Traficom – kattokonsepti sähköisten asiointipalvelujen markkinointiin

Tarve

Miltei jokainen Suomessa asuva käyttää jossain vaiheessa elämäänsä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin palveluja. Valve on Traficomin pääkumppani brändin kehittämisessä, jatkuvassa markkinoinnissa ja viestinnässä.

Traficom halusi kattavalle sähköisten asiointipalvelujen tarjoomalleen markkinoinnin kattokonseptin, joka olisi sekä erottuva ja helposti tunnistettava että joustava ja monistettava. Konseptin tulisi myös säästää resursseja ja helpottaa luovaa työtä.

Päätavoitteet

  • Kehittää Traficomin sähköisten asiointipalvelujen tunnettuutta kustannustehokkaasti.
  • Tuoda Traficom lähemmäs asiakkaitaan ja hälventää virastomaista jäykkyyttä.
  • Luoda mielikuvaa edistyksellisestä toimijasta, joka on panostanut palvelujen helppokäyttöisyyteen ja asiakasystävällisyyteen.
  • Aktivoida ihmisiä ja lisätä sähköisten palvelujen käyttöä.

Ratkaisu

Mieleenpainuva nimi: Konseptoinnin ensimmäinen askel oli geneerisen ”sähköisen asiointipalvelun” uudelleenbrändäys. Halusimme rakentaa palvelujen tunnettuutta helposti muistettavalla ja hyvin kansan suuhun sopivalla nimellä, joka kertoo kokonaisuudesta kaiken olennaisen. Nimeksi valittiin napakka, muistettava ja kuvaava Digikaista.

Selkeä viestihierarkia: Loimme kolmitasoisen viestihierarkian, joka ohjaa yhtenäiseen Digikaista-markkinointiin aiheesta riippumatta. Hierarkia toimii runkona viesteille, visuaalisuudelle ja puhetavalle.

Ylätason palvelulupaus ”Kaistaa elämälle” kertoo, mitä Digikaista mahdollistaa ja miten se helpottaa ihmisten arkea. Palveluryhmien ja yksittäisten palvelujen markkinointiviestit muodostetaan selkeällä kaavalla:

Palvelulle ja käyttäjille ominainen sanasto + verkkoasioinnin edut ja hyvät ominaisuudet = oivaltavia, yllättäviä ja samaistuttavia viestejä, joihin saa selkeän toimintakehotteen.

Digikaista-konseptin viestien ja visuaalisuuden soveltuvuus varmistettiin kyselytutkimuksella ennen käyttöönottoa.

Käytännön sovellukset: Digikaista-konseptilla on jo toteutettu useita isoja kampanjoita. Ohjasimme kanavavalinnoilla ja kampanja-ajankohdilla viestejä halutuille kohderyhmille – tavoitamme esimerkiksi sähköisten asiointipalvelujen potentiaaliset käyttäjät parhaiten Metan alustoilla. Radiomainoksissa käytettiin kahta eri versiota: 30-sekuntista kaupallista spottia sekä 60-sekuntista informatiivista tietoiskua. Printtimainonta täydensi tavoittavuutta sekä kohdennetusti että valtakunnallisesti.

Tulokset

  • 28 milj.impressiota (2022 kampanjat)
  • 2,29 €CPM-keskiarvo Metassa (2022 kampanjat)
  • 38 %keskimääräinen tavoittavuus kohderyhmästä (2022 kampanjat)
Mittaustulosten ja kampanjatutkimusten mukaan onnistuimme parantamaan Digikaistan tunnettuutta erittäin kustannustehokkaasti.

  • Digikaista saavutti suomalaisten keskuudessa 33 %:n tunnettuuden alle vuodessa.
  • Markkinointi herätti tavoitteiden mukaisia myönteisiä ajatuksia: se koettiin informatiiviseksi, mielenkiintoiseksi, uskottavaksi ja hauskaksi. Pääviestiksi ymmärrettiin erityisesti asioinnin helppous.
  • Mainonta myös aktivoi: peräti 50 % ihmisistä reagoi siihen.

Haluatko keskustella lisää siitä, miten teidän tavoitteistanne saataisiin kestäviä tuloksia?

Ota meihin yhteyttä, niin jatketaan keskusteluja.

Ota yhteyttä