design Design

Kokonaisvaltainen design huomioi aistit, kokemukset ja tunteet. Mitä useampaan aistiin brändi vetoaa, sitä herkemmin se huomataan ja muistetaan. Mitä valppaammin reagoit vastaanottajan tarpeeseen, sitä todennäköisemmin hän sitoutuu.

Hyvä design syntyy kulttuurissa, joka vaalii käyttäjäkeskeisyyttä, luovuutta, yhteistyötä, älykästä teknologiaa, jatkuvaa oppimista ja vastuullisuutta. Ympäristö, jossa eri toimijat voivat yhdessä kukoistaa ja kehittyä, kykenee tuottamaan vaikuttavia ratkaisuja ja tuloksia – tuloksia, jotka on tiukasti sidottu asetettuihin liiketoiminnallisiin ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin.

Suunnittelijoidemme työn ytimessä on pohtia, heijastaako brändinne organisaationne strategiaa, persoonallisuutta ja arvoja ja onko markkinointiviestintänne mahdollisesti ristiriidassa käytännön toiminnan kanssa. Myös kohdeyleisöltä tulee kysyä säännöllisesti, miltä brändi näyttää, tuntuu ja kuulostaa – onko se ymmärrettävä, miellyttävä, uskottava, houkutteleva, relevantti tai vakuuttava?

Yhtenäinen ilme rauhoittaa

Organisaationne tunnus on visuaalisen ilmeenne näkyvin yksittäinen elementti. Se tarjoaa parhaimmillaan koodin koko ilmeen suunnittelulle.

Visuaalinen ilme kattaa kaiken näkyvän. Se luo tunnelman, määrittelee muodot ja suhteet, valitsee tyylit, säätää värit ja asettelee tekstit. Onnistunut ilme kertoo ensisilmäyksellä, millä toimialalla ollaan ja kenelle tuotteet tai palvelut on suunnattu. Uusi ilme edistää myös yhteenkuuluvuuden tunnetta ja siten työyhteisön hyvinvointia. Siksi tartummekin innokkaasti kaikenkokoisiin ilmeuudistuksiin.

Olemme mukana käytännön toteutusten johtamisessa ja ilmeen jalkauttamisessa. Saatte selkeät ja käyttäjäystävälliset ohjeistukset, jotka takaavat, että uusi ilme toteutuu suunnitellusti ja on käyttäjilleen ilo ja ylpeydenaihe.

Tyypillisiä ilmeprojekteja:

 • hanke- ja projekti-ilmeet
 • tapahtumailmeet
 • tuotteiden ja palvelujen ilmeet
 • verkkopalvelujen ilmeet
 • organisaation visuaalisen ilmeen kokonaisuudet

Visuaalinen suunnittelu

Huolellisesti suunniteltu ja hoidettu ilme elää kohderyhmänsä kautta ja mukautuu muutoksiin herkästi. Jos strategian perusta on vastuullisuus, suunnittelemme visuaalisen materiaalin tukemaan sen viestimistä. Jos visio tavoittelee kansainvälistä ajatusjohtajuutta, autamme skaalaamaan näkyvyyden niihin raameihin. Jos tuote tai palvelu lupaa ennennäkemättömiä kokemuksia, keskitymme luomaan informaatiotulvasta erottuvan kampanjan, joka saa kohdeyleisönne klikkailemaan, svaippaamaan ja hypistelemään.

Tyypillisiä visuaalisen suunnittelun projektejamme:

 • visuaaliseen ilmeeseen liittyvät sovellukset sekä ohjeistukset
 • kuvamaailman suunnittelu ja toteutus (valokuvaajat tai kuvapankit)
 • videoiden kuvakäsikirjoitukset ja animointi
 • monikanavaiset markkinointi- ja kansalaisviestinnän kampanjat
 • hankeviestinnän materiaalit
 • verkkopalvelujen visuaalisuus ja komponentit
 • tapahtumamateriaalit
 • painetut ja sähköiset julkaisut, raportit, esitteet, uutiskirjeet
 • digitaaliset esittelymateriaalit

Helppoa brändinhallintaa ja avoimuutta

Design system on henkilöstölle ja avainkumppaneille avoin ja nopeasti yhteisesti saatavilla oleva online-tietopankki, joka mukautuu nopeasti muuttuviin digitaalisiin ympäristöihin. Se tarjoaa kaikki tarvittavat visuaaliset työkalut ja aineistot, jolloin jokainen työntekijä pääsee osaksi brändinhallintaa.

Kutsuva ja helposti ymmärrettävä design system tehostaa suunnitteluprosessia ja tarjoaa laadukkaita rakennuspalikoita yhdenmukaisen ilmeen ylläpitoon. Kattava tyyli-, komponentti- ja materiaalikirjasto palvelee parhaimmillaan markkinointiviestinnän lisäksi vaikkapa tuote- ja palvelukehityksessä. Kun perusasiat on linjattu selkeästi, vapautuu aikaa projektikohtaisille luoville ratkaisuille.

Suunnittelu, ohjaus, tuotanto, koulutus

Hyvä design tukee organisaatioille ja kansalaisille suunnattujen viestien selkeyttä ja saavutettavuutta. Laadukkaasti viimeistellyt markkinointiviestinnän materiaalit herättävät luottamusta.

Siinä missä kauneus on subjektiivista, hyvä design on ennen kaikkea toimivaa. Yhdistämme työssämme suunnittelun universaalit periaatteet uteliaaseen luovuuteen ja intohimoon. Asiantuntijamme osaavat katsoa kokonaisuuksia laajasti ja hyödyntää designin kaikkia ulottuvuuksia.

Rohkaistu uusista oivalluksista ja lähestymistavoista! Avoin yhteistyö ja ideoiden jakaminen tiimien ja tekijöiden välillä on avain toimivaan työskentelyyn. Jatkuva tiedon ja teknologian, prototyyppien ja käyttäjäpalautteen hyödyntäminen parantaa käyttökokemusta.

Osaamisemme ytimessä:

 • graafinen suunnittelu
 • design systemin rakentaminen
 • tiedon visualisointi
 • visuaalinen tarinankerronta (esitykset, videot, animoinnit, VFX, 3D)
 • UI- ja UX-suunnittelu
 • palvelumuotoilu
Arja Rintamäki
Arja Rintamäki

Head of Design

Ota yhteyttä