Lukulistasi on tyhjä

Lähetä lukulista sähköpostiisi:

Asiakaspolun digitalisointi

Tiedonhaun helppous, asiakkaiden omatoimisuus ja markkinoinnin monikanavaisuus ovat asettaneet markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun vaatimustason uudelle tasolle myös B2B-ympäristössä. Nykypäivälle ominaisia tekijöitä ovat myös asiakkaiden yhä yksilöllisemmät ostotavat sekä odotus sille, että monimutkaisiinkin tarpeisiin odotetaan löytyvän vastauksia ja yhä nopeammin – usein jopa reaaliajassa.

Markkinoinnin rooli on merkittävämpi kuin koskaan ennen

Markkinointi on vastuussa yhä useammasta asiakkaan kohtaamispisteestä. Samalla markkinoinnilla on kriittinen rooli omatoimisen ostamisen ja omatoimisen palvelemisen mahdollistajana ja kehittäjänä. Onnistuminen vaatii aiempaa parempaa ymmärrystä asiakkaista sekä strategisempaa ja liiketoimintalähtöisempää ajattelua. Tulevaisuuden menestyjiä yhdistää kyky hyödyntävä teknologiaa monipuolisesti ja kunnianhimoisesti sekä rohkeus organisoida markkinointi uudelleen – yhdessä myynnin, viestinnän ja asiakaspalvelun kanssa.

Dataohjattu markkinointi
Autamme asiakkaitamme datajohdetun markkinoinnin toimintamallien toteuttamisessa, hallinnassa ja kehittämisessä. Tarjoamme käyttöönne hyväksi todetut mallit ja käytännöt sekä tarvittavat teknologiat. Autamme asiakkaitamme myös tulosseurannan teknisessä rakentamisessa sekä raportointityökalujen käyttöönotossa. 
Liidien generointi
Markkinoinnin tehtävä on lisätä kysyntää. Me autamme tuottamaan myyjillesi laadukkaampia liidejä optimoimalla konversiopisteet sekä kehittämällä tulosten seurantaa ja liidien hallintaprosessia.
Myynnin tehostaminen
Myyjällä ja myyntitapaamisilla on ratkaiseva rooli kompleksisessa yritysmyynnissä. Autamme tehostamaan myyntikäyntejä myyntiprosessin kokonaisvaltaisen kehittämisen. Tiedämme, kuinka parannat myyntikäyntien laatua ja varmistat, että brändi ja markkinointisanoma välittyvät yhdenmukaisesti kaikissa asiakaskohtaamisissa.