Valve

Uusi valve.fi-verkkosivusto

Taustaa

Valve tarkensi strategiaansa vuoden 2017 alussa ja sitä ilmentämään tehtiin myös yrityksen ilmeen kokonaisvaltainen uudistus.

Yrityksen täsmennetty strategia vastaa markkinakysyntään, jossa digitaalisuus on kasvavalla vauhdilla purkanut, yhdistänyt ja synnyttänyt uusia toimialoja. Valveen voimakkaasti kasvavia osaamisalueita ovat digitalisoituvan markkinoinnin, myynnin ja mielipidevaikuttavuuden konsultointi, digitalisoituvan liiketoiminnan muutoksen tuki, sekä elämyksellisten tarinoiden ja sisältöjen suunnittelu ja toteutus.

Täsmennetyn strategian myötä keväällä 2017 aloitettiin mittava kulttuuriprojekti ja brändiuudistus, minkä tuloksena yhtenäistä missiota, tapaa olla ja puhua, rakennettiin koko kevät valvelaisten toimesta. Yrityksen visuaalinen ilme uudistettiin sekä tarjottavien palveluiden kokonaisuus kirkastettiin vastaamaan Valveen ydinosaamisalueita.

Valveen vanhalla verkkosivustolla suurin ongelma oli strategisten uudistusten seurauksena vanhentunut brändin visuaalinen ilme ja tarina, ja tiedon pirstaleisuus sekä selkeän kokonaiskuvan puuttuminen siitä, mitä palveluita yritys tarjoaa ja kenelle. Oli selvää, että tuli toteuttaa täysin uusi valve.fi-verkkosivusto.

TOTEutuksesta vastanneet yritykset

Valve.fi suunnittelu ja toteutus: Valve

Valveen UUSI verkkosivusto
toteutus

Tavoitteena oli toteuttaa Valveen liiketoimintaa tukeva sivusto, joka vahvan visuaalisen ilmeen kautta kommunikoi haluttua brändi- ja yritysmielikuvaa sekä kertoo selkeästi Valveen ydinosaamisalueet ja -palvelut.

Suunnittelun lähtökohtana oli erottautua vaikuttavalla, Valveelle ominaisella tavalla muista alan toimijoista ja ohjata sivustolle haluttuja kävijöitä erityisesti yhteydenottoihin relevanttien henkilöiden kanssa. Valittiin tapa, jossa kolmelle päätarjooma-alueelle Brand, Digital ja Motion luotiin oma sivu, joista pääsee katsomaan kuhunkin kokonaisuuteen liittyvät yksittäiset palvelut ja niiden asiantuntijat.

Kävijöitä ohjataan sivustolle sisältömarkkinoinnin keinoin, joten sivustolle saavutaan suoraan blogeihin, töihin ja yksittäisiin tarjoomiin, orgaanisten hakutulosten ollessa toinen pääasiallinen liikenteen lähde. Oli sivustolle saapumisen reitti mikä tahansa, tavoitteena on ohjata kävijää loogisesti eteenpäin konversiopisteiden kautta.

Toteutuksessa noudatetaan Valveen pelkistettyä ja musta-valkoista ilmettä, jossa tehostevärinä toimii punainen, yhdistellen suurta kuvapintaa, liikkuvaa kuvaa ja minimalistisia graafisia yksityiskohtia.

Uusi valve.fi toteutettiin täysin in-house. Työ aloitettiin maaliskuussa 2017 ja sivusto julkaistiin lokakuussa 2017. Kehitystyö jatkuu edelleen.

tulokset

Uusi valve.fi vastaa nyt yrityksen tarkennettua strategiaa ja uudistettua brändin ilmettä sekä tarinaa. Valveen ydinosaamisalueet on kiteytetty sivustolla selkeiksi kokonaisuuksiksi verkkosivu-uudistuksen kanssa rinnan tehdyn mittavan brändityön tuloksena.