Sesam hakukoneoptimoi! 6 pointtia näkyvyydestä

07.12.2008

Meidän sivut ei löydy Googlen ekalta sivulta! Tehkää jotain! Optimoikaa!

Kulunut vuosi on selvästi synnyttänyt paljon uutta tietoutta Google-näkyvyydestä ja sen merkityksestä verkkoliiketoiminnalle. Nyt osataan jo vaatia näkyvyyttä, mutta ei ymmärretä mitä hyvän näkyvyyden saavuttaminen todellisuudessa tarkoittaa. Yleisin harhakäsitys on, että hakukoneoptimointi on ihan yksinkertainen juttu; nappi propellipään näppäimistössä, jota painamalla syöksytään maineeseen ja kunniaan. Vaikka olisikin, mitä jos kaikki painaisivat samaa nappia?

Hakukoneoptimointi on osa hakukonemarkkinointia, eikä se ole sormia napsauttamalla tapahtuva taikatemppu, jolla nostetaan yritys pysyvästi hakutulosten kärkeen. Optimointi on prosessi, jonka tulee jatkua niin kauan kuin halutaan hakukoneista löytyä. Piste.

Google analysoi sivustoja monimutkaisen algoritmikoneiston avulla ja pisteyttää niitä eri kriteeristöjen mukaan. Hakukoneoptimointi tarkoittaa näiden kriteereiden ymmärtämistä ja soveltamista – pienten palasten liikuttelua ja sijoittelua sivustolla. Ei sen enempää optimoinnin henkielämästä, mutta asian laajuus on hyvä jossain määrin sisäistää, ennen kuin aletaan havittelemaan ykköspaikkoja tuloksissa.

Mitä sitten voidaan tehdä, jotta sivusto löytyisi paremmin? Alla kuusi kokonaisuutta, jotka pitää ehdottomasti huomioida, kun puhutaan hakukoneoptimoinnista ja verkkonäkyvyydestä. Otsikot eivät ole tärkeysjärjestyksessä, koska jokainen tukee toistaan.

Tekniikka

Monella (ei kaikilla!) julkaisujärjestelmän päälle rakennetulla sivustolla saavutetaan perustekninen hakukoneystävällisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että sivuston taustalla pyörivä tekniikka tuottaa automaattisesti tärkeitä elementtejä hakukoneita varten, kuten sivukohtaiset otsikot ja selkokieliset osoitteet. Hakukoneystävällisyys ei kuitenkaan ole sama asia kuin hakukoneoptimointi. Oikeanlaisen ohjelmoinnin lisäksi hakukoneystävällinen julkaisujärjestelmä mahdollistaa varsinaisen hakukoneoptimointityön, jota ei voi automatisoida.

Avainsanat

Avainsanat ovat niitä sanoja, joilla potentiaaliset asiakkaat hakevat tuotteita tai palveluita. Aluksi pitäisikin kerätä sopiva määrä (perussivustoilla n. 10) oletettavasti tärkeintä hakusanaa ja analysoida nykytilanne niillä. Kirjoitin oletettavasti, koska jos analysointia ei ole tehty, ei usein tiedetä millä hakusanoilla ihmiset todellisuudessa tuotteita ja palveluita etsivät. Tässä voidaan siis heti mennä metsään jos tehdään iso optimointi- ja mainostusoperaatio väärillä sanoilla!

Yksinkertainen tapa selvittää avainsanan löydettävyys tietyllä sivustolla on kirjoittaa Googlen hakukenttään (ilman lainausmerkkejä) “site:www.sivusto.fi hakusana”, jolloin Google hakee tuloksia vain mainitulta sivustolta. Pomminvarma näkyvyyden mittari tämä ei kuitenkaan missään tapauksessa ole, mutta kertoo sanojen esiintymisestä sisällön kannalta tärkeää tietoa.

Jotta avainsanat löytyisivät sivustolta hyvin, täytyy niillä olla merkityksellistä sisältöä. Tuotteista ja palveluista on kerrottavakin jotain. Pelkkä listaaminen ei usein riitä, koska sisältömäärä jää niin pieneksi.

Sisältö

Sisällön merkitys on ehkä suurin yksittäinen elementti Googlen pisteytyksissä. Sisällön tulee olla loogista ja sen tulee sisältää sopivia määriä oikeita avainsanoja oikeissa paikoissa. Huomioitavaa on, että eri paikoissa sijaitsevat sanat vaikuttavat eri tavoin pisteytykseen (sivujen otsikot, kuvatekstit, väliotsikot, tekstisisältö, kuvien alt-tekstit jne.). Jopa sanojen järjestys sivun otsikossa vaikuttaa eri tavoin. Sisältörakenteen tulee myös olla selkeä. Perussääntö on se, että tärkeiden sanojen, kuten tuotenimien on löydyttävä sivuston tärkeiltä alueilta riittävän monta kertaa. Rajoituksiakin määrille toki on, eli “avainsanaspämmäykseen” ei kannata ryhtyä; Google sakottaa sääntörikkomuksista pudottamalla sijoituksia hakutuloksissa.

Seuranta

Sivuston toimivuuden kannalta aktiivinen seuranta on tärkeää. Kävijämäärä ei sinänsä ole kiinnostavin tieto, vaan erilaiset konversioluvut ja muut tavoitteelliset tulokset. Konversio on prosentuaalinen luku, joka lasketaan esimerkiksi yhteydenoton tehneiden kävijöiden suhteesta koko kävijämäärään. 3 yhteydenottoa, 100 kävijää = konversio 3%. Konversioita voidaan laskea myös mainonnan tehosta (esimerkiksi mainoksen kautta tulleet yhteydenotot). Konversioilla seurataan avainsanojen tehokkuutta, sivuston rakenteen toimivuutta ja vaikkapa tuotteiden kiinnostavuutta tietyissä kohderyhmissä. Tavoitteet ovat aina yksilöllisiä. Ilman tavoitteita ei voida tietää sivuston toimivuutta tai tuottavuutta, eikä jatkokehitystä voida tehdä. Esimerkiksi verkkokaupan kannalta on tärkeää tietää, tuottaako jokin hakusana tai hakusanamainos tavoitteen mukaisia myyntilukuja.

Jatkokehitys

Kun sivusto on ollut aktiivisena jonkin aikaa, tiedetään kuinka se sijoittuu eri hakusanoilla luonnollisissa hakutuloksissa. Tällöin ollaan myös ehditty analysoida todellisuudessa käytettäviä hakusanoja. Näkyvyyttä voidaan kehittää sivuston eri elementtien, kuten sisällön ja rakenteen muokkaamisella ja uudelleen järjestelyllä. Kävijöiden reittejä ja tavoitteiksi asetettujen sivujen löydettävyyttä seuraamalla muutostarpeisiin voidaan reagoida nopeasti. Sivuston profiilista riippuen jatkokehitystoimenpiteiden tarpeellisuus on hyvä selvittää vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hakukoneissa hyvienkin tulosten säilyttäminen vaatii jatkuvaa työtä.

Google-mainonta

Google-mainonta on nopea ja tehokas tapa saada näkyvyyttä tietyillä avainsanoilla. Mainokset ovat myös hyvä tapa mitata oletettujen tärkeiden avainsanojen todellista merkitystä. Mainonnan raportista selviää klikkausten määrän lisäksi, montako kertaa mainos on näytetty sanakohtaisesti.

Mainostamaan ei ole hyvä kuitenkaan ryhtyä suinpäin, vaan ensin pitää perusasioiden olla kunnossa. Alkuvaiheessa voidaan toki tehdä testikierros kokeilemalla esimerkiksi muutaman sadan klikkauksen kampanjaa, jonka tulokset analysoidaan tarkoin. Kun ensimmäinen optimointiprosessi on tehty, odotellaan 1-3 kuukautta (pelkästään Googlen indeksoinnissa menee keskimäärin 3 viikkoa) ja tehdään analysointiraportti, joka käydään yhdessä asiantuntijan kanssa läpi. Tällöin nähdään, minkälaiselle jatkokehitykselle on tarve heti. Kun optimoinnin tulokset ovat nähtävillä, voidaan päättää, onko joidenkin avainsanojen kohdalla tarpeen mainostaa. Kilpailluilla sanoilla tulosten kärkeen pääsy voi olla alkuun käytännössä mahdotonta, jolloin mainonta on tarpeen.