oikea-aikaisesti myynnille.

Puhujat nostivat esille esimerkkejä, miten markkinointijohto voisi käytännössä ryhtyä hyödyntämään markkinoinnin automaatiota. Tapahtumamarkkinointi, liidien generointi sisältömarkkinoinnilla sekä liidien pisteytys myyntiorganisaation työn tehostamiseksi ovat toimenpiteitä, jotka yleensä ovat markkinointiautomaatiota käyttöönottavalle yritykselle niin sanottuja ”matalalla roikkuvia hedelmiä”, joista on hyvä aloittaa.

Markkinoinnin automaatio vuonna 2020

Markkinoinnin automaation tulevaisuutta käsittelevän osion aluksi katsottiin demovideo IBM Watson -tekoälyn hyödyntämisestä markkinoinnin automaatiossa. Demossa markkinointipäällikön tehtävänä oli tehdä ulkoiluvarusteita myyvälle työnantajalleen työmatkapyöräilyyn kannustava mainoskampanja. IBM Watson toimi markkinointipäällikön ohjeiden mukaan ja analysoi nykyisen asiakaskannan, löysi relevantit kohdennusmääreet, loi mainossisällön sekä otti huomioon vielä vallitsevan säätilan kohdentamista varten. Watsonin kaltaisen tekoälyn laajamittainen hyödyntäminen tulee ennestään vapauttamaan markkinointijohdon resursseja suorittavasta työstä strategisempiin ja luovuutta vaativampiin tehtäviin.

Joonas Rinne jatkoi kertomalla oman valistuneen näkemyksensä siitä, mitä markkinoinnin automaatio mahdollistaa tulevaisuudessa. Hänen mukaansa yksilöityyn asiakaskokemukseen panostaminen tulee kasvattamaan merkitystään ja sen luomisesta tulee markkinoinnin tärkein keino arvon luomisessa. Paikkatiedon, älypuhelimien ja online-ympäristöstä kerätyn asiakastiedon yhdistäminen taas tulee muuttamaan B2C-markkinointia kivijalassa.

Esittelyssä: Wake Excite myynnin ja sisällönhallinnan työkaluna

Aamiaisseminaarin viimeisen puheenvuoron käytti Valveen Design & Technology -yksikön johtaja Sara Nikander, joka esitteli vieraille Wake Excite -työkalua. Wake Excite on pilvipalvelu, johon kerätään organisaation kaikki markkinointi- ja esitysmateriaali, josta esimerkiksi yksilöidyt myyntipresentaatiot on helppo ja nopea koostaa valmiista kokonaisuuksista, ja materiaali on helppo pitää ajan tasalla. Sen avulla pystytään myös seuraamaan, mitä presentaatioita asiakkaat lukevat, mikä on hyödyllistä asiakastiedon rikastamista. Tämä informaatio pystytään myös linkittämään markkinointiautomaatiojärjestelmiin.

Tässä siis katsaus syksyn toisen aamiaisseminaarimme sisältöön. Järjestäjän silmin tapahtuma oli erittäin onnistunut, ja toivottavasti sama mielikuva muodostui myös runsaslukuisalle yleisöllemme. Palautekysely on jo lähtenyt osallistujille, mutta lisää kommentteja, ehdotuksia sekä tiedusteluita Valveen tarjoamista markkinointiautomaatioratkaisuista voi lähettää Joonas Rinteelle osoitteeseen joonas.rinne@valve.fi.