En

Digitys osaksi Valve Groupia

Valve Group ja Digitys ovat sopineet yritysjärjestelystä, jonka myötä Digitys siirtyy osaksi Valvetta. Tavoitteena on palvella asiakkaita entistäkin kokonaisvaltaisemmin digitaalisessa markkinoinnissa.

Yritysjärjestely on osa Valveen strategiaa ja tavoitetta yhdistää markkinointi, teknologia ja viestintä sekä luoda niiden kautta dynaamista kilpailuetua asiakkaille. Digitys on digitaalisen sisältömarkkinoinnin, markkinoinnin automaation, inbound-markkinoinnin ja sosiaalisen median osaaja.

”Markkinoinnin automaatio ja inbound-markkinointi ovat yhä vahvemmin osa jokaisen menestyvän yrityksen markkinointistrategiaa. Digityksen myötä meillä on entistä vahvemmat edellytykset auttaa asiakkaitamme kasvattamaan brändinsä arvoa paitsi kilpailijoista erottuvien sisältöjen myös kustannustehokkuutta parantavan automaation avulla”, sanoo Valve Groupin toimitusjohtaja Jorma Maaninka.

Yritysjärjestely on luonteva askel kohti Valveen visiota, jonka mukaan se haluaa mullistaa toimialoja, kasvattaa asiakkaidensa brändiarvoa sekä tuottaa niille mitattavaa kilpailuetua. Valve tarjoaa palveluita johtamisen tueksi, brändin positiointiin ja kilpailuedun kirkastamiseen, liiketoiminnan prosessien kehittämiseen sekä viestintään ja markkinointiin.

”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voimme tarjota palveluita muun muassa yritysjohdon strategisen tason viestintä- ja markkinointisparraukseen, verkkopalveluiden kehittämiseen, markkinointikampanjoihin, sisältömarkkinointiin, liikkuvan kuvan tuotantoihin tai esimerkiksi talous- ja pörssiviestintään”, selventää Maaninka Valveen kattavaa palvelutarjoamaa.

Lisätietoja:

VALVE GROUP OY

Jorma Maaninka, toimitusjohtaja, 040 1735 504, jorma.maaninka@valve.fi

DIGITYS OY

Joonas Rinne, toimitusjohtaja, 050 596 9335, joonas.rinne@valve.fi

 

 

Hae sivustolta:Search our site: