Teollinen internet tulossa ennusteiden mukaisesti

17.02.2014

Yksi vuodelle 2014 ennustetuista suurista muutosajureista on käsite teollinen internet, englanniksi ”Internet of Things”, josta on saatu lukea jo paljonkin edellisen vuoden aikana. Mistä tässä siis on kyse ja miten siihen pitäisi varautua, jos ollenkaan, liiketoimintasuunnitelmien osalta? 

Marko Orenius
Suosta Suomen nostava mahdollistaja?

Onko tämä oikeasti se suosta Suomen nostava mahdollistaja, josta mediassa puhutaan? Olisiko tämä se helpommin tässä maassa ymmärrettävä verkkoilmiö,  jossa teolliset insinöörit pääsevät ratkaisemaan haasteita sen sijaan, että pelitalojen huppariveikot kertovat, mitä somessa oltaisiin voitu tehdä?

Teollinen internet on älykkäiden laitteiden, analytiikan ja työn tehokasta yhdistämistä sekä teollisissa prosesseissa että palveluprosesseissa. Koneet ja laitteet ovat kehittyneet nopeassa tahdissa ja niitä kehitetään jatkuvasti älykkäämmiksi. Erilaiset sensoriteknologiat ovat mahdollistaneet myös olemassa olevien ei-niin-älykkäiden laitteiden kytkemisen osaksi verkkoa.

Ajasta ja paikasta riippumattomat tietovirrat kasvavat

Suurten tietomäärien käsittelyssä on edetty valtavin harppauksin ja otettuja askeleita on hyödynnetty mm. pilviteknologian saralla. Entistä nopeampien tiedonsiirtoteknologioiden kehittyminen samaan aikaan on mahdollistanut aina vain suuremman ja nopeamman informaatiovirran. Hyvä esimerkki tästä ovat älypuhelinten mahdollisuudet erilaisten tietovirtojen lähteinä ja reaaliaikaisten tietojen päivityksen apuvälineinä - ajasta ja paikasta riippumatta.

Aloitetaan ilmiön tunnistaminen etsimällä esimerkki jo tehdyistä sovellutuksista, jotka ovat osoittaneet voimansa markkinoilla ja todistaneet liiketoiminnallista, konkreettista arvoa. Tällainen tosiaan löytyy Suomesta jo vuosien takaa. Kyseessä on energia-alan innovatiivinen yhteistyö telefirman kanssa.

2000-luvun alussa Sonera oli edistämässä sähkömittareiden etäluvun mahdollistavaa tekniikkaa. Tällä tuotiin markkinoille etäluettavat sähkömittarit, joiden avulla asiakkaiden sähkönkulutusta pystyttiin seuraamaan keskitetyn valvomon kautta lähes reaaliajassa. Näiden mittareiden asennus kirjaimellisesti hävitti työpaikkoja energia-alalla, kun perinteiset sähköyhtiön mittarimiehet kävivät tarpeettomiksi. Nettitekniikka korvasi ihmisen, eikä niitä töitä saatu enää takaisin. Samalla kuitenkin syntyi kokonaan uutta liiketoimintaa. Erilaiset uudet palveluyhtiöt, joiden liiketoiminta-ajatus pohjautui nyt helposti saatavaan sähkönkäyttödataan, aloittivat toimintansa. Muita konkreettisia esimerkkejä teollisesta internetistä ovat konevalmistajien tarjoamat monitorointi-, etäkäyttö- ja optimointipalvelut, joiden avulla asiakkaat voivat tehostaa sekä omia prosesseja että optimoida tuotantovälineiden käyttöä.

Vastaavasti voimme ennustaa, että uusi teollinen internet tulee korvaamaan olemassa olevia työprosesseja, kun koneita kytketään toisiinsa ja tiedonkulku sähköistyy. Samalla luodaan uusia toimintamalleja monellekin alalle, joissa työt vielä nykyisin hoidetaan ihmisvoimin.

Ennusteet kytkettyjen laitteiden määristä ovat huimat (http://www.businessinsider.com/growth-in-the-internet-of-things-2013-10).  Markkinoden kasvaessa käy todenäköisesti niin, että sovellusten määrä ja varianssi yllättävät meidät. Nyt jo on ennustettu useankin toimialan kokevan huomattavia muutoksia. Kysymys kuuluukin: koskeeko tämä meitä?

Vallankumouksellisiin muutoksiin voi valmistautua

Kuten muihinkin vallankumouksellisiin muutoksiin sisältyy tähänkin sekä uhkia että myös paljon mahdollisuuksia. Valmistautumalla muutokseen ennalta, tekemällä nykytila- ja mahdollisuusanalyysit sekä kartoitukset oman liiketoiminnan digitalisoimisesta ja nykyisten prosessien sähköistyksen asteesta, yrityksen johto ei jää neuvottomaksi tämänkään muutoksen edessä. Proaktiivisesti voidaan etsiä mahdollisuuksia tehostaa omaa liiketoimintaa, hakea muutoksen kautta kasvua ja luoda aivan kokonaan uutta liiketoimintaa syntyviltä uusilta markkinoilta.

Täällä kotimaassa teollisen internetin yksi tunnetuimmista puolestapuhujista on Konecranesin toimitusjohtaja Pekka Lundmark. Hän toteaakin omassa blogissaan, että teolliseen internetiin liittyvät mahdollisuudet ovat aitoja kilpailuaseita esimerkiksi halpaan työvoimaan keskittyviä aasialaisia kilpailijoita vastaan.

Teollinen internet on hyvinkin käytettävissämme jo tänään. Keskeiseksi haasteeksi onkin muodostumassa, kuka pystyy nopeimmin hyödyntämään sen mahdollisuuksia ja tekemään siitä keskeisen osan oman liiketoiminnan kasvustrategiaa.