Tapamme toimia

Toimintamme perustuu pitkiin asiakassuhteisiin, jossa teemme tiivisti yhteistyötä asiakkaamme kanssa. Tarjoamme ohjaustiimin asiakkaidemme tueksi ja projektit toteutamme ketterällä mallilla.

Ohjaustiimi vastaa kokonaisuudesta

Markkinoinnin kenttä on laaja ja monimutkainen, emmekä oleta, että asiakkaalla  on ymmärrys kaikista asioista. Ei kenelläkään ole. Joten kokoamme asiakkaalle oman 3-4 hengen ohjaustiimin, joka koostuu kokeneista ammattilaisista. Ohjaustiimi varmistaa, että liiketoiminnan tavoitteet, asiakastarpeet ja tekniset vaatimukset huomioidaan kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa. Tiimi toimii asiakkaan tukena ja asiantuntijana kaikissa tilanteissa.

Fokus loppuasiakkaassa

Asiakkaidemme asiakkaiden, eli käyttäjien tarpeiden ja käyttömotiivien tunnistaminen on työmme lähtökohta. Miksi käyttäjät ostavat tämän tuotteen, eikä kilpailijan? Miten he tekevät valintoja? Miten vaihtoehdot punnitaan? Miten viemme heitä luontevasti eteenpäin ostopolulla? Vain se, että suunnittelun tuotos on loppukäyttäjälle olennainen, ratkaisee.

Ketterä toteutus

Projektit toteutetaan ketteriä menetelmiä hyödyntäen. Ketterässä menetelmässä pyritään tuottamaan mahdollisimman nopeasti välituloksia kommentoitavaksi. Suunnittelu sidosryhmien kanssa on jatkuvaa. Validointi ja kommunikointi tapahtuu projektin ohjaustiimin katselmoinneissa.