Mihin suuntaan B2B-markkinointi kehittyy vuonna 2021? Kuusi keskeistä johtopäätöstä 

Ilmari Piela Chief Commercial Officer +358 40 057 1608
Vuosi 2020 muutti B2B-markkinoinnin suunnitelmia ja tapoja vauhdilla. Kysyimme 40 alan ammattilaiselta B2B-markkinoinnin nykytilasta ja trendeistä sekä panostuksista vuodelle 2021. 

Kyselytutkimuksestamme voi vetää kuusi keskeistä johtopäätöstä: 

1. Markkinointipanostukset kasvavat vuonna 2021.

Markkinoinnin strateginen rooli B2B-yrityksissä kasvaa, ja yleisesti markkinoinnin nähdään olevan entistä tärkeämpi osa yrityksen toimintaa. Sen uskotaankin olevan entistä tärkeämmässä roolissa vuonna 2021, mikä näkyy myös panostuksissa. 

2. Virtuaalitapahtumiin, videosisältöihin, digikanaviin ja teknologioihin satsataan entistä enemmän

Pandemia aiheutti valtavan “digiloikan” ja lisäsi digitaalisten kanavien äärellä vietettävää aikaa entisestään. Tämä näkyy siinä, että yritykset siirtävät panoksiaan  digiin kiihtyvästi ja perinteisten kanavien lasku jyrkkenee. Erityisestvirtuaalitapahtumiin ja videomuotoiseen sisältöön satsataan. 

3. Markkinointi mielletään yhä strategisemmaksi ja keskeisemmäksi toiminnoksi

B2B-markkinoinnin tärkeimpinä tehtävinä ovat myynnin kasvattaminen ja mielikuvan sekä tunnettuuden kehittäminen kohderyhmässä. Markkinointitoiminnon painoarvo yrityksen sisällä on tutkimuksen mukaan kasvussa. Sen rooli nähdään tärkeämpänä yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa kuin viime vuonna.

4. Markkinoinnin ja myynnin yhteistyössä on edelleen parantamisen varaa. 

Johtotehtävissä työskentelevät vastaajat uskovat, että markkinointi ja myynti pelaavat heidän yrityksissään erinomaisesti yhteen. Markkinointi ja myynti kuitenkin näkevät yhteispelissä edelleen parannettavaa. 

 5. Markkinoinnissa tavoitellaan yhä tarkempaa kohdennusta.

Markkinointia pyritään kohdentamaan yhä tarkemmin yritys- ja päätöksentekijätasollaja samalla tavoitellaan entistä parempaa näkymää yksittäisen asiakasyrityksen tilanteesta ja tarpeista. Teknologiat ovat tässä keskeisessä asemassa. Account-based marketing (ABM) strategioiden hyödyntäminen on voimakkaassa kasvussa ja sitä varten hankitaan myös uusia työkaluja.     

6. Sisällöiltä vaaditaan yhä korkeampaa tasoa. 

Ydinviestien tulee kommunikoida keskeiset, kilpailijoista erottavat asiakashyödyt tehokkaasti. Sisältöjen pitää olla entistäkin kiinnostavampia ja hyödyllisempiä. 

Haluatko tutkia markkinoinnin trende vuonna 2021 tarkemmin? 

Voit ladata koko tutkimusraportin täältä. 

Katso myös B2B-markkinoinnin nykytila ja trendit 2021 -webinaari!

Tilaisuuden puhujina ovat Valveen kasvujohtaja Ilmari Piela sekä Aalto-yliopiston Aalto-yliopiston tutkija ja Aalto EE:n liikkeenjohdon kouluttaja Juho-Petteri Huhtala.