Lukulistasi on tyhjä

Lähetä lukulista sähköpostiisi

Vahvojen B2B-brändien rakentaminen

Tuotteet ja teknologiat vanhenevatmutta vahvat brändit kestävät aikaa. Ne myös suoriutuvat paremmin kuin heikot ja niiden markkinointitoimenpiteet ovat tuloksellisimpia. B2B-brändien asiakkaille – joista suurin osa on ammattiostajia – vahva brändi ja maine toimivat ohituskaistana, joka helpottaa ostajan riskiarviointia sekä tuotteiden ja palveluiden vertailua. Ammattiostajat ja päätöksentekijät ovat valmiita maksamaan brändistä, sillä vakiintuneet ja vahvat brändit helpottavat heidän omaa toimintaansa. Brändeillä on itse asiassa suurempi vaikutus ostopäätökseen kuin myyntitoimenpiteillä. 

Pitkäaikaisen menestyksen edellytys on luottamusta ja sympatiaa herättävän vahvan brändin yhdistäminen loistavaan asiakaskokemukseen

Rakentamalla sävykästä ajatusjohtajuutta kasvatetaan luottamusta B2B-brändejä kohtaan ja parannetaan niiden tunnettuutta. Ei ihmiset eivätkä yritysjohtajat muodosta tunnesiteitä tuotteisiin tai yrityksiin – he ovat uskollisia niille brändeille joihin he samaistuvat. Kaikkein tehokkain B2B markkinointi hyödyntää viestinnän keinoja yksilöidäkseen yrityksensä ja tuotteensa. Luottamusta tarvitaan myös yrityksen kykyihin täyttää asiakaslupauksensa ja tätä luottamusta voidaan rakentaa hyvin strukturoidulla, tunteisiin vetoavalla, B2B viestinnällä. 

Ajatusjohtajuuden rakentaminen
Ajatusjohtajuudella haetaan erottautumista ja vahvistetaan oman alan auktoriteettia – ajatusjohtaja on tunnettu, tunnustettu ja näkemyksellinen. Valveen omalla prosessilla rakennetaan vaikuttavaa ja systemaattista viestintää ja sisältömarkkinointia. Etenkin B2B-asiantuntijayritysten strategiaa, dataa ja faktoja popularisoidaan kohderyhmiä puhutteleviksi keskustelunavauksiksi. Kilpailu kanavissa ja mediassa on kova, ja jotta siellä erottaudutaan, viestinnän on oltava kohtaajalleen merkityksellistä. 
Brändin rakentaminen
Autamme brändin kirkkaan ytimen löytämisessä, sen tarinan kirjoittamisessa ja sen lunastamisessa. Bränditarina on kannattava investointi, jonka avulla markkinoinnin suunnittelu on jatkossa johdonmukaisempaa. Brändiasiantuntijamme edustavat kotimaisten ja kansainvälisten yritys-, tuote- ja palvelubrändien kehittämisen huippua. Tiedämme, kuinka brändipääomaa kasvatetaan pitkäjänteisesti strategisen viestinnän, designin ja markkinoinnin keinoin – kaikissa kanavissa Kiinasta Kempeleeseen. 
Vaikuttajaviestintä
Vaikuttajien käyttö ei enää rajoitu pelkkään kuluttajamarkkinointiin, vaan se on ujuttautunut sekä B2B-markkinointisisältöjen, että konserni- ja viranomaisviestinnän osaksi. Me käytämme vaikuttajaviestintää asiantuntijuuden rakentamisessa ja kohderyhmien tavoittamisessa. Näkemysten muotoilu, kanavien ja keinojen valinta on tuonut usealle B2B-asiakkaallemme toivottuja tuloksia.  
Verkkopalvelun suunnittelu
Brändin, markkinoinnin ja viestinnän yksi tärkeimmistä alustoista on omat nettisivut. Suunnittelemme verkkosivuja ja palveluita kohderyhmät, asiakaslupaukset ja löydettävyys etusijalla. Kokonaisuudesta teemme näyttävän ja helppokäyttöisen. Laaja-alaisen tekijäkaartimme ansiosta erilaiset näkökulmat liiketoiminnasta käyttökokemukseen ja teknologiaan ovat projektitiimeissämme hyvin edustettuina. Teemme tiiviisti yhteistyötä alan teknologiatoimijoiden kanssa ja erityisen hyvin tunnemme Episerver– ja WordPress-julkaisujärjestelmät. 
Viestintä ja ilmiöt
Viestintä on luottamusbisnestä, jonka merkitys korostuu muutos- ja kriisitilanteessa. Valveen viestijöillä on kahden vuosikymmenen kokemus luottamuksen rakentamisesta. Pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella viestinnällä autamme asiakkaita luovimaan infoähkyn läpi ja karikoiden yli. Viestinnän vaikuttavuutta ja liiketoimintojen hyötyjä kasvatamme ilmiöittämällä. Meillä on käytössämme uusimmat keinot – haluamme olla mukana kertomassa organisaatiosi tarinaa vaikuttavalla, vuoropuhelua edistävällä ja luottamusta rakentavalla tavalla.