Parma

Vahva brändi vaatii rohkeutta ja näkyvyyttä – Parma

Rakennusala on äärimmäisen suhdanneherkkää ja kilpailtua. Tarvitaan luotettavia ja näkyviä toimijoita, jotka pystyvät olemaan tarvittaessa myös vahvoja mielipidevaikuttajia ja koko teollisuuden puolestapuhujia. Yksi tällaisista on Suomen suurin betonielementtien valmistaja Parma Oy.

Parma on hyödyntänyt kokonaisvaltaisesti markkinointiviestinnän keinoja. Lisäksi olemme auttaneet Parmaa kehittämään sisäistä viestintää ja tiedonkulkua. Tämä on konkretisoitunut henkilöstön alati vahvistuvana me-henkenä sekä määrätietoisina laatu- ja työturvallisuusaskeleina. Vankistamamme brändin ja asiakaslupauksen pohjalta on ollut hyvä rakentaa monikanavaista viestintää, joka on mahdollistanut yhtiön imagon vahvistamisen ja näkyvyyden lisäämisen. Parman kansainvälinen isäntä, Consolis-konserni, tarjoaa läpi Euroopan yhtenäisen visuaalisen ulkoasun.

Vankistamamme brändin ja asiakaslupauksen pohjalta on ollut hyvä rakentaa monikanavaista viestintää, joka on mahdollistanut yhtiön imagon vahvistamisen ja näkyvyyden lisäämisen.

Kysy lisää:

Sara Nikander CEO & Partner +358 45 6735 577

Katso myös nämä:

Työ Metsä on täynnä elämää – UPM Forest Life
Invalidisäätiön uusi palvelubrändi Live
Työ Uusi vahva ja yhtenäinen palvelubrändi Live