Täydellisessä maailmassa onnistutaan yhdessä

08.04.2014

Kuten monilla aloilla myös verkkoliiketoiminnan kehittämisen parissa työskentelevät asiantuntijaorganisaatiot toivovat aitoa kumppanuutta, hyvää projektiohjausta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamista omien asiakkaidensa kanssa. 

Marko Orenius
Liian usein tämä kuitenkin jää pelkäksi sanahelinäksi ja määrittelemättömäksi toiveiden tynnyriksi sen sijaan, että asiaan oikeasti panostettaisiin. Syitä on monia, mutta niitä ei ole tarpeen lähteä listaamaan. Pureudutaan ennemmin siihen, miten aito vuorovaikutteinen kumppanuus voisi toimia täydellisessä maailmassa yhteistyökumppaneiden kesken.

Mitä kumppanuus tarkoittaa?

Lähtökohtaisesti kumppanuuden pitäisi tarkoittaa riskien ja voittojen jakamista. Tällä varmistetaan kumppaneiden tahtotilat samansuuntaisiksi ja pidetään fokus onnistumisen varmistamisessa. Koko hankkeen ajan. Monet asiakkaat kuitenkin edelleen keskittyvät vain itse projektin hankintaan: digitoimistolta pyydetään eritelty toimitus ja keskustelu pyörii toimituskustannusten ympärillä.

Asiakkaan fokuksen ja siten myös kumppanivaatimusten pitäisi keskittyä tulevaisuuden tuottoihin, joihon esitettyä ratkaisua ollaan tarjoamassa. Jos tähän myös uskotaan, ei ole mitään syytä tai estettä, miksi kumppanit eivät voisi sitoutua jakamaan tulevia voittoja osana maksettavaa hintaa toimitettavasta kokonaisuudesta.

Usein juuri riskit estävät kumppaneiden sitoutumisen yhteiseen tekemiseen ja tavoitteisiin. Asiakkaan puoleiset riskit liittyvät myös usein organisaation käymistilaan tai budjettien uudelleen allokointiin. On vaikeaa varmistaa sitoutumista hankkeeseen,  jos asiakkaan johto ei tue tekemistä koko matkan ajan. Täten myös ulkoinen kumppani joutuu kantamaan riskiä hankkeessa, jossa heillä ei ole kontrollia, rajoittaen tietenkin valmiutta sitoutua yhteisiin tavoitteisiin.

Kumppanuus muodostaa läpinäkyvän kokonaisuuden

Tärkeään rooliin nousevat ohjausryhmätyöskentely ja kokonaisuuden läpinäkyvyys. Kumppanuutta halutessa on keskeistä, että yhteinen ohjaaminen on osa tekemistä. Tällä poistetaan osa ennakoimattomia muutoksia ja sitä kautta riskiä, kun hankkeeseen osallistuvat tahot pääsevät vaikuttamaan ajoissa aikatauluihin ja budjetteihin, säätäen resurssiallokointejaan ja tekemisen tahtia vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Vastaavasti palkitsemisen pitää joustaa mukana ja tätä säätämällä voidaan yhä sopia tulevien voittojen ja riskien jakamisesta.

Yksinkertaistaen: projektin eläessä myös siihen sidotun palkitsemisen pitää muuttua vastavuoroisesti.

Kiinteä projektihinta haraa vastaan dynaamista tekemistä

Alalla suositut kiinteähintaiset projektit eivät yksipuolisuudessaan aina vastaa asiakkaan dynaamisen ympäristön olosuhteissa tapahtuviin muutoksiin. Projektibudjettien ja aikataulujen muutokset ovat hallittavissa, mutta projektin onnistuakseen vaaditaan asiakkaalta enemmän läpinäkyvyyttä ja kommunikointia. Harjoituksen kautta päästään kohti aitoa kumppanuutta, jossa yhdessä tekeminen tuottaa todellista kilpailuetua ja onnistuessaan myös niitä voittoja.

Täydellisessä maailmassa kumppanit ovat juuri tätä: asiaan sitoutuneita partnereita, joilla on yhteinen tavoite ja jaetut voitot ja riskit. Näin yhdessä tekeminen sujuu ammattimaisesti, tuloksellisesti ja joustavasti. Näillä eväillä Suomeen saadaan rakennettua kilpailukykyisiä yrityksiä, joiden tarjontaa saadaan vietyä globaaleille markkinoille digitaalisten ratkaisujen avulla.