Metsäkeskus

Viestintästrategiasta asiantuntijaroolin rakentamiseen

Toteutus:
yritysviestintäajatusjohtajuusstrategia
haaste

Metsäkeskuksen pyrkimyksenä on toimia ”metsäalan suunnannäyttäjänä ja kokoavana voimana”.  Näin kirjattiin strategiaan vuonna 2013.

Metsäkeskus kääntyi Valveen puoleen saadakseen aikaan tätä tavoitetta tukevan, toimivan ja monipuolisen viestintästrategian. Valveen kehittämän sitouttavan viestintästrategiaprosessin avulla varmistettiin, että viestintästrategia tukee koko organisaation visiota, arvoja ja strategisia tavoitteita.

tiimi

Senior Communications Consultant: Sanna Haanpää-Liukko

Senior Communications Consultant: Kirsi Nurmi

asiakas

Metsäkeskus on maa- ja metsätalousministeriön alaisena toimiva valtionhallinnon organisaatio. Keskus tuottaa metsien hoitoon ja käyttöön, monimuotoisuuteen sekä metsiin perustuvien elinkeinojen edistämiseen liittyviä palveluja.

ratkaisu

Vuoden 2014 alussa Valve auttoi Metsäkeskusta laatimaan viestintästrategian, joka tukee tämän ylätason strategista tavoitetta kasvaa ”metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi”. Viestintästrategian pääkohdat kiteytettiin ”Viestinnän huoneentauluksi”, johon kirjattiin eri kohderyhmät ja tavoitteet, fokusalueet sekä keskeiset toimenpiteet, joilla strategia jalkautetaan.

Olennaiseksi Metsäkeskuksen strategiaa tukevaksi viestinnän fokusalueeksi nousi asiantuntijaprofiilin rakentaminen. Valve auttoi Metsäkeskusta määrittelemään sen olennaisimmat asiantuntijuusalueet, tekemään riskikartoituksen sekä tunnistamaan avainhenkilöt, jotka ottaisivat aktiivisen roolin asiantuntijuuden rakentamisessa. Annoimme avainhenkilöille tehtävän kannalta tarpeellista mediavalmennusta ja autoimme määrittelemään työkalut ja kanavat, joita profiloitumisessa hyödynnetään.

lisätietoa

www.metsakeskus.fi

Ota yhteyttä

Kirsi Nurmi
Kirsi Nurmi Director, Talent Dev & Comms, Brand & Digital 045 2719 559