Lukulistasi on tyhjä

Lähetä lukulista sähköpostiisi

Markkinointiautomaation käyttöaste suomalaisissa kasvuyrityksissä

Valve
Markkinointiautomaation käyttöaste suomalaisissa kasvuyrityksissä sijoittuu keskimääräisesti samalle tasolle kuin Pohjois-amerikkalaisissa B2B-yrityksissä.

Tarkastelimme markkinointiautomaation käyttöastetta suomalaisten kasvuyritysten keskuudessa osana Digityksen (nykyisin osa Valvea) vuodenvaihteessa julkaisemaa Kasvu15-tutkimusta, jossa tutkittiin modernin markkinoinnin tilaa 125:ssä kasvuyrityksessä.

Mikäli markkinointiautomaatio ja markkinoinnin automatisointi ovat käsitteenä vielä vieraita, suosittelen tutustumaan aiheeseen artikkelissamme ”Miksi markkinointiautomaatio on kaikkien huulilla?”. Mikäli aihe on sinulle jo tuttu, niin voit hypätä suoraan artikkelin loppupuolelle, jossa käsitellään markkinointiautomaation hyödyntämistä suomalaisissa kasvuyrityksissä.

Markkinointiautomaatio lyhyesti

Markkinointiautomaatio auttaa organisaatiota ylläpitämään automaattisesti markkinointiviestinnän prosesseja ja auttaa näin säästämään henkilöstön työaikaa (kuluttavista) rutiinitehtävistä ja esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin hallinnasta. Tämän lisäksi markkinointiautomaatio parantaa huolellisesti toteutettuna markkinoinnin ja myynnin yhteispeliä auttaen siten vastaamaan muuttuneeseen ostoprosessiin, jossa kontrolli on siirtynyt myyjältä ostajalle.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmät tarjoavat organisaatioille useita työkaluja ja mahdollistavat näin jo mainitun sähköpostimarkkinoinnin lisäksi muun muassa web-analytiikan, kampanjasivujen ja verkkolomakkeiden sekä markkinoinnin kontaktirekisterin hallinnan keskitetysti yhdestä käyttöliittymästä.

Kun web-analytiikka mahdollistaa verkkopalvelun kävijäseurannan perustuen kävijämassojen liikkeisiin, niin markkinointiautomaatio mahdollistaa myös verkkopalvelun kävijäliikenteen yksilötason seurannan.

Markkinoilta löytyy vuonna 2015 lukuisia markkinoinnin automatisointiin tarkoitettuja järjestelmiä. Markkinointiteknologia-alan kehittymistä blogillaan seuraava Scott Brinker listasi viime vuonna jo lähes sata markkinoinnin, kampanjoinnin tai liidien hallinnan automatisointiin keskittyvää ohjelmistoa.

Lähes sadan järjestelmävaihtoehdon läpikäyminen vie kuitenkin huomattavasti työaikaa. Tästä syystä kasasimme artikkelin: 7 tutustumisen arvoista markkinointiautomaatiojärjestelmää. Mikäli MA-järjestelmät ovat pääosin vielä vieraita, on tämä listaus hyvä paikka aloittaa opiskelu.

Markkinointiautomaatiota hyödyntää 16 prosenttia tutkituista kasvuyrityksistä

Markkinoinnin automaatiojärjestelmää sisältöjen oikea-aikaisessa ja kohdennetussa jakelussa, yksilötason seurannassa sekä myyntiliidien hoivaamisessa käyttää tutkituista kasvuyrityksistä 16 prosenttia. Tutkimuksessa tarkasteltiin suurimpien ja tunnetuimpien automaatiojärjestelmien käyttöä.

Vuonna 2014 julkaisemassamme tutkimuksessa Modernin markkinoinnin tila Tivi 250 -yrityksissä vastaava lukema oli 21 prosenttia. Tässä valossa tarkasteltuna kasvuyritykset pärjäävät yritysryhmänä melko hyvin Tivi 250 -yrityksiä vastaan, sillä kasvuyritysten joukkoon kuuluu verrattain nuoria organisaatioita, joissa monien markkinoinnin prosessien voidaan olettaa olevan kehitysvaiheessa. Toisaalta juuri voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville organisaatioille markkinointiautomaatio tarjoaa tärkeitä työkaluja, joilla osaltaan mahdollistetaan kasvun mukanaan tuomien viestintätehtävien tehokas hallinta.

Nykyisessä markkinointiympäristössä samalla toimialalla ilman markkinoinnin automaatiota toimivan kasvuyrityksen on verrattain vaikea kilpailla markkinoinnin automaatiota hyödyntävää kasvuyritystä vastaan asiakashankinnassa ja asiakaskokemuksen rakentamisessa.

MARKKINOINTIAUTOMAATION KÄYTTÖASTE MAAILMALLA

Useimmat suomalaisista kasvuyrityksistä toimivat kansainvälisesti. Näin ollen on oleellista vertailla markkinointiautomaation käyttöä Suomen rajojen ulkopuolella.

Tutkimusyhtiö SiriusDecisions tutki markkinointiautomaation käyttöä laajalti vuonna 2014 pohjois-amerikkalaisissa yrityksissä. Tutkimuksessa selvisi, että 16 prosenttia kaikista tutkituista B2B-yrityksistä hyödyntää sitä. Toimialojen välillä oli kuitenkin huomattavia eroja käyttöasteessa. Tutkituissa teknologiayrityksissä käyttöaste oli korkein, 65 prosenttia. Terveysalan yrityksissä vastaava lukema oli kaksi prosenttia. Voit lukea AdAgen yhteenvedon aiheesta.

Markkinointiautomaation käyttöaste suomalaisissa kasvuyrityksissä sijoittuu siis samalle tasolle kuin kaikissa pohjois-amerikkalaisissa B2B-yrityksissä keskimäärin. Valtaosa tutkituista suomalaisista kasvuyrityksistä on teknologiayrityksiä. Näin ollen markkinointiautomaation käyttöasteella mitattuna voidaan suomalaisilla kasvuyrityksillä todeta olevan paljon kirittävää kansainvälisellä mittapuulla.