En
HKScan

Strategialähtöistä viestintää vastuullisesta lihantuotannosta – HKScan

Hero_HK_Scan_colour-e1568274072163

Suunnitelmallinen kaksisuuntainen viestintä nousee erityisen tärkeään asemaan strategian toteuttamisessa. HKScan halusi viestiä vastuulliseen lihantuotantoon ja laadukkaisiin raaka-aineisiin liittyvästä tekemisestään, ja käytössä oli jo runsaasti tutkimustietoa ja erilaisia raportteja. Valve auttoi viemään vastuullisuusviestiä strategisesti eri kohderyhmille. Tutkimustieto ja kovat faktat muutettiin helposti viestittävään, eri sidosryhmiä palvelevaan muotoon, ja niistä kerrottiin luontevasti eri sidosryhmille heille ominaisissa kohtaamisissa.

Lähtötilanne

Elintarvikealaan ja erityisesti lihateollisuuteen liittyy tänä päivänä useita kuluttajia askarruttavia tekijöitä. Tällaisia ovat eläinten kohtelu ja hyvinvointi, antibioottien käyttö eläintuotannossa, eläinten rehuna käytettävän soijapavun eettisyys ja nautakarjan aiheuttamat, ilmastonmuutosta kiihdyttävät metaanipäästöt. Muun muassa näistä syistä johtuen lihan syönnin eettisyys on suurennuslasin alla, ja lihaa korvataan yhä enemmän muilla proteiineilla. Myös esimerkiksi Puolustusvoimat on ilmoittanut korvaavansa varuskunnissa osan liha-aterioista kasvispainotteisilla aterioilla.

Näin ollen markkinoilla oli suuri tarve ymmärrettävälle ja käyttäjäystävällisessä muodossa olevalle faktapitoiselle tiedolle. HKScanilla puolestaan oli pyrkimys kilpailukykynsä ja maineenhallinnan kannalta keskeisten, strategisten vastuullisuussisältöjen viestimiseen. HKScanin strategiassa oli tunnistettu kymmenkunta keskeistä teemaa, jotka käsittivät laaja-alaisesti vastuullisuutta – eläinten hyvinvoinnista aina pakkauksiin ja maatilojen ympäristökysymyksiin.

HKScanilla oli käytössään edellä mainituista teemoista runsaasti tutkimustietoa ja erilaisia raportteja. Haasteena oli niiden muuttaminen helposti viestittävään muotoon, joka palvelee eri sidosryhmien tarpeita.

Ratkaisu

Valve laati kokonaiskonseptin vastuullisuussisältöjen helposti lähestyttävään, uskottavaan viestintään. Konsepti käsitti kirjallisen ja visuaalisen sisällön eri formaateissa sekä jakelusuunnitelman eri käyttötilanteissa. Päätuotteet olivat kustakin teemasta laadittu tietopaketti ja sitä täydentävä esitysmateriaali, jotka muodostavat tänä päivänä HKScanin vastuullisuusviestinnän perustyökalut.

Materiaalista toteutettiin kieliversiot HKScanin kaikille kotimarkkinoille ja niistä laadittiin helposti päivitettävä, jotta sitä voidaan tarvittaessa soveltaa eri markkinoilla ja päivittää esimerkiksi muuttuneita tutkimustietoja. Ulkoisessa viestinnässä tunnistettiin keskeiset viestintätilanteet. Sisäisessä viestinnässä pääasialliseksi tarpeeksi tunnistettiin avainhenkilöiden koulutus ja materiaalin jalkauttaminen heidän käyttöönsä.

Avoimuuden ja tietoisuuden lisäämiseksi HKScan kokosi vastuullisuuden eri osa-alueisiin liittyvät tietopaketit myös verkkosivuillensa.

Tulokset

Asiakas oli hyvin tyytyväinen lopputulokseen. Avoimuuden ja tietoisuuden lisäämiseksi HKScan kokosi vastuullisuuden eri osa-alueisiin liittyvät tietopaketit myös verkkosivuillensa. Niitä ja esitysmateriaalia käytetään aktiivisesti erilaisissa viestintä-, myynti- ja koulutustilanteissa, ja ne muodostavat tänä päivänä HKScanin vastuullisuusviestinnän perustyökalut.

Kysy lisää strategialähtöisestä viestinnän suunnittelusta:

Kirsi_Nurmi_verkkosivut_

Kirsi Nurmi

Director, Senior Consultant +358 45 271 9559

Hae sivustolta:Search our site: