Lukulistasi on tyhjä

Lähetä lukulista sähköpostiisi:

Kasvun edistäminen

Yritys joka ei kasva on kuollut. Autamme yrityksiä löytämään kasvupotentiaalinsa sekä ratkomaan kasvun haasteita markkinoinnin, viestinnän ja myynnin keinoin. Meillä on vahva kansainvälinen osaaminen jglobaalkumppaniverkosto.

Palvelut

Kansainvälistyminen
Meillä on vahva kansainvälinen kumppaniverkosto, jonka avulla kampanjat on mahdollista toteuttaa optimaalisesti eri maissa. Kumppanit auttavat sopeuttamaan kampanjaviestin paikallisen kohderyhmän mukaan ja median teemoihin sopivaksi, tuntevat mediakentän ja operoivat paikallisten kanavien mainontaa. Valve kuuluu kansainväliseen itsenäisistä toimistoista koostuvaan Dialogue International -verkostoon.
Työnantajamielikuvan kehittäminen
Usealla toimialalla kilpaillaan huippuosaajista muiden saman alan toimijoiden kanssa – joskus parhaimmista jopa Euroopan, Yhdysvaltojen ja Aasian työmarkkinoiden kanssa.  Hyvien osaajien tavoittamiseen tarvitaan hyvä maine, tietoisuuden lisäämistä työnantajasta ja tarjolla olevista tehtävistä. Autamme luomaan houkuttelevaa työnantajabrändiä sekä hyödyntämään digitaalisia kanavia ja työkaluja osaajien tavoittamiseen. 
Digitaalisten mahdollisuuksien tunnistaminen
Tunnistamme digitaalisia mahdollisuuksia asiakasta kohtaavissa prosesseissa aina markkinoinnista, viestinnästä ja myynnistä palveluntuotantoosi asti. Avullamme asiakkaamme voivat laajentaa horisonttiaan ja määritellä strategisen näkemyksen – ei vain pysyäkseen kilpailullisena, vaan myös viedäkseen liiketoimintansa seuraavalle tasolle. 
Kasvupotentiaalin löytäminen -työpaja
Johdon työpaja, jonka aiheena on kasvupotentiaalin löytäminen ja kasvustrategian luominen. Työpajan valmisteluun sisältyy tutustuminen toimialaan ja kilpailutilanteeseen sekä yrityksen strategiaan ja tehtyihin asiakastutkimuksiin. Työpajan fasilitoinnista vastaa Valveen kokeneet asiantuntijat ja työpajan tuloksena syntyy käytännönläheinen suunnitelma kasvun edistämiseen markkinoinnin keinoin. 
Asiakkaan ostopolun mallintaminen
Asiakkaan ostopoluksi kutsutaan prosessia, joka koostuu kaikista niistä vaiheista, joissa asiakas on vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa saavuttaakseen tavoitteeseensa. Ostopolun kuvaaminen auttaa yritystä ymmärtämään, kuinka palvella kohderyhmiä paremmin ja kohdata asiakkaat oikeaan aikaan oikeanlaisella sisällöllä. Ostopolku toimii karttana sisällöntuotannolle ja paremmin kohdennetulle digitaaliselle markkinoinnille. 
Sisältömarkkinointi
Tarjoamalla houkuttelevaa ja monimuotoista markkinointisisältöä ostopolun eri vaiheissa johdatamme samalla ostajia valintaprosessissa eteenpäin. Huomioimalla päätöksentekijöiden eriävät näkökulmat kasvatamme toimenpiteiden vaikuttavuutta. 
Markkinoinnin automaatio
Autamme sopivan markkinointiautomaatiojärjestelmän valinnassa, käyttöönotossa ja päivittäisessä hyödyntämisessä. Mikäli jo hankittu järjestelmä ei tuota vakuuttavia tuloksia, autamme suunnittelemaan toimenpiteet, joilla saavutat täydet hyödyt.