Väylävirasto – tiehankeviestintä

Rakentava ja proaktiivinen viestintä potentiaalisesti kivuliaasta aiheesta sai alueen asukkailta ja hankkeen avainhenkilöiltä yleisarvosanan 4,6/5.

Tarve

Väylävirasto aloitti keväällä 2017 suuren tiehankkeen, joka tarkoitti monen vuoden myllerrystä Lahdessa ja Hollolassa. Myönteisen ilmapiirin eteen haluttiin tehdä paljon työtä, sillä rakentaminen teki monen asukkaan arjesta hankalamman.

 

Tavoitteet

Viestinnän tavoite oli tukea hankkeen onnistumista avoimella ja kaksisuuntaisella viestinnällä. Halusimme rakentaa myönteistä ilmapiiriä hanketta kohtaan viestimällä saavutettavista hyödyistä ja samalla vahvistaa Väyläviraston brändiä infrastruktuurin kehittäjänä ja infrahankkeiden tilaajana.

Ratkaisu

Viestintäkonsultti tiiviiksi osaksi projektitiimiä

Valve toteutti hankkeen viestinnän avaimet käteen -mallilla viestintäsuunnitelmasta toteutukseen ja seurantaan. Viestintäkonsulttimme työskenteli kiinteänä osana projektitiimiä. Tiiviin yhteistyön tärkeimmät saavutukset olivat monipuolisen ja laajan kokonaisuuden toimivuus – sekä tulokset, jotka todistivat asukkaiden asenteen muuttuneen.  

Sidosryhmiä pidettiin ajan tasalla muun muassa videoin, taustoittavin artikkelein ja vaikuttajaviestinnän kautta. Proaktiivisella viestinnällä oli olennainen rooli, sillä hanke vaikutti merkittävästi tiiviin kaupunkialueen asukkaiden elämään.

VAYLA_Vt12_Letke_refe_1080x1080_03

Ratkaisu

Viestintäkanavat kohderyhmien mukaan

Facebookin kautta tavoitettiin parhaimmillaan kymmeniä tuhansia ihmisiä. Asukastilaisuuksilla taas palveltiin etenkin alueen iäkkäämpää väkeä. Ulkoilureittien opastauluilla viestittiin työmaan läheisyydessä sijaitsevien tai käyttöön tulleiden liikunta-alueiden käyttäjille.

Facebookissa, aktiivisimmassa viestintäkanavassa, vastattiin viikoittain kysymyksiin ja palautteisiin, joista suuri osa oli myönteisiä. Tarvittaessa ihmisiä ohjattiin ottamaan yhteyttä yksityisesti tai eteenpäin esimerkiksi Lahden kaupungin ympäristöpalveluihin.

VAYLA_Vt12_Letke_refe_1080x1080_03

Tulokset

Viestintä hankalasta aiheesta onnistui erinomaisesti

  • 4,6/5 – viestinnän yleisarvosana asukkailta ja hankkeen avainhenkilöiltä
  • 9/10 – projektijohtajan NPS
  • 180 Facebook-seuraajaa ehdotti oma-aloitteisesti, että hankkeen viestintä tulisi palkita valtakunnallisesti
  • MANK ry palkitsi hankkeen vuonna 2021: ”Loistava yhteistyö yli organisaatiorajojen ja avoimella ennakoivalla viestinnällä saavutettu laaja luottamus tekemiseen.”
  • Hyvän viestinnän merkitys hankkeen onnistumisessa nostettiin esiin ulkopuolisessa Infrastructure Project Assesment Tool -auditoinnissa

Tulokset

Asukkaan palaute

“Ehkä hienointa koko hankkeessa on ollut tiedotus, sitä on ollut ilo seurata. En ole ennen ollut sen kummemmin kiinnostunut tien rakentamisesta, mutta tämän hankkeen viestintä on houkuttanut seuraamaan rakentamisen eri vaiheita. En ole aikaisemmin kuullut tämänpäiväisen tapaisista kiertoajeluista; väen paljous osoitti, että sellaisia kannattaa järjestää. Kiitos!”

Sirpa Kuosmanen
alueen asukas

Sirpa antoi ilomielin luvan lainata tätä kommenttia, jonka hän antoi hankkeen Facebook-kanavalla osallistuttuaan yleisölle tietyömaalla järjestettyyn kiertoajelutilaisuuteen.

Asiakkaan palaute

"Tilaaja ottaa käyttöön puitesopimuksen mukaisesti mahdollisuuden palkita toimittaja erityisen hyvästä suoriutumisesta bonuksella. Valveen toiminta suuren hankekokonaisuuden viestintäkonsulttina on ollut erittäin hyvää. Vankka ammattitaito on tukenut julkisuuskuvaltaan positiivisen viestinnän toteuttamista."

Janne Wikström
projektipäällikkö
Väylävirasto

Haluatko keskustella siitä, miten voisimme yhdessä tehdä tavoitteistanne kestäviä tuloksia?

Ota yhteyttä