Diakonia-ammatti­korkea­koulu – yhteis­haku­kampanja

Diakin hakijamäärä vuoden 2023 yhteishaussa kasvoi edellis­vuodesta 18 % – ja tärkeiden ensisijaisten hakijoiden määrä peräti 48 %.

Tarve

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on Suomen suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä. Diakin markkinoinnin ja viestinnän tiimi tarvitsi kumppanin, jonka kanssa kehittää brändinrakennusta tukevaa yhteishakukampanjointia pitkäjänteisesti.  
 
Valve on ollut vastuussa Diakin yhteishaun luovasta konseptista ja toteutuksesta jo vuosia. Tiivis yhteistyö asiakkaan tiimin kanssa on antanut mahdollisuuden kehittää kampanjan viestiä ja visuaalisuutta edellisten yhteishakukierrosten oppien pohjalta. Jatkuva petraus on ollut pitkän aikavälin menestyksen takana. 

Tavoitteet

 1. Lisää hakijoita
 2. Tuki Diakin in-house-tiimille brändinrakennuksessa ja bränditietoisuuden lisäämisessä
 3. Diakin arvopohjaan liittyvistä erottuvuustekijöistä viestiminen yhteishakukampanjassa

Diakissa voi opiskella sosiaalialaa, terveysalaa ja kirkon alaa sekä tulkkausta. Yhteiskunnallisesti merkittäville aloille valmistavat tutkinnot houkuttelevat Diakiin motivoituneita opiskelijoita, joilla on vahva arvopohja.

Ratkaisu

Yhteishakukampanjan keskiössä yksilön arvot 

Loimme sateenvarjokonseptin, jossa hakijan arvot kohtaavat Diakin ainutlaatuiset piirteet ja korkealaatuisen opintotarjonnan. 

Diakin muista korkeakouluista erottavat piirteet paketoitiin hakijoiden mielenkiintoa herättäviksi viesteiksi. 

 • Kampusten sijainnit ja kätevä koko mahdollistavat tiiviin oppimisyhteisön. 
 • Vahva eettinen suuntautuminen sopii yhteen yksittäisen opiskelijan arvojen sekä toiveiden kanssa. 
 • Erikoistunut tutkintotarjooma ja mahdollisuus opiskella diakonista etiikkaa antaa opiskelijalle työelämässä arvostettuja taitoja. Tämä väite on myös tutkimustiedolla todettu: verrattuna muihin ammattikorkeakouluihin Diakista valmistuneet työllistyvät parhaiten. 

Ratkaisu

Kohderyhmät 

 • 17–40-vuotiaat Diakin kampuskaupungeissa (Helsinki, Oulu, Pori) sekä Itä-Suomessa ja lähialueilla

Media 

 • Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, Twitch, Spotify, display-mainonta, SEM, vaikuttajamarkkinointi ja radiomainonta 

Ratkaisu

Digimarkkinoinnin tavoitteet 

 • Tavoittaa kohdeyleisö niissä kanavissa, joita he jo käyttävät päivittäin. 
 • Luoda kiinnostusta ennen hakuajan alkamista ja pitää Diak mielissä sen aikana. 
 • Ohjata liikenne Diakin verkkosivuille lukemaan lisää opintotarjonnasta. Hakuajan loppua kohden ohjaus suuntautui kiinnostuneiden muuttamiseen hakijoiksi. 

Ratkaisu

Sisältö 

Suunnittelimme värikkäitä ja iloisia still-kuvia ja lyhytvideoita sekä innostavia ja informatiivisia copytekstejä. Sisällöissä esiintyi iältään ja taustoiltaan erilaisia ihmisiä, mikä viesti Diakin olevan monimuotoinen ja inklusiivinen oppijoiden, opettajien ja ammattilaisten yhteisö. 

Tulokset

Hakijamarkkinoinnin yhteiskehittäminen in-house-tiimin kanssa on tuonut myönteisiä, tasaisesti paranevia tuloksia sekä hakijamäärissä mitattuna että brändinrakennuksen isossa kuvassa. 

Kevään 2023 yhteishaun hakijamäärä kasvoi edellisvuodesta 18 % ja ensisijaisten hakijoiden määrä peräti 48 %. Syksyn yhteishaussa hakijamäärä kasvoi lähes 20 % ja ensisijaisten hakijoiden määrä 33 %.

Englanninkielisten sosiaali- ja terveysalan tutkintojen hakijamäärä kasvoi ennätykselliset 174 % edellisestä hakukerrasta. 

Korkeakoulujen bränditutkimuksessa Diak oli kolmanneksi tunnetuin ammattikorkeakoulu (Taloustutkimus 2022)

Haluatko keskustella siitä, miten voisimme yhdessä tehdä tavoitteistanne kestäviä tuloksia?

Ota yhteyttä