En

Account-based marketing (ABM)

ABM:ssä markkinoinnin keinot räätälöidään yksittäiselle asiakkaalle tai asiakaslistalle.

Valveen kasvumarkkinoinnin asiantuntijat auttavat ABM-toimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa. Näin ABM:n hyödyntäminen nopeutuu ja helpottuu.

ABMkampanjan suunnittelu ja toteutus

Suunnittelu

 • Kohdeyritysten määrittely yhdessä myynnin kanssa
 • Päättäjä- ja vaikuttajakartan rakentaminen yrityskohtaisesti
 • Analysoidaan kohdeyritysten ostopolku ja päättäjien / vaikuttajien rooli & sisältötarpeet sen eri vaiheissa
 • Laaditaan ABM-suunnitelma (sisällöt, kanavat, toimenpiteet) ostopolun analyysin pohjalta
 • Sovitaan toimintamalli sille, miten markkinointi ja myynti työskentelevät yhdessä ABM-kampanjan aikana
 • Päätetään kampanjalle onnistumisen mittarit ja rakennetaan niiden seurantaan dashboard

Toteutus

 • Tarvittaessa kohdeyritysten päättäjien ja vaikuttajien kontaktitietojen etsiminen ja päivitys suoraan käytettäviin järjestelmiin (esim. CRM, markkinoinnin automaatio)
 • ABM-teknologioiden käyttöönotto ja/tai hyödyntäminen. Hyödynnämme Valveella mm. Nrichiä, HubSpotia, Salesforcea, Vainua ja Leadfeederiä ABM:n toteuttamisessa.
 • Sisällöntuotanto
 • Suora kontaktointi sekä viestien perillemenoa tukeva mainonta valituissa kanavissa (online / offline)
 • Tarvittavat toimenpiteet, esim. webinaarit tai seminaarit
 • Kampanjaraportti & analyysi tehdyistä toimenpiteistä ja saaduista tuloksista sovittujen mittareiden valossa sekä suositukset jatkoon: auttaa ABM:n kehittämisessä ja sisäisessä kommunikaatiossa

Kaikki palvelut

Ota yhteyttä

Hae sivustolta:Search our site: