18 kohdan hakukoneoptimoinnin muistilista (blogi)sisällön tuottajille

Tässä blogissa nostetaan esiin 18 kohtaa, jotka on hyvä ottaa huomioon hakukonelöydettävien blogisisältöjen tuottamista ajatellen. Kohdat on jaettu kuuteen osa-alueeseen, jotka ovat avainsanat, linkit, sisältö, url-osoitteet, kuvat ja latausajat.

Hakukoneet ovat yksi verkkosivunne, erityisesti bloginne, tärkeimpiä ja potentiaalisimpia liikenteen lähteitä. Vaikka sosiaalisen median merkitys korostuu jatkuvasti ja sähköposti on edelleen tehokas väline potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen, hakukoneet tarjoavat kuitenkin selkeästi suurimman liikennepotentiaalin. Hakukoneiden merkitys korostuu etenkin kansainvälisillä, englanninkielisillä markkinoilla.

Hakukoneet ja hakukoneoptimointi ovat kehittyneet paljon viimeisten vuosien aikana. Nykyään erilaisilla vippaskonsteilla tai tekniikoilla saavutetaan yhä harvemmin haluttuja tuloksia. Samalla yhä useampi henkilö ja markkinointipäättäjä osallistuu sisällöntuotantoon ja on tältä osin myös osallisena organisaation sisältöjen hakukoneoptimointityössä.

Luin muutama viikko sitten Neil Patelin 25-kohtaisen SEO-kysymyslistan, jonka pohjalta kasasimme hakukoneoptimoinnin muistilistan erityisesti blogisisällöntuottajia silmällä pitäen. Vaikka liiketoiminnan kannalta tärkeitä avainsanoja on hyvä miettiä myös artikkeli- tai julkaisukohtaisesti, kannattaa sisältö- ja blogimarkkinoinnin iso kuva, eli sisältöstrategia, pitää jatkuvasti mielessä. Sisältöstrategian rakentamiseen saatte apua muun muassa aiemmin julkaisemastamme artikkelista: 7 sisältöstrategian rakennuspalikkaa

Muistilistan 18 kohtaa on jaettu kuuteen osa-alueeseen, jotka ovat avainsanat, linkit, sisältö, url-osoitteet, kuvat ja latausajat. Käyn jokaisen osa-alueen merkityksen läpi ja käsittelen yksittäiset muistilistan kohdat pääpiirteissään. Tämä ohjeistus on siis laadittu erityisesti hakukonelöydettävien blogisisältöjen tuottamista ajatellen. Samat hakukoneoptimoinnin “lainalaisuudet” koskevat kuitenkin kaikkia verkkosisältöjä, joten muistilista on voimassa myös organisaation palvelu- ja tuotesivujen sisältöjä suunniteltaessa.

Avainsanat

Hakukoneoptimoinnin perustana on tunnistaa liiketoimintanne kannalta merkittävät avainsanat ja pyrkiä tuottamaan näistä monipuolista sisältöä säännöllisesti. Vaikka avainsanojen ja ilmaisujen käyttö sisällöissänne on onnistuneen optimoinnin perusta, on avainsanojen liiallisen viljelemisen aika jo ohi. Kirjoita sisällöt aina ensisijaisesti käyttäjälle, älä hakukoneille. Avainsanatyön muistilistalla ovat:

1. Avainsanatutkimus

Huolellinen avainsanatutkimus ja –analyysi ovat hakukoneoptimointiprosessin ensimmäisiä vaiheita. On huomattavasti kannattavampaa tuottaa sisältöä suosittujen aiheiden ympäriltä kuin lähteä tuottamaan blogisisältöjä sattumanvaraisesti. Avainsanatutkimuksen avulla pystyt arvioimaan tarkemmin resurssitarpeet ja ennustamaan saavutettavat tulokset. Tämän merkitys korostuu erityisesti kilpailluilla toimialoilla, joissa kiristyvä kilpailu vaikeuttaa hyvien hakutulossijoitusten saavuttamista.

2. Otsikot

Muista sijoittaa tärkeimmät avainsanat sekä sivun että sisällön otsikoihin. Sivun otsikolla tarkoitan esim. hakutulosten yhteydessä näkyvää selainotsikkoa ja sisällön otsikoilla artikkelin pää- ja väliotsikoita.

3. Konteksti

Hyvin kirjoitettu artikkeli käsittelee avainsanaa ympäröivää teemaa laadukkaasti. Google on nykyisin hyvä tunnistamaan synonyymejä ja niputtamaan yhteen eri aihealueita. Ympäröivän sisällön avulla Google esimerkiksi tunnistaa, käsitteleekö reseptiartikkeli ruoanlaittoa vai terveydenhoitoa. Samoin hakukoneoptimointia ja web-analytiikkaa käsittelevien teemojen yhteenliittäminen on selkeämpää kuin hakukoneoptimoinnin ja radiomainonnan.

4. Ensimmäiset sata sanaa

Google arvostaa enemmän blogiartikkelin alkupään sisältöä. Sijoita tärkeät avainsanat siis ensimmäisen sadan sanan joukkoon. Verkkosisältöjä tuotettaessa kaartelematta asiaan pureutuva kirjoitustapa palvelee usein myös käyttäjiä paremmin.

Linkit

Muiden sivustojen sisältöönne ohjaavat linkit ovat tärkein yksittäinen hakukonesijoituksiin vaikuttava tekijä. Linkkejä ansaitaksesi teidän on puolestanne kyettävä tuottamaan riittävän laadukasta sisältöä, mutta muuten linkkien ansaitseminen ei ole omissa käsissänne – voitte tietenkin omalla aktiivisuudellanne edesauttaa linkkien hankintaa esimerkiksi olemalla yhteydessä muiden sivustojen ylläpitäjiin.

Tuottamanne sisällön hakukonesijoituksiin pystytte kuitenkin suoraan vaikuttamaan sivuston sisäistä linkitystä kehittämällä sekä relevantteihin ulkoisiin lähteisiin linkittämällä. Sisäisen linkityksen avulla siirrätte sivun suosiota muille sivuillenne (Syvällisempää tietoa aiheesta halauvien kannattaa lukea Moz:in artikkeli sisäisen linkityksen merkityksestä). Tässä muutamia yksinkertaisempia vinkkejä sisäisen linkityksen kehittämiseen.

5. Ristiinlinkitys

Linkittämällä artikkelista aiemmin luomaanne relevanttiin sisältöön parannatte vanhan julkaisun suosiota hakukoneiden silmissä.

6. Linkkien lisääminen vanhempiin julkaisuihin

Olette mahdollisesti aiemmin julkaisseet runsaasti artikkeleita, joiden aihepiiristä olette myöhemmin tuottaneet lukijalle arvokasta lisätietoa. Käykää säännöllisesti täydentämässä linkkejä myös aiemmin julkaisemiinne blogiartikkeleihin/sisältöihin.

7. Ankkuritekstit

Ankkuritekstit ovat linkkisuosion kannalta merkittäviä, mutta älä väärinkäytä niitä sisäisten linkkien osalta. Pyri linkittämään ulkopuolisiin sisältöihin luonnollisesti leipätekstistä. Selkeämmät sisäiset mainokset ja esimerkiksi e-kirjoihin ohjaavat Call-to-action -painikkeet ovat asia erikseen.

8. Ulkoisiin lähteisiin linkittäminen

Ulkoisiin lähteisiin linkittäminen on listan kolmannen kohdan tapaan hyvä keino kertoa hakukoneille, mihin aihepiiriin sisältönne kuuluu. Mikäli mahdollista, kannattaa olla henkilökohtaisesti yhteydessä linkin ansainneen sisällön tuottajaan – on nimittäin hyvin mahdollista, että ansaitsette artikkelillenne ainakin sosiaalisen median jaon, ja ehkä saatte tulevaisuudessa jopa linkin.

Sisältö

Sisältö on kuningas myös hakukoneoptimoinnissa. Googlen perustavanlaatuisena tarkoituksena on tarjota palvelunsa (haku)käyttäjille mahdollisimman relevanttia tietoa tai ratkaisua hakulausekkeessa esitettyyn ongelmaan. Mitä laadukkaampaa ja samalla määrällisesti kattavampaa sisältöä pystytte tarjoamaan, sen paremmin hakukoneissa todennäköisesti sijoitutte.

Sisällön osalta hakukoneoptimoinnin muistilistalla ovat:

9. Sisällön laajuus

Oletko pureutunut optimoitavaan aiheeseen riittävästi? Sisällön määrä korreloi eri tutkimusten mukaan melko suoraan hakutulossijoitusten kanssa – suurin osa ensimmäisellä hakutulossivulla olevista sivustoista sisältää yli 2000 sanaa. Lyhyet, puhtaasti SEO-tarkoituksella kirjoitetut artikkelit tai sivut pärjäävät nykyisin enää harvoin. Panda-päivityksen myötä Google saattaa päinvastoin jopa rangaista tähän pyrkiviä sisällöntuottajia.

10. Tuplasisällöt

Mikäli verkkosivustosi sisältää teknisistä tai sisällöntuotannollisista syistä paljon aivan identtistä sisältöä, on tästä hyvä kertoa hakukoneille esimerkiksi rel-canonical -tunnisteiden avulla. Mikäli taas lainaat sisältöä muista lähteistä, muista myös linkittää lähteeseen.

URL-osoitteet

Verkkosivun URL-osoite on edelleen yksi avainsanojen tärkeimmistä sijoituspaikoista. Optimointia ja URL-osoitteita mietittäessä on hyvä huomioida:

11. URL-osoitteen pituus

Tiiviit ja avainsanarikkaat URL-osoitteet toimivat usein pitkiä paremmin.

12. Avainsanojen käyttö URL-osoitteissa

Optimoitavat avainsanat tulee aina sijoittaa myös sivun tai blogiartikkelin url-osoitteeseen.

Kuvat

Vaikka kuvat kertovat meille tunnetun sanonnan mukaan enemmän kuin tuhat sanaa, eivät hakukoneet ymmärrä kuvista paljoakaan ilman asianmukaisia optimointitoimenpiteitä. Lisättäessä kuvia sisältöihin onkin hyvä huomioida seuraavat asiat:

13. Kuvan tiedostonimi

Avainsanoja sisältävät ja sisältöä kuvaavat tiedostonimet auttavat Googlea ymmärtämään, mistä kuvassa on kysymys. Näin huolella valitut tiedostonimet parantavat sivuston sijoitusta.

14. Alt-kuvaus

Kuvan alt-tagissa kannattaa kuvata sisältöä tiedostonimen tavoin.

15. Kuvan koko

Kuvan koko vaikuttaa hakutuloksiin kahdella tavalla. Pikselimäärältään suuret kuvat sijoittuvat kuvahaussa paremmin, mutta toisaalta Google arvostaa myös nopeita latausaikoja ja tiedostokokoja. Tasapainottelu näiden kahden välillä siis kannattaa.

16. Investoi omiin yksilöllisiin kuviin

Itse otetut tai piirretyt kuvat sijoittuvat hakutuloksissa keskimäärin kuvapankkikuvia paremmin.

Latausajat

Verkkosivun nopeus ja latausajat vaikuttavat sivun hakukonesijoituksiin. Samoin käytettävyys mobiililaitteilla.

17. Mediasisällöt

Kuten jo edellisessä osiossa todettiin, kuvien kokoa kannattaa optimoida mukavan käyttökokemuksen aikaansaamiseksi. Sama pätee tietysti myös mahdollisiin video- ja äänitiedostoihin.

18. Javascript

Verkkosivuille kertyy tänä päivänä monenlaisia javascriptillä toimivia ohjelmia ja työkaluja. Vaikka useat näistä ovat todella hyödyllisiä ja myös tärkeitä, on hyvä huomioida, että jokainen koodirivi hidastaa sivustoa. Turhat ja käyttämättömät työkalut kannattaa aina karsia sivulta pois.

Miten eteenpäin?

Käymällä ennen julkaisua läpi edellä mainitut kohdat olette varmasti lähempänä hakutulossivujen kärkipaikkoja. Listan läpikäynti vie aikaa kuin 5–10 minuuttia jokaisen artikkelin kohdalla. Muutaman kerran jälkeen alat varmasti kiinnittää kyseisiin asioihin huomiota jo sisällöntuotannon yhteydessä.

Valveen toimitus