Sampo Luoto
Senior Insight Manager,  

sampo.luoto@king.fi
+358 40 515 2075