Sosiaalinen media haltuun – Step 2: yrityksen SoMe-strategian laatiminen

17.09.2010

Twitter, Facebook, LinkedIn, blogi… käytettävissä olevia sosiaalisen median työkaluja on lukemattomia. Usein harhaudutaan miettimään yritykselle sopivia ja kiinnostavia työkaluja, kun ensin pitää miettiä ketä haluataan tavoittaa ja mitä aiotaan viestittää. 

Sara Nikander
Director Brand & Digital

sara.nikander@valve.fi
045 6735 577

 SoMe-strategian pitää olla osa yrityksen viestintä- ja markinointistrategiaa ja tukea yrityksen tavoitteita. Se ei saa olla erillinen toiminto; markkinointitiimin pieni kokeilu, jolla ei ole johdon tukea eikä riittävästi resursseja.

Pentik esittelee uutuksiaan Facebook-sivullaan

Facebookissa oleminen ei ole strategia

Tärkeimmät asiat sosiaalisessa mediassa ovat ihmiset ja sisältö. Facebook -sivun perustaminen ei riitä, vaan pitää miettiä tarkkaan viestit ja toiminnot. Mitä tavoitteita toimenpiteet tukevat? Mistä viestiminen kiinnostaa asiakkaita ja kumppaneita niin paljon, että he alkavat seuramaan ja osallistumaan? Ketä halutaan tavoittaa?

Pentikin Facebook -sivu toimii myös palautekanavana

Tutustu työkaluihin ja opi toimintatavat

Sosiaalinen media on paljon enemmän kuin Facebook ja Twitter. Selvitä ensin missä medioissa kohderyhmäsi on aktiivinen. Älä unohda aikakausilehtien keskustelupalstoja.  Teidän pitää tuntea eri kanavien säännöt ja toimintavat ja sovittaa omaa strategianne niihin.

Kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä

Yrityksen Twitter-tili ei saa satoja seuraajia hetkessä. Alussa joutuu tweettaamaan tyhjälle katsomolle. Into lopahtaa pian jos ei ole selkeää suunnitelmaa mistä viestii, miten usein ja kuka sen tekee.

Ilmatieteen laitos on kerännyt jo yli 1000 seuraajaa Twitterissä.

SoMen pelisäännöt kaikille selviksi

Sosiaalisen median viestinnällä pitää olla vastuuhenkilö, ja toiminnoille pitää varata riittävästi resursseja. Viestinnän pelisääntöjen pitää olla kaikilla osallisilla selvillä. SoMe-viestinnän pitää olla linjassa yrityksen imagon kanssa, olematta jäykkä ja etäinen. Pitää sopia mistä voidaan puhua julkisesti ja mistä ei ja minkälaista kieliasua käytetään.