En

Vastuullisuus

Vastuullisuusviestintä on tekojen viestintää: se edistää toiminnan läpinäkyvyyttä ja jatkuvaa vuoropuhelua, joilla rakennetaan luottamusta.

Ota yhteyttä!

Vastuullisuudesta kilpailuetu

Vastuullisuus ja Viestintä

On yleisesti tunnustettu tosiasia, että vastuullisuus tarkoittaa myös hyvää bisnestä. Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla ja huomioivat sidosryhmien edut ja odotukset tähdäten samalla kannattavaan liiketoimintaan. Parhaimmillaan vastuullisuus on kilpailuetu, joka löytyy strategian ytimestä.

Tabletti, jonka näytöllä lukee

Ajatusjohtajaksi vastuullisuudessa

Vastuullisuusviestintä

Olemme tunnetusti huonoja kehumaan itseämme ja tuomaan tekojamme esille viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Vastuullisuus on erityisen vaikea aihe, koska kukaan ei halua syyllistyä viherpesuun. Suurin osa yrityksistä kamppailee vielä D-lohkossa: vastuullisuuteen panostetaan, mutta siitä ei viestitä riittävästi. Autamme yrityksiä kertomaan teoista uskottavalla ja kohderyhmiä puhuttelevalla tavalla, jolloin vastuullisuudesta tulee kilpailuetu niin markkinoinnissa ja myynnissä kun rekrytoinnissakin.

Näin autamme

Valve viestinnän kumppanina

Autamme muotoilemaan vastuullisuustiedon ymmärrettäväksi ja houkuttelevaksi. Autamme tunnistamaan, mikä tieto yrityksen vastuullisuudessa on sen sidosryhmille kiinnostavaa ja relevanttia ja tuomme vastuullisuuden osaksi bränditarinaa ja arvolupausta. Suunnittelemme ja toteutamme sisällöt, käyttöliittymät, jakelukanavat ja julkaisut.

Kaksi logoa, joista PARMA Concrete Care koostuu useasta väristä ja PARMA Green, joka koostuu vihreästä ja sinisestä.

Ota yhteyttä!

Hae sivustolta:Search our site: