Stora Enso

Markkinoinnin automaation ja digitaalisen markkinoinnin kehitys

Tuloksellista HubSpot-yhteistyötä

Pitkäjänteinen yhteistyö alkoi Stora Enson tarpeesta ottaa käyttöön markkinoinnin automaatio kehittääkseen digitaalisen markkinoinnin prosesseja sekä dataohjattua markkinointia ja asiakaskokemusta.

Valve toteutti Stora Ensolle esiselvityksen alustoista, missä arvioitiin sopivinta ratkaisua eri kulmilta ottaen huomioon mm. soveltuvuus asiakkaan tärkeimpiin käyttötapauksiin, helppokäyttöisyyttä ja tarvittavia resursseja.

Käyttötarpeiden selvityksen ja alustatutkimuksen perusteella markkinoinnin automaatiojärjestelmäksi valikoitui HubSpot. HubSpot vastasi Stora Enson monipuolisiin tarpeisiin ja sen käyttöönotto oli nopeasti toteuttavissa: järjestelmästä olisi nopeasti saatavilla ensimmäisiä hyötyjä ja kokemuksia. HubSpotin teknistä kehitystä on tämän jälkeen seurattu aktiivisesti ja järjestelmän kyvykkyyttä pysyä Stora Enson kehittyvien markkinointiprosessien tahdissa on arvioitu.

Markkinoinnin automaatio ja digitaalisen markkinoinnin prosessien kehitys

Useiden vuosien yhteistyö Valveen ja Stora Enson välillä on kehittynyt monipuoliseksi ja luotettavaksi kumppanuudeksi. Valve osallistuu niin globaalien markkinointiprosessien ja yhteisten toimintatapojen kehitykseen kuin taktisten aktiviteettien toteutukseen. Lisäksi Valve tarjoaa ulkoistettuna palveluna päivittäisen HubSpot-käyttäjätuen kaikille käyttäjille. Seuraava lista sisältää käytännön esimerkkejä siitä, mitä mainitut toimenpiteet ovat pitäneet sisällään.

Globaalien prosessien kehitys:

 • GDPR:n mukaiset markkinointilupaprosessit

 • CRM-integraation kehitys

 • Liidien hallinnan prosessit 

 • Integraatiot muihin järjestelmiin ja markkinointikanaviin

 • Digitaalisen markkinoinnin roadmapin kehitys ja keskeisten kehitysprojektien läpivienti

 • Playbookit erilaisille markkinoinnin aktiviteeteille ja HubSpotissa käytettäville yhteisille elementeille kuten webinaarit ja tapahtumat, markkinointikampanjat, liidien nurturointi ja ABM

 • Laskeutumissivujen ja sähköpostien brändin mukaiset mallipohjat 

 • Uusien ominaisuuksien esiselvitykset ja käyttöönotot

 • Järjestelmän ja kontaktidatan ylläpito sekä käyttäjähallinta

 • Kuukausittainen yhteydenpito HubSpotin kanssa

Käyttäjätuki:

 • Käyttäjäkoulutukset 

 • Päivittäinen tuki kaikille HubSpot-käyttäjille markkinoinnin automaatioon ja muihin digitaalisiin kanaviin

 • Erilaisten kampanjoiden toteutuksen tukeminen

 • Kuukausittaiset infot kaikille käyttäjille

Pitkän yhteistyön tuloksena kumppanuus ja luottamus

Valveen ja Stora Enson pitkäaikaisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen tuloksena Valve on kumppanina oppinut ymmärtämään syvällisesti Stora Enson liiketoimintaa, organisaatiota ja prosesseja.  Tämän ansiosta asiakkaan tarpeisiin osataan ketterästi tarjota oikeanlaisia ratkaisuja ja tukea.

Luottamus on mahdollistanut sen, että asiakas on voinut suoraan ulkoistaa Valveelle tiettyjä työtehtäviä, kuten päivittäisen käyttäjätuen. Valveen asiantuntijatiimi on joustavasti hyödynnettävissä asiakkaan lyhyisiin tai pitkiin resurssitarpeisiin. Tiimi huolehtii sisäisesti tiedon- ja työnjaosta, jotta asiakkaalla olisi aina parhaat asiantuntijat käytettävissä tarpeen mukaan.

Asiakkaan palaute

”Valveen tiimi tuntee hyvin organisaatiomme ja toimintatapamme, mikä helpottaa meidän arkeamme ja mahdollistaa kitkattoman työskentelyn yhteisten tavoitteiden eteen.”

Satu Bates, Senior Manager Digital Operations | Stora Enso

Stora Enso - Asiakkaan palaute