Syvällistä asiakasymmärrystä digitaalisiin palveluihin - Valve ja Segmento yhteistyöhön

31.05.2012

Digitaalinen suunnittelutoimisto Valve Branding Oy ja segmentointitoimisto Segmento Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Sen tavoitteena on tarjota asiakasyrityksille syvällisestä asiakasymmärryksestä ponnistavia, innovatiivisia digitaalisia palveluita helposti ostettavana kokonaispalveluna. Yhteistyö edistää asiakasyritysten markkinointia sekä strategisella että operatiivisella tasolla ja tarjoaa niille uusia mahdollisuuksia kehittää tuotteitaan ja palveluitaan yhteistyössä omien asiakkaidensa kanssa.

”Hyvin suunnitellut digitaaliset palvelut toimivat kaiken markkinointiviestinnän alustana ja tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Samalla on luontevaa kerätä yhä tarkempaa tietoa asiakkaiden tarpeista ja odotuksista.Tutkimukseen ja kerättyyn kokemukseen perustuvan, syvenevän asiakasymmärryksen avulla tuotamme yhdessä Segmenton kanssa asiakasyrityksillemme yhä houkuttelevampia verkkopalveluita sekä mitattavaa hyötyä markkinointi-investoinneille. Näin luomme asiakaskokemukselle konkreettisenarvon”, toteaa Valveen toimitusjohtaja Jorma Maaninka.

Valve ja Segmento uskovat vahvasti, että erinomainen asiakaskokemus on tärkeämpi menestystekijä kuin yksittäinen tuote tai palvelu. Asiakaskokemus sijoittuu yhä useammin digitaaliseen maailmaan,jossa asiakkaaseen tehdään vaikutus ja jossa hänet sitoutetaan tarjoamalla merkityksellistä sisältöä – hyötyä, huvia ja elämyksiä. Asiakas ostaa useammin, kun hänelle osataan tarjota juuri häntä kiinnostavia tuotteita ja palveluja. Suostuttelu ilman asiakkaan todellisten tarpeiden ymmärtämistä on eilispäivää. Asiakassuhteessa pysytään niin kauan kun se tuottaa asiakkaalle arvoa. Tämän arvon luomiseen on panostettava yhä enemmän osallistamalla asiakkaita sekä tarjoamalla heille uudenlaisia palveluita ja kanta-asiakasohjelmia.

Segmenton toimitusjohtaja Mika Laru perustelee yhteistyötäseuraavasti: ”Digitaalinen maailma tarjoaa erinomaiset edellytykset vaihtaa tietoja asiakkaiden kanssa, innovoida yhdessä sekä kohdistaa tekeminen asiakkaan kannalta oleellisiin asioihin.  Molemminpuolisen oppimisen seurauksena kullekin asiakkaalle pysytääntarjoamaan juuri hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisia tuotteita ja palveluita hänelle sopivinta kanavaa pitkin. Me olemme Segmentossa erikoistuneet kehittämään toimivia tapoja tunnistaa eri asiakassegmenttien edustajat digitaalisissa palveluissa, ja näin asiakkaita voidaan palvella entistä yksilöllisemmin segmenttikohtaisten tarpeiden pohjalta. Edistyksellinen analytiikka mahdollistaa räätälöinnin yksilötasolle saakka. Olennaista on myös seurata tuloksia segmenttikohtaisesti, mikä on digitaalisissa kanavissa helpompaa kuin perinteisissä kanavissa.”

Valve  Branding Oy on digitaalisen ajan suunnittelutoimisto, joka määrittelee, suunnittelee ja konseptoi monimediaisia digitaalisia palveluita, oli sittenkyse brändinrakentamisesta digitaalisessa muodossa, sosiaalisen median hyödyntämisestä tai mobiilista ulottuvuudesta palvelussa ja viestinnässä.

Segmentointitoimisto Segmento Oy tarjoaa palveluita syvällisestä asiakasymmärryksestä ja strategisesta asiakassegmentoinnista ponnistavaan liiketoiminnan kehittämiseen, myynnin kasvattamiseen, markkinoinnin tehostamiseen ja tuote- ja palvelukehitykseensekä strategisella että operatiivisella, arjen tekemistä tukevalla tasolla.

 

Lisätietoja:

Jorma Maaninka, toimitusjohtaja
Valve Branding Oy
jorma.maaninka@valve.fi
+358 20 7450 216
www.valve.fi

Mika Laru, toimitusjohtaja
Segmento Oy
mika.laru@segmento.fi
+358  50 368 1765
www.segmento.fi