Lukulistasi on tyhjä

Lähetä lukulista sähköpostiisi

Miksi markkinointiautomaatio on kaikkien huulilla – osa 2

Valve
Markkinointiautomaation hyödyt muodostuvat pitkälti laadukkaista ja huolella suunnitelluista prosesseista, aidosti hyödyllisen ja asiakasta palvelevan sisällön oikea-aikaisesta jakelusta.

Markkinointiautomaatio on ajankohtainen aihe niin markkinointi- kuin myyntipäättäjienkin keskuudessa. Alan kiinnostusta on nostanut myös monien suurten teknologiatoimijoiden tulo markkinoille, lähinnä yritysostoin, kuten edellisessä markkinointiautomaatiota käsittelevässä artikkelissa kerroinkin.

Tämänkertaisessa artikkelissa pureudun markkinointiautomaation hyötyihin kansainvälisen tutkimustiedon avulla. Esittelemäni tiedot avaavat hyötyjä niin markkinointiautomaation markkinoinnillisista ja myynnillisistä näkökulmista kuin käyttöönottoon ja investointiin liittyvien taloudellisten lukujen kautta.

Markkinointiautomaation hyödyt numeroina

Markkinointiautomaation hyödyt muodostuvat pitkälti laadukkaista ja huolella suunnitelluista prosesseista, aidosti hyödyllisen ja asiakasta palvelevan sisällön oikea-aikaisesta jakelusta. Muita hyötyjä ovat aktiviteettien tarkka seuranta ja tätä kautta mahdollistuva oppiminen ja kampanjoiden kehittäminen markkinointiautomaatiojärjestelmän keräämään dataan perustuen. Kampanjoiden ja sisältöjen jatkuva kehittäminen ovatkin edellytyksiä seuraaville tilastollisille toteamille.

EDELLÄKÄVIJÄT HYÖDYNTÄVÄT JO MARKKINOINTIAUTOMAATIOTA

 • 76% johtavista pilvipalveluita (SaaS) tarjoavista yrityksistä hyödyntää jo nyt markkinointiautomaatiota. (Pardot)
 • 84% parhaiten menestyvistä yrityksistä joko käyttää jo tai aikoo aloittaa markkinointiautomaation hyödyntämisen vuoteen 2015 mennessä. (Gleanster)

MARKKINOINTI LUO LAADUKKAAMPIA MYYNTILIIDEJÄ

 • Personoidut sähköpostit saavuttavat 14% paremman klikkausprosentin (CTR) ja 10% paremman konversioprosentin. (Aberdeen Group)
 • Markkinoinnin automatisointia tarvitaan liidien hoivaamiseen, sillä 50% liideistä ei ole aikeissa tehdä hankintaa heti. (Gleanster)
 • Hyvin liidejä hoivaavat organisaatiot generoivat 50% enemmän liidejä, ja vielä 33% matalammalla kustannuksella. (Forrester Research)
 • Prospektejaan hoivaavat yritykset generoivat 450% enemmän hyväksyttyjä liidejä. (The Annuitas Group)
 • Markkinointiautomaatiojärjestelmien kautta lähetetyt sähköpostit ovat 18-kertaa tuottavampia kuin joukkosähköpostit. (Jupiter Research)

MARKKINOINTIAUTOMAATIO TEHOSTAA MYYNTIÄ

 • 61% B2B-markkinoijista lähettää kaikki liidit suoraan myyntiin, vaikka vain 27% näistä täyttää sovitut vaatimukset. (MarketingSherpa)
 • Myyntiliidien hallintaprosesseihin kunnolla panostaneista yrityksistä lähes puolet pystyy kontaktoimaan 75% myyntiliideistä. 25% näistä yrityksistä myös kontaktoi aikaansaadut liidit vuorokauden kuluessa. Muista yrityksistä vuorokauden vasteaikaan pääsi vain 10%. (Forrester Research)
 • Markkinointiautomaatiota hyödyntävät yritykset ovat kolminkertaistaneet myyntiliidien määrän kuukaudessa. (Marketo)

HUOLELLISESTI HOIVATTU LIIDI OSTAA ENEMMÄN

 • Hoivatuille liideille tehdyt tarjoukset ovat keskimäärin 20% hoivaamattomia liidejä suurempia. (DemandGenReport)
 • Hoivatut liidit suorittavat 47% suurempia hankintoja. (The Annuitas Group)
 • Markkinointiautomaatioon investoineen yritykset onnistuvat saavuttamaan 70% nopeammat myyntisyklit. Nämä yritykset myös saavat 54% enemmän tarjouspyyntöjä. (Bulldog Solutions)

INVESTOINTI MARKKINOINNIN AUTOMATISOINTIIN MAKSAA ITSENSÄ NOPEASTI TAKAISIN

 • Automatisoitujen sähköpostiviestien avulla voidaan säästää jopa 80% suoramarkkinoinnin kustannuksista. (Gartner Research)
 • 59% markkinointijohtajista uskoo markkinoinnin suorituskyvyn ja tehokkuuden parantuvan markkinointiautomaation avulla. (Bulldog Solutions)
 • Markkinointiautomaatio parantaa myynnin tehokkuutta lähes 15% ja vähentää markkinoinnin kuluja 12%. (Nucleus Research)
 • 75% markkinoinnin automatisoinnin investoinneista maksaa itsensä takaisin vuodessa – 44% kuudessa kuukaudessa. (Focus Reseach)
 • Liidienhallinnan automatisoineet yritykset kasvattavat liikevaihtoaan vähintään 10% seuraavan 6-9 kuukauden aikana. (Garner Research)