Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot

Valve Branding Oy 1884268-7 (jäljempänä “Valve”)
Sturenkatu 16, 00510 Helsinki

Yhteystiedot:
020 7450 200, privacy@valve.fi

2. Rekisterin nimi

Valveen asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat rekisterinpitäjän asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöitä, rekisterinpitäjän palveluiden ja verkkosivujen käyttäjiä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten, näihin kuitenkaan tyhjentävästi rajoittumatta: myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet, joiden tarkoituksena on uusasiakashankinta, olemassa olevien asiakassuhteiden hoito, yrityksen brändin ja tuotteiden markkinointi, myös suoramarkkinointi ja muut vastaavat markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet, sekä suoramarkkinointikieltojen ylläpito. Henkilötietojen käsittely pitää sisällään myös henkilötietojen käsittelyä ja analysoimista markkinoinnin tai palveluiden kohdentamista varten. Saatamme esimerkiksi näyttää verkkosivuillamme ja kanavissamme kohdennettuja viestejä tai sisältöjä perustuen aikaisempaan kiinnostukseesi.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksilöintitiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • X-(Twitter-)käyttäjätunnus
 • ip-osoitetieto tai muu tunniste

Muut tiedot:

 • työnimike
 • työnantaja/yritys ja sen yhteystiedot
 • tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista
 • evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätty profilointitieto
 • käyttäytymiseen perustuvat tiedot
 • tieto sähköpostitse lähetetystä asiakas- tai suoramarkkinointiviestistä ja siitä, onko viesti avattu
 • rekisteröidyn kanssa käytyä viestintää koskevat tiedot, kuten viestien sisällöt ja lähetysajat

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään Valveen verkkosivujen kautta. Henkilön tietoja voidaan myös lisätä rekisteriin manuaalisesti kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai muuta kautta tapahtuneen vuorovaikutuksen seurauksena.

Keräämme web-analytiikka-palveluiden avulla verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme ja kohdentaa sivustomme kävijöille relevanttia markkinointia ja asiakasviestintää. Käyttäytymiseen perustuvaa tietoa kerätään Valveen verkkosivujen, sähköpostien ja sosiaalisen median kanavien kautta evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Rekisterissä olevia tietoja voidaan päivittää manuaalisesti ja kerätä myös julkisista rekistereistä.

7. Evästeet

Valveen sivustoilla käytetään evästeitä. Hyväksymällä verkkosivuston evästeiden ponnahdusikkunan (pop-up) sallit niiden käytön. Evästeet ovat pieniä, selaimesi päätelaitteelle tallentamia tekstitiedostoja. Ne muun muassa auttavat sivujen ylläpitäjää selvittämään, miten vierailijat sivustoa käyttävät. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja millään tavalla.

Valve käyttää evästeitä kehittääkseen verkkosivustoaan ja palveluitaan muun muassa analysoimalla käyttäjätietoa sekä kohdentamalla ja optimoimalla sisältöä. Käytämme myös kolmannen osapuolen tarjoamia analytiikka- ja raportointiratkaisuja.

Voit estää evästeiden käytön joko evästeiden ponnahdusikkunasta (Hylkää) tai selaimesi asetuksista. Huomaa kuitenkin, että evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa sivuston joihinkin toiminnallisuuksiin.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat Valve-konserniin kuuluvien yritysten yhteiskäytössä.

Tietosi ovat luottamuksellisia ja niitä käsittelevät pääasiassa vain työntekijämme tai rajatusti sopimussuhteessa olevat alihankkijamme.

Tietoja saatetaan myös luovuttaa, mikäli palvelun toteuttaminen sitä edellyttää esimerkiksi yhteistyössä järjestetyn tapahtuman yhteydessä. Tällöinkin tietoja luovutetaan vain ehdoton minimimäärä ja vain osapuolelle, joka käsittelee tietoja vastuullisesti.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja säilytetään järjestelmätoimittajamme HubSpotin käyttämillä Amazon Web Servicesin (AWS) palvelimilla USA:ssa East-1-alueella. HubSpotilla on lujatekoinen yksityisyydensuojaohjelma. HubSpotin datan prosessointisopimus sisältää Euroopan komission vakioidut sopimukselliset ehdot (SCC) datan siirtämiselle Euroopan unionista Yhdysvaltoihin. Lisäksi HubSpot noudattaa Privacy Shield -periaatteita.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakas- ja markkinointiviestintärekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin kuin tarvitsemme niitä yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Analoginen aineisto:

 • Analogista aineistoa ei ole

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja henkilökohtaisin salasanoin. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Valveen kaikki toimitilat ovat lukittuja ja liikkumista valvotaan kulkuluvilla.
 • Järjestelmän kirjautumissivusto on suojattu SSL-sertifikaatilla ja kaksivaiheisella tunnistautumisella. Järjestelmän käyttäjäsalasanojen säilytys noudattaa toimialan turvallisuusstandardeja.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus seuraaviin toimenpiteisiin koskien henkilötietoja:

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Jos haluat käyttää jotain näistä oikeuksistasi koskien omia henkilötietojasi, niin otathan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privacy@valve.fi.

Yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Käsittelijämme on pystyttävä varmentumaan pyynnön lähettäjän henkilöllisyydestä sekä pyynnön oikeusperusteesta.