Valve

Joululahjoja lastenkodin lapsille -hyväntekeväisyyskampanja

Taustaa

Joululahjakeräys on Valveen työntekijöiden järjestämä keräys pääkaupunkiseudun lastenkotien lapsille, johon voi osallistua kuka tahansa. Perinteinen hyväntekeväisyystempaus järjestettiin vuonna 2017 jo yhdeksättä kertaa. Kampanjaa pyöritettiin Joululahjakeräyksen omilla Facebook-sivuilla ja uudella Joululahjakeräys-mobiilisovelluksella. 

Ensimmäinen joululahjakeräys toteutettiin vuonna 2009, kun Valve lähti keräämään lahjoja Oulunkylän perhetukikeskuksen lastenkodin lapsille, jolloin tavoitteena oli kerätä 25 lahjaa. Vuoden 2017 kampanjaan lähti mukaan ennätykselliset 17 lastenkotia ja lahjoja tuli kerättäväksi 326 lapselle.  

Lastenkodit toimittavat Valveelle listat heillä asuvien lasten i’istä, sukupuolista ja mahdollisista lahjatoiveista. Keräykseen osallistuvat lahjoittajat varaavat listoilta yhden tai useamman lapsen, joille hankkivat lahjan, ja tämän jälkeen toimittavat ne paketoituina Valveen toimistolle, josta Valveen tontut jakavat ne lastenkotien tytöille ja pojille.

Aikaisemmat vuodet keräys toimi pelkästään Facebookin välityksellä. Lahjalistojen julkaisu, satojen varausten kirjaaminen ja niiden hallinta tapahtuivat käsin, työllistäen kampanjakoordinaattoreita täyspäiväisesti.

Vuonna 2017 Joululahjoja lastenkotien lapsille -Facebook-sivun rinnalle päätimme suunnitella ja toteuttaa keräykselle oman mobiilisovelluksen iOS- ja Android-älypuhelimiin keräykseen osallistumista ja sen organisointia helpottamaan. Mobiilisovellus toteutettiin yhteistyössä Valveen yhteistyökumppanin SuperApp Oy:n kanssa.

Näet sovelluksen demovideon sivulla alimpana.

TOTEUTUKSESTA vastanneet yritykset

Kampanja
Suunnittelu ja toteutus: Valve

Mobiilisovellus
Visuaalisen ilmeen suunnittelu & toteutus: Valve

Sovelluksen alusta & ylläpitorajapinnan toteutus: Valve

Sovelluskehitys: SuperApp

TOTEUTUS

Mobiilisovellus on siellä, missä käyttäjäkin. Toteutimme keräyksen niin, että se oli mahdollisimman helppokäyttöinen ja nopea niin applikaation käyttäjien kuin hallinnoimisenkin näkökulmasta. 

Kampanjan tärkein tavoite oli kerätä joululahjat kaikille lastenkotien lapsille. Kampanja aloitettiin mobiilisovelluksen valmistuttua 28.11.2017 ja jo ensimmäisen kampanjaviikon aikana saimme kerättyä 70% lahjoista. Kaikille 326 lapselle saatiin lahjan lahjoittaja määräaikaan 11.12. mennessä.
Varausten hallinnoinnin siirryttyä mobiiliin järjestäjiltä säästyi runsaasti aikaa panostaa kampanjan muihin osa-alueisiin, kuten sosiaalisen median viestintään, lahjoittajien kanssa asioimiseen ja välitiedotteiden sekä kuvien julkaisemiseen. 

Kampanjan Facebook-julkaisut tavoittivat päivittäin tuhansia ihmisiä
Kampanjan mainontaan käytettiin kokonaisuudessaan 150€, mikä kattoi neljä tehostettua Facebook-päivitystä ja kampanjasivun jatkuvan mainonnan koko kampanjan ajan. Muuten Facebook-päivitykset olivat täysin orgaanisia.

Facebook-sivujen viestintä ja toiminta oli aktiivista sekä kampanjasivulla että yksityisviestein käydyissä keskusteluissa. Yksityishenkilöt jakoivat Joululahjakeräyksen päivityksiä omilla sivuillaan, tykkäilivät ja kommentoivat aktiivisesti sekä kutsuivat tuttaviaan liittymään mukaan keräykseen.

TULOKSET

Joululahjakeräys onnistui täydellisesti tärkeimmässä tavoitteessaan – kampanjan myötä varmistimme, ettei yksikään Helsingin seudun lastenkotien 326 asukkaasta jäänyt ilman joululahjaa.

Sovellus vauhditti huomattavasti kampanjan suosiota ja kampanjan markkinointi ja viestintä tavoittivat parhaimmillaan 13200 henkilöä Facebookissa. Myös kampanjasivun seuraajamäärä kasvoi tänä vuonna 3910 henkilöstä 4912 henkilöön.  

Kampanjan joululahjojen hankintaan osallistui yksityishenkilöiden lisäksi yrityksiä ja osaa otti myös Kallion alakoulun luokkaryhmä. Muutamat tahot lahjoittivat keräykseen tarkoitettujen joululahjojen lisäksi myös muuta tarpeellista, kuten lastenvaatteita ja tarvikkeita. Eräs yritys lahjoitti 300 kappaleen erän kuulokkeita lastenkoteihin vietäväksi. 

Saimme keräyksestä paljon positiivista palautetta sekä lahjoittajilta että lastenkodeista lahjoja toimittaessamme. Lähetimme kampanjan jälkeen kyselyn, jonka perusteella suurin osa käyttäjistä piti kehittämäämme mobiilisovellusta hyödyllisenä.