Lukulistasi on tyhjä

Lähetä lukulista sähköpostiisi

Palvelut

Markkinoinnin ulkoistus
Voitte ulkoistaa meille koko markkinoinnin tekemisen tai tietyn osan siitä, kuten esimerkiksi sisällöntuotannon tai sosiaalisen median kanavien ylläpidon. Ulkoistukseen liittyy aina tavoitteiden asettaminen ja tulosten mittaaminen. 
Täsmäosaamista tiimiin
Meiltä saat kokeneen markkinoinnin tai viestinnän ammattilaisen osaksi omaa tiimiäsi lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa. Kaikki osaajamme ovat valmiit työskentelemään osana asiakkaan tiimiä. Oikeiden ihmisten avulla työ saadaan tehdyksi paremmin, nopeammin ja oikeaan hintaan. 
Kansainvälistyminen
Meillä on vahva kansainvälinen kumppaniverkosto, jonka avulla kampanjat on mahdollista toteuttaa optimaalisesti eri maissa. Kumppanit auttavat sopeuttamaan kampanjaviestin paikallisen kohderyhmän mukaan ja median teemoihin sopivaksi, tuntevat mediakentän ja operoivat paikallisten kanavien mainontaa. Valve kuuluu kansainväliseen itsenäisistä toimistoista koostuvaan Dialogue International -verkostoon.
Työnantajamielikuvan kehittäminen
Usealla toimialalla kilpaillaan huippuosaajista muiden saman alan toimijoiden kanssa – joskus parhaimmista jopa Euroopan, Yhdysvaltojen ja Aasian työmarkkinoiden kanssa.  Hyvien osaajien tavoittamiseen tarvitaan hyvä maine, tietoisuuden lisäämistä työnantajasta ja tarjolla olevista tehtävistä. Autamme luomaan houkuttelevaa työnantajabrändiä sekä hyödyntämään digitaalisia kanavia ja työkaluja osaajien tavoittamiseen. 
Digitaalisten mahdollisuuksien tunnistaminen
Tunnistamme digitaalisia mahdollisuuksia asiakasta kohtaavissa prosesseissa aina markkinoinnista, viestinnästä ja myynnistä palveluntuotantoosi asti. Avullamme asiakkaamme voivat laajentaa horisonttiaan ja määritellä strategisen näkemyksen – ei vain pysyäkseen kilpailullisena, vaan myös viedäkseen liiketoimintansa seuraavalle tasolle. 
Kasvupotentiaalin löytäminen -työpaja
Johdon työpaja, jonka aiheena on kasvupotentiaalin löytäminen ja kasvustrategian luominen. Työpajan valmisteluun sisältyy tutustuminen toimialaan ja kilpailutilanteeseen sekä yrityksen strategiaan ja tehtyihin asiakastutkimuksiin. Työpajan fasilitoinnista vastaa Valveen kokeneet asiantuntijat ja työpajan tuloksena syntyy käytännönläheinen suunnitelma kasvun edistämiseen markkinoinnin keinoin. 
Verkkopalvelun suunnittelu
Brändin, markkinoinnin ja viestinnän yksi tärkeimmistä alustoista on omat nettisivut. Suunnittelemme verkkosivuja ja palveluita kohderyhmät, asiakaslupaukset ja löydettävyys etusijalla. Kokonaisuudesta teemme näyttävän ja helppokäyttöisen. Laaja-alaisen tekijäkaartimme ansiosta erilaiset näkökulmat liiketoiminnasta käyttökokemukseen ja teknologiaan ovat projektitiimeissämme hyvin edustettuina. Teemme tiiviisti yhteistyötä alan teknologiatoimijoiden kanssa ja erityisen hyvin tunnemme Episerver– ja WordPress-julkaisujärjestelmät. 
Vaikuttajaviestintä
Vaikuttajien käyttö ei enää rajoitu pelkkään kuluttajamarkkinointiin, vaan se on ujuttautunut sekä B2B-markkinointisisältöjen, että konserni- ja viranomaisviestinnän osaksi. Me käytämme vaikuttajaviestintää asiantuntijuuden rakentamisessa ja kohderyhmien tavoittamisessa. Näkemysten muotoilu, kanavien ja keinojen valinta on tuonut usealle B2B-asiakkaallemme toivottuja tuloksia.  
Viestintä ja ilmiöt
Viestintä on luottamusbisnestä, jonka merkitys korostuu muutos- ja kriisitilanteessa. Valveen viestijöillä on kahden vuosikymmenen kokemus luottamuksen rakentamisesta. Pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella viestinnällä autamme asiakkaita luovimaan infoähkyn läpi ja karikoiden yli. Viestinnän vaikuttavuutta ja liiketoimintojen hyötyjä kasvatamme ilmiöittämällä. Meillä on käytössämme uusimmat keinot – haluamme olla mukana kertomassa organisaatiosi tarinaa vaikuttavalla, vuoropuhelua edistävällä ja luottamusta rakentavalla tavalla. 
Ajatusjohtajuuden rakentaminen
Ajatusjohtajuudella haetaan erottautumista ja vahvistetaan oman alan auktoriteettia – ajatusjohtaja on tunnettu, tunnustettu ja näkemyksellinen. Valveen omalla prosessilla rakennetaan vaikuttavaa ja systemaattista viestintää ja sisältömarkkinointia. Etenkin B2B-asiantuntijayritysten strategiaa, dataa ja faktoja popularisoidaan kohderyhmiä puhutteleviksi keskustelunavauksiksi. Kilpailu kanavissa ja mediassa on kova, ja jotta siellä erottaudutaan, viestinnän on oltava kohtaajalleen merkityksellistä. 
Visuaalisen ilmeen suunnittelu
Uskottava visuaalinen identiteetti vahvistaa yrityksesi brändiä ja tunnettuutta. Kansainvälisillä markkinoilla kilpailtaessa vakuuttava ja erottuva yritysilme on entistä tärkeämpi. Me luomme alusta asti tai uudistamme yritysilmeitä aina logoista pakkausmateriaaleihin sekä digitaalisiin sisältöihin. Valve on myös hyvin perehtynyt käytännön toteutuksien johtamiseen ja ilmeen jalkauttamiseen globaalissa ympäristössä. 
Brändin rakentaminen
Autamme brändin kirkkaan ytimen löytämisessä, sen tarinan kirjoittamisessa ja sen lunastamisessa. Bränditarina on kannattava investointi, jonka avulla markkinoinnin suunnittelu on jatkossa johdonmukaisempaa. Brändiasiantuntijamme edustavat kotimaisten ja kansainvälisten yritys-, tuote- ja palvelubrändien kehittämisen huippua. Tiedämme, kuinka brändipääomaa kasvatetaan pitkäjänteisesti strategisen viestinnän, designin ja markkinoinnin keinoin – kaikissa kanavissa Kiinasta Kempeleeseen. 
Asiakkaan ostopolun mallintaminen
Asiakkaan ostopoluksi kutsutaan prosessia, joka koostuu kaikista niistä vaiheista, joissa asiakas on vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa saavuttaakseen tavoitteeseensa. Ostopolun kuvaaminen auttaa yritystä ymmärtämään, kuinka palvella kohderyhmiä paremmin ja kohdata asiakkaat oikeaan aikaan oikeanlaisella sisällöllä. Ostopolku toimii karttana sisällöntuotannolle ja paremmin kohdennetulle digitaaliselle markkinoinnille. 
Myynnin tehostaminen
Myyjällä ja myyntitapaamisilla on ratkaiseva rooli kompleksisessa yritysmyynnissä. Autamme tehostamaan myyntikäyntejä myyntiprosessin kokonaisvaltaisen kehittämisen. Tiedämme, kuinka parannat myyntikäyntien laatua ja varmistat, että brändi ja markkinointisanoma välittyvät yhdenmukaisesti kaikissa asiakaskohtaamisissa.
Dataohjattu markkinointi
Autamme asiakkaitamme datajohdetun markkinoinnin toimintamallien toteuttamisessa, hallinnassa ja kehittämisessä. Tarjoamme käyttöönne hyväksi todetut mallit ja käytännöt sekä tarvittavat teknologiat. Autamme asiakkaitamme myös tulosseurannan teknisessä rakentamisessa sekä raportointityökalujen käyttöönotossa. 
Liidien generointi
Markkinoinnin tehtävä on lisätä kysyntää. Me autamme tuottamaan myyjillesi laadukkaampia liidejä optimoimalla konversiopisteet sekä kehittämällä tulosten seurantaa ja liidien hallintaprosessia.
Sisältömarkkinointi
Tarjoamalla houkuttelevaa ja monimuotoista markkinointisisältöä ostopolun eri vaiheissa johdatamme samalla ostajia valintaprosessissa eteenpäin. Huomioimalla päätöksentekijöiden eriävät näkökulmat kasvatamme toimenpiteiden vaikuttavuutta. 
Markkinoinnin automaatio
Autamme sopivan markkinointiautomaatiojärjestelmän valinnassa, käyttöönotossa ja päivittäisessä hyödyntämisessä. Mikäli jo hankittu järjestelmä ei tuota vakuuttavia tuloksia, autamme suunnittelemaan toimenpiteet, joilla saavutat täydet hyödyt.