Viestintä

Organisaatioviestintää strategisesta suunnittelusta päivittäisviestinnän toteutukseen.

+358 45 2719 559
+358 40 048 9542

Autamme asiakkaitamme tekemään vaikuttavaa viestintää toimintaympäristössä, jossa moniulotteinen vuoropuhelu on elinehto. Olipa kyseessä yksittäinen kampanja tai projekti, tai pitkäaikainen kumppanuus, suhtaudumme siihen samalla intohimolla. Viestinnän tekijöillämme on pitkä ja monipuolinen viestinnän konsultoinnin, suunnittelun ja johtamisen kokemus. Hyödynnämme viestinnässä tehokkaasti myös modernin markkinoinnin, designin ja teknologian osaamisemme.

Viestintä strategisena työkaluna. Viestintä on johtamisen työkalu, jonka avulla juurrutetaan organisaation strategiaa. Se on myös keskeinen muutosvoima, jolla suunnataan organisaatio kohti uusia tavoitteita. Onnistuakseen viestinnän on oltava mukana strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa alusta alkaen.
Autamme rakentamaan vahvaa brändiä ja ajatusjohtajuutta, sitouttamaan henkilöstöä strategian tavoitteisiin, vahvistamaan luottamusta keskeisiin sidosryhmiin, sekä muovaamaan viestinnän sisältöjä ja toimintamalleja myös haasteellisina aikoina . Seuraamme tarkasti viestinnän ja markkinoinnin toimintaympäristöjä ja keinovalikoiman kehitystä , ja uudistamme osaamistamme ja palvelujamme vastaamaan muuttuvia tarpeita. Pysymme valveilla.

Viestintää yhteisistä asioista. Kansalaisviestinnällä on tärkeä rooli yhteisten asioiden hoitamisessa – jokainen viranomainen, kunta tai muu julkisen palvelun tuottaja, sekä ei-voittoa tavoittelevan sektorin toimija haluaa tavoittaa kansalaiset ja sidosryhmät heille omimmissa kanavissa ja hyödyllisimmillä sisällöillä.
Toteutamme kampanjoita ja teemme hankkeiden viestintää, joissa hyödynnämme monipuolista kanavien ja vaikuttamisen menetelmien tuntemustamme perinteisistä kansalaisinfoista vaikuttajamarkkinointiin. Kehitämme aktiivisesti asiakkaittemme viestintää ja haemme yhdessä ratkaisuja tuloksellisuuden todentamista. Olemme #asiakkaallatöissä.

Viestintä on vaikuttavaa tarinankerrontaa. Tarjoamalla hyödyllistä, ajassa kiinni olevaa sisältöä eri kohtaamispisteisiin, sekä huomioimalla päätöksentekijöiden eriävät näkökulmat, kasvatamme viestinnän toimenpiteiden vaikuttavuutta. Tuloksellinen sisältömarkkinointi edellyttää laadukkaita sisältöjä ja selkeitä, mitattavia tavoitteita.
Sisältöyhteistyö vaikuttajien kanssa on tärkeä osa sisältömarkkinoinnin palettia. Vaikuttajamarkkinointi on osa modernia B2B-sisältömarkkinointia ja konserni- ja viranomaisviestintää.

Tutustu palveluihin
Viestinnän referenssejä

Työ Metsä on täynnä elämää – UPM Forest Life
Arttu Lindeman oikeissa töissä Väylällä
Työ Arttu Lindeman #oikeissatöissä – uudenlainen ja hauska tapa viestiä valtion infrahankkeesta- Väylävirasto
Työ Hyvä liiketoiminnan, strategian ja talouden viestintä auttaa B2B asiakasta lisäämään tuottavuuttaan – Cramo