En

Lahjoja niitä tarvitseville

Jokainen lapsi on lahjakas jossain, mutta liian moni lapsi on lahjaton.

Kaikkiaan lastensuojelun piirissä on Suomessa noin 100.000 lasta. Se on järkyttävä määrä pieniä ihmisiä, jotka ovat viattomia ja syyttömiä. Lapsia, jotka ansaitsisivat saman perusturvallisen elämän kuin ne sadattuhannet lapset, jotka elävät normaalia perusturvallista arkea.

Lastensuojelun tarkoituksena on ensisijaisesti turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön. Vastuu lapsen hyvinvoinnista on aina ensisijaisesti lapsen vanhemmilla ja huoltajilla, mutta elämä ei kohtele meitä kaikkia tasapuolisesti.

Usein ollaan tilanteessa, jossa vanhemmat ja huoltajat eivät jostain syystä kykene huolehtimaan lapsestaan.

Kaikilla lapsilla – myös huostaanotetuilla ja sijoitetuilla – on yhtäläiset ihmisoikeudet. Lapselle kuuluu hyvä hoito ja kasvatus, turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus.

Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muilla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää.

Yksi osa normaalia lapsuutta on saada iloita samoista traditioista kuin muutkin lapset.

Yksi näistä traditioista on normaali joulu joululahjoineen. Valveen henkilökunta lahjoittaa ja kerää jo seitsemättä kertaa peräkkäin joulupaketteja Helsingin seudun lastenkoteihin. Keräyksemme on luokiteltu Helsingin Sanomien artikkelissa perinteiseksi joulukeräykseksi.

Keräys on alkanut ja käynnissä paraikaa. Keräämme lahjoja joulukuun puoliväliin. Tavoitteenamme on, että saisimme kerättyä yhteensä 229 pakettia jotka toimitamme lastenkoteihin joulun alla. Lastenkotien johtajat ovat kertoneet meille useasti, että pienellä lahjalla on saajalleen suuri arvo ja se ilahduttaa ja elähdyttää saajaansa suuresti. Tule mukaan talkoisiin jakamaan hyvää mieltä.

Katso lisää keräyksen facebook-sivulta:

https://www.facebook.com/joululahjakerays/

Hae sivustolta:Search our site: