Solibri - markkinoinnin automaatio

HubSpotin käyttöönotto on tehostanut yhteistyötä kansainvälisten
myyntikumppanien kanssa ja siivittänyt koekäyttäjäkonversiot 150 %:n kasvuun.

Tarve

Asiakkaamme Solibri, suomalainen rakennusteollisuuden suunnitteluohjelmistojen valmistaja, halusi tehostaa digitaalista markkinointiaan tukeakseen voimakasta kasvustrategiaansa. Ohjelmistojen koekäyttöjaksot ovat yksi Solibrin tärkeimmistä digitaalisista myynnin työkaluista, ja tavoitteemme oli tuottaa korkealaatuisia myyntiliidejä yrityksen tärkeälle kansainväliselle myyntikumppanien verkostolle.

Ratkaisu

Verkkosivuanalytiikan auditointi osoitti, että liikenne Solibrin verkkosivuille oli huomattavan vilkasta, mikä kieli valtavasta potentiaalista ja kansainvälisestä kiinnostuksesta.

Markkinoinnin automaatio tarjosi yhtiölle tehokkaan alustan toteuttaa ja mitata monikanavaista markkinointia ja myyntiä.

Tulokset

Solibri valitsi markkinoinnin automaatiojärjestelmäkseen HubSpotin, jonka avulla on onnistuttu tehostamaan liidien hankintaa ja hoivaamista.

HubSpot mahdollisti myös sen, että useiden markkinoinnin prosessien, kuten sähköpostiviestinnän, sosiaalisen median ylläpidon ja digitaalisen mainonnan tulosten seuranta voitiin keskittää yhden järjestelmän kautta hallittavaksi.

Solibrille toteutetun liidien pisteytysmallin avulla voidaan arvottaa myyntiliidit ja tunnistaa potentiaalisimmat massasta tehokkaammin. HubSpot on integroitu Salesforcen päälle rakennettuun kumppaniportaaliin, jossa liidit saadaan nyt välitettyä suoraan oikeille jälleenmyyjille eri maissa.

Tulokset

 

Verkkosivujen konversio-optimoinnilla saatiin tehokkaammin muutettua suuria kävijämääriä tunnistetuiksi koekäyttäjiksi. HubSpotin avulla näitä pystytään sitouttamaan aiempaa yksilöllisemmin ja tehokkaammin. Käyttäytymisen ja kielialueen perusteella mukautuva hoivaohjelma myös muistuttaa ja kouluttaa järjestelmän käyttöön.

  • 150 %kasvu koekäyttäjä-konversioiden määrässä
  • 5,1 %konversioaste verkkosivuvierailun ja koekäyttäjien rekisteröitymisen välillä

Asiakaspalaute

"Valve’s professionalism, fast response time, and can-do attitude makes them a
pleasure to work with. They truly excel in problem-solving and building a digital
solution that drives and measures sales in every stage of the funnel."

Russell Anderson, Brand & Marketing Director, Solibri