En

Tunnettuus ja vaikutusviestintä

Tunnettuuden ja uskottavuuden rakentaminen vaatii aktiivista vuoropuhelua ja keskustelun johtamista eri sidosryhmien kanssa.

Ota yhteyttä!

Viestintä strategisena työkaluna

Suunnittelu | konsultointi | johtaminen

Autamme B2B-yrityksiä ja julkisia organisaatioita tekemään vaikuttavaa viestintää toimintaympäristössä, jossa moniulotteinen vuoropuhelu on elinehto. Olipa kyseessä yksittäinen kampanja, projekti tai pitkäaikainen kumppanuus, suhtaudumme siihen yhtä intohimoisesti. Tekijöillämme on pitkä ja monipuolinen kokemus viestinnän suunnittelusta, konsultoinnista ja johtamisesta.

Ajatusjohtajuuden rakentaminen

Vaikuttavaa viestintää ja sisältömarkkinointia

Ajatusjohtajuudella haetaan erottautumista ja vahvistetaan oman alan auktoriteettia – ajatusjohtaja on tunnettu, tunnustettu ja näkemyksellinen. Valveen omalla prosessilla rakennetaan vaikuttavaa ja systemaattista viestintää ja sisältömarkkinointia. Etenkin B2B-asiantuntijayritysten strategiaa, dataa ja faktoja popularisoidaan kohderyhmiä puhutteleviksi keskustelunavauksiksi. Kilpailu kanavissa ja mediassa on kovaa, ja jotta siellä erottaudutaan, viestinnän on oltava kohtaajalleen merkityksellistä.

Tabletti, jonka näytöllä lukee

Viestinnän suunnittelu ja toteutus

pitkän aikavälin viestintäsuunnitelma

Tarjoamme mielenrauhaa palvelualttiudella, paneutumisella ja proaktiivisuudella. Vapautamme samalla asiakkaan käsiä muuhun työhön. Meillä on viestinnän 360-osaaminen pitkän aikavälin suunnittelusta ja maineen hallinnasta sisällöntuotantoon ja uusien kanavien haltuunottoon.

Käytämme tehokkaasti modernin markkinoinnin, designin ja teknologian taitoja. Viestinnällä rakennamme pitkäjänteisesti luottamusta ja markkinoinnilla vauhditamme myyntiä. Kehitämme viestintää ja haemme yhdessä ratkaisuja tuloksellisuuden todentamiseen.

Kaavio, joka kuvaa vision ja mission yhteyttä aiheiden määrittelyyn, aiheiden hallintaan sekä seurantaan ja ennakointiin.

Hae sivustolta:Search our site: