Lukulistasi on tyhjä

Lähetä lukulista sähköpostiisi:

Tutkimus: Miten B2B-yritykset ostavat markkinointia?

Valve
Kartoitamme suomalaisten keskisuurten ja suurten B2B-yritysten markkinoinnin sekä myynnin tilaa. Kysely on tarkoitettu B2B-yrityksille, joiden liikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa.

Me yhtenä Suomen suurimpana markkinointikumppanina haluamme olla kehittämässä B2B-yritysten kilpailukykyä markkinoinnin ja myynnin keinoin. Tähän pureutuaksemme olemme tehneet kyselyn, jonka avulla haluamme kartoittaa suomalaisten keskisuurten ja suurten B2B-yritysten markkinoinnin sekä myynnin tilaa.

Vastaaminen kannattaa, sillä kaikki osallistuneet palkitaan kahden tunnin asiantuntijakonsultoinnilla valinnaisesta aiheesta*, arvo 1200€ (yksi konsultointi/yritys). Lisäksi kaikki osallistujat saavat tutkimusraportin sen valmistuttua lokakuun loppuun mennessä.

> Osallistu tutkimukseen tästä

Kysely on tarkoitettu B2B-yrityksille, joiden liikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa.

Kyselyyn vastataan anonyymisti. Keräämme lopuksi yhteystiedot asiantuntijakonsultointia varten. Yhteystietoja ei voida yhdistää kyselyn vastauksiin.

Lisätietoa tutkimuksesta:
sara.nikander@valve.fi
+358 45 6735 577

*Aiheet:

Moderni B2B-markkinointi ja -myynti

Sisältömarkkinointi ja hakukonelöydettävyys

Oman yrityksen tai tuotealueen kilpailuedun tunnistaminen

Vastuullisuus kilpailutekijänä

Kansainvälinen B2B-markkinointi ja liidien generointi

Myynnin digitalisointi ja uudet työkalut

Palvelumuotoilu ja asiakaskokemus

VR- ja AR-mahdollisuudet markkinoinnissa ja myynnissä

Markkinointi ja tiedolla johtaminen

Sidosryhmäviestintä ja PR