En

Kasvu­markki­nointi

Myynnin kasvattaminen, liidien generointi ja lisämyynti nykyisille asiakkaille vaatii sekä hyvää sisältöä että oikeanlaisia työkaluja. Teemme edistyksellistä, datajohdettua markkinointia, joka kasvattaa myyntiä ja kehittää brändiä.

Ota yhteyttä!

Kasvumarkkinointi palveluna

Asiakkaan oma kasvumarkkinointitiimi

Hyödynnämme markkinoinnin ja myynnin uusimpia teknologioita sekä niiden mahdollistamia dataohjattuja ja ketteriä toimintamalleja. Erilaisten projektien ja kampanjoiden lisäksi tarjoamme markkinointia jatkuvana palveluna, jossa teemme pitkäjänteisesti asiakkaamme kanssa töitä yhteisessä tiimissä. Seuraamme työmme tuloksellisuutta mittareilla, jotka visualisoimme dashboardiin. Näin voimme priorisoida toimenpiteitä strategisten tavoitteiden ja tulosten pohjalta, jatkuvasti oppien.

Lue lisää markkinointiteknologioista 

Rinkiläkaavio, jonka yhdeksän eri lohkoa kuvaavat kasvumarkkinoinnin eri osa-alueita.

Markkinoinnin automaatio

Hubspot | Salesforce | Pardot

Valveen sertifioidut HubSpot- ja Salesforce -konsultit auttavat asiakkaita markkinoinnin automaation käyttöönotoissa, strategisten kehitys-roadmappien tai prosessien suunnittelussa, päivittäisessä operoinnissa, ja lisäksi he toimivat lisäkäsinä käyttäjätuessa.

Lue lisää Valveen HubSpot -osaamisesta

 

Kasvumarkkinointi_1920x1080

Asiakkaan ostopolun mallintaminen

Myyntiputken kehittäminen

Asiakkaan ostopoluksi kutsutaan prosessia, joka koostuu kaikista niistä vaiheista, joissa asiakas on vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa saavuttaakseen tavoitteeseensa. Ostopolun kuvaaminen auttaa yritystä ymmärtämään, kuinka palvella kohderyhmiä paremmin ja kohdata asiakkaat oikeaan aikaan oikeanlaisella sisällöllä. Ostopolku toimii karttana sisällöntuotannolle ja paremmin kohdennetulle markkinoinnille.
Näkymä asiakkaan ostopolusta, joka rakentuu vaiheista tietoisuus, kiinnostus ja päätös.

Inbound- ja Account-Based -markkinointi

Keinot asiakkaiden tavoittamiseen

Inbound-markkinointi perustuu kiinnostavien sisältöjen tarjoamiseen ostopolun eri vaiheissa. Inbound-markkinointia (tai sisältömarkkinointia) voidaan verrata verkolla kalastamiseen, jossa kiinnostavalla sisällöllä pyritään saamaan asiakkaat tarttumaan verkkoon.

Account-Based -markkinoinnissa (ABM) markkinointi kohdennetaan yksittäiselle asiakkaalle tai asiakassegmentille. ABM:a voidaan vertailla harppuunalla kalastamiseen: tiedämme asiakkaat, jotka haluamme saada kiinni.

Kaksi pyramidikaaviota, jotka kuvaavat inbound-markkinointia ja account-based -markkinointia.

Haku­kone­näkyvyy­den paran­taminen

SEO & SEM

Autamme parantamaan hakukonenäkyvyyttä orgaanisesti ja maksetulla mainonnalla. Hakukoneessa ollaan tarpeen kanssa liikkeellä ja yritysten pitää olla siellä läsnä relevanteilla hakutuloksilla ja mainonnalla tarjoamassa tarpeeseen vastaavaa tietoa ja sisältöä.

 

Neljä kuvakaappausta SEO-tuloksista dashboardeina.

Maksettu mainonta

Social | Display | Search

Maksetun mainonnan avulla varmistamme sisällön näkyvyyden eri kanavissa. Tarjoamme digitaalisen mainonnan suunnittelun, optimoinnin ja raportoinnin osana kasvumarkkinoinnin jatkuvaa palvelua.

Kuvakaappaus maksetun mainonnan kampanjasta.

Ota yhteyttä!

Hae sivustolta:Search our site: