Kategoriat: Paras verkkopalvelu & Paras design

Hurmaava maailmanperintökohde Verla

Lähtökohdat

Verla on UPM:n omistama ja hallinnoima kulttuurihistoriallinen kohde Kymenlaakson pohjoisosassa. Alueella toimi puuhiomo ja pahvitehdas vuosina 1872-1964. Verlasta tuli tehdasmuseo vuonna 1972 ja vuonna 1996 se sai UNESCOn maailmanperintökohteen statuksen. Poikkeuksellisen hyvin säilynyt miljöö kertoo pohjoiselle havumetsävyöhykkeelle tyypillisestä paperin- ja pahvintuotannosta ja siihen liittyvästä kulttuuriperimästä.

UPM halusi uudistaa Verlan verkkosivun, jotta se olisi maailmanperintökohteen arvon mukainen ja palvelisi paremmin kotimaisia ja kansainvälisiä vierailijoita, sekä historian tutkijoita ja harrastajia. Tavoitteena oli esitellä̈ Verlaa ainutkertaisena historiallisena tehdasympäristönä sekä lisätä sen vetovoimaisuutta matkailukohteena, osana lähialueen muuta matkailutarjontaa. Tehdasmuseon ja majoituksen vierailijamäärien lisääminen ei ole kuitenkaan sesonkiaikaan kapasiteetin puolesta mahdollista.

työn suunnitteluun ja tuotantoon osallistuneet yritykset

Valve: markkinointitoimisto
UPM: asiakas
Aptual: verkkosivun tekninen toteutus

Linkki toteutettuun VERLAN verkkoPalveluun
strategia & luova ratkaisu

Strategia
Verlan uudesta verkkopalvelusta pyrittiin luomaan mahdollisimman selkeä, visuaalinen ja helppokäyttöinen kokonaisuus. Verkkosivun analytiikkaa hyödynnettiin strategian muodostamisessa. Selvisi, että vierailijat ovat pääosin kulttuurista ja luonnosta kiinnostuneita suomalaisia, jotka arvostavat hyvää elämänlaatua, etsivät uusia kokemuksia ja haluavat rahoilleen vastinetta.

Valtaosa kävijöistä asuu 3,5h ajomatkan säteellä Verlasta. Siten koettiin tärkeäksi tuoda verkkopalvelussa esiin myös muita lähialueen aktiviteetteja, joita vierailijat voisivat yhdistää Verlan vierailuun, ja näin ollen heillä olisi vahvemmat perusteet suunnata juuri Kouvolaan.

Tärkeäksi nähtiin myös heinäkuun ulkopuolisten tapahtumien esiintuominen ajankohtaista-osiossa, jotta vierailijoita saataisiin houkuteltua paikan päälle tasaisemmin myös muina kesäkuukausina.

Luova ratkaisu
Alkuperäinen luova ratkaisu perustui kolmeen sisällölliseen pääpilariin:
- Historia: olemassa olevaan kirjallisuuteen ja tietoon pohjautuva yhtenäinen kokonaisuus. Helposti luettava, mutta silti tarkka ja perinpohjainen kuvaus Verlan historiasta
- Verlan alue: Visuaalinen ja elämyksellinen kuvaus Verlan tehdasalueesta.
- Tule käymään: Markkinoi Verlaa matkailukohteena ja tarjoaa kaiken olennaisen tiedon ja työkalut vierailun suunnittelemiseen.

Lisäksi matkan varrella koettiin tarpeelliseksi lisätä seuraavat osuudet palvelemaan Verlan kohderyhmiä: maailmanperintö, museo, majoitus, ajankohtaista ja tapahtumakalenteri.

toteutus & tulokset

ToteutusVerkkosivu tehtiin yhteistyössä asiakkaan, markkinointitoimisto Valveen ja teknisen toteuttajan Aptualin kanssa. Historiallista tietoa ammennettiin Verlaan liittyvästä kirjallisuudesta. Verlan asiantuntijat pitivät osaltaan huolen historiallisen tiedon todenmukaisuudesta ja aktiviteetteihin liittyvän tiedon ajantasaisuudesta.

Verlan verkkokaupasta voi varata majoituksen ja aktiviteetteja vierailun ajaksi. Teknisesti tuotesisällöt tulevat suoraan useiden eri yrittäjien Johku-verkkokaupoista automaattisesti suoraan verla.fi-sivustolle. Ostoprosessi on ostoskoriin saakka upotettu ja vasta yhteenvetosivulla siirrytään Johkun domainiin, mutta kyseessä on silti Verlan oma palvelu. Dynaaminen ristiinmyynti, joka Verlalla on käytössä, on Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen ja vastaavaa myyntiedustusprosessia ei saada aikaiseksi muiden verkkokauppa-alustojen kanssa.

Tulokset
Verkkosivu lanseerattiin toukokuun 2018 alkupuolella, uuden sesongin alkaessa. Vertailuajankohdiksi otettiin 8.5.-31.12.2018 sekä sama ajanjakso edelliseltä kalenterivuodelta, sillä Verlan vierailijamäärät ovat huomattavan syklisiä ja valtaosa vierailuista tapahtuu kesäaikaan.  

Kaikki verkkosivuston perusmittarit parantuivat aiemmasta vastaavasta ajanjaksosta, vaikka verkkosivua ei markkinoitu aiempaa vuotta enempää:

- Käyttäjiä +9.32%- Uusia käyttäjiä +10,27%- Sessioita +18,79%- Sessioita per käyttäjä +8,67%- Sivunnäyttöjä +31,75%- Sivuja per sessio +10,91%- Keskimääräisen vierailun pituus +39,19%- Välitön poistumisprosentti -17,27%

Eräs merkittävimmistä parannuksista oli se, että vierailijat viihtyivät uudella sivustolla aiempaa pidempään. Keskimääräisen vierailun pituus nousi 39 prosenttia (02:26 > 03:24).

TYÖN TOTEUTTANUT TIIMI

Valve
Heidi Lindholm: projektinhallinta
Vilja Sormunen: sisältösuunnittelu, tekstit
Jussi Niemi: visuaalinen ja UX-suunnittelu
Mika Junna: visuaalinen ja UX-suunnittelu
Marius Lönnrot: konseptisuunnittelu
Kristine Rischer: graafinen suunnittelu ja kuvasuunnittelu
Linnea Bellamine: kuvitus

UPM
Marika Nygård: viestintä
Anna-Leena Terhemaa: UPM:n verkkopalvelut
Ville Majuri: tehdasmuseon johtaja
Jaana Rannanpää: museoamanuenssi

Aptual
Sami Hänninen: konsepti, tekninen toteutus
Saku Mikkola: Front-endin tekninen toteutus