4 tapaa hankkia markkinointilupa

Markkinointiteknologia ja sisällöt auttavat markkinoivaa organisaatiota kuljettamaan markkinointiluvan antajaa tasolta toiselle. Esittelen neljä eri tapaa markkinointiluvan hankintaan.

Kirjoitin viime viikolla markkinointiluvasta modernin markkinoinnin kulmakivenä. Suosittelen lukemaan tuon artikkelin, jotta saisit enemmän irti tästä kirjoituksesta. Tässä tuon artikkelin ydinviesti tiivistettynä:

  • Luvanvarainen markkinointi on tullut jäädäkseen. Keskeyttävä markkinointi ei enää pärjää, koska asiakkailla niin paljon varaa valita.
  • Asiakas kulkee nykyään keskimäärin 70 prosenttia ostoprosessista ennen kuin ottaa yhteyttä myyjään.
  • Modernin markkinoijan on keskityttävä tästä syystä markkinointilupien hankintaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asiakkaan ostoprosessia.
  • Ostovalmiudestaan ilmoittaa yrityksen verkkopalvelun kävijöistä keskimäärin 1-3 prosenttia.
  • Markkinointilupien hankintaan keskittyvät yritykset voivat kokemuksemme mukaan tavoittaa 10-40 prosenttia verkkopalvelun kävijöistä.
  • Tämä kuva tiivistää asian.

Tässä kirjoituksessa esittelen neljä eri tapaa markkinointiluvan hankintaan. Jaottelu perustuu omaan näkemykseeni luvanvaraisen markkinoinnin rakentamisesta. Se perustuu kahteen eri tekijään. Ensimmäinen on markkinointiluvan antajan sitoutumisen aste markkinoivaa organisaatiota kohtaan. Toinen tekijä on markkinoivan organisaation tiedon määrä markkinointiluvan antajasta, mikä vaikuttaa usein mahdollisuuteen personoida markkinointiviestintää henkilötasolla.

4 TAPAA MARKKINOINTILUVAN HANKINTAAN:

  1. Sosiaalinen media
  2. Uutiskirje
  3. Ilmainen sisältö
  4. Asiakkuus

1. Sosiaalinen media

Sosiaalinen median alustat tarjoavat tänä päivänä modernille markkinoijalle laajan kirjon mahdollisuuksia asiakkaiden tavoittamiseen. Yrityksen yhteisösivujen seuraaminen (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram jne.) on markkinointiluvista kevyin sekä asiakkaan että markkinoivan organisaation näkökulmasta. Kenen tahansa on helppo seurata yritystä itselleen sopivassa kanavassa ilman sen suurempaa sitoumusta yritykseen. Samalla kuitenkin ilmoitetaan halusta vastaanottaa viestintää.

2. Uutiskirje

Sähköpostimarkkinointi on säilyttänyt asemansa yhtenä digitaalisen markkinoinnin tehokkaimmista työkaluista huolimatta sosiaalisen median yhteisöpalvelujen vahvasta kasvusta viime vuosina. Sähköpostiviesti on vastaanottajalle hyvin toteutettuna muodoltaan huomattavasti henkilökohtaisempi kuin geneerinen viesti sosiaalisen median uutisvirrassa. Sähköpostiympäristössä markkinoivan organisaation on myös mahdollista analysoida vastaanottajan reaktiota viestintään keskimäärin yksityiskohtaisemmin, siis verrattuna viestintään sosiaalisessa mediassa (viestien avaukset, klikkaukset tarjottuun sisältöön, käytetty päätelaite jne.).

3. Ilmainen sisältö

Ilmaisen sisällön tilaaminen ei eroa markkinointilupana teknisesti uutiskirjeen tilaamisesta, koska markkinointiluvan välineenä toimii useimmiten ilmoitettu sähköpostiosoite. Markkinoivan organisaation on kuitenkin mahdollista pyytää haluamansa määrä tarkentavia tietoja verkkolomakkeella sisällön luovuttamisen yhteydessä. Näin myös usein toimitaan. B2B-ympäristössä ilmaisen sisällön toimittamisen yhteydessä pyydetään usein sähköpostin lisäksi puhelinnumeroa sekä yritysdemogafisia tietoja (kuten toimiala, organisaation, henkilön titteli organisaatiossa). Digitaalisten tuotteiden testijaksojen myöntämisen yhteydessä asiakkaalta voidaan pyytää jopa maksutietoja, vaikka testijakson aikana ei raha vielä vaihtaisikaan omistajaa (vrt. Netflix).

4. Asiakkuus markkinointilupana?

Maksava asiakas on valmis vastaanottamaan viestintää markkinoivalta organisaatiolta käytännössä missä ja milloin tahansa nykyiseen asiakkuuteensa liittyen. Tämä tarjoaa markkinoivalle organisaatiolle mahdollisuuksia palveluiden lisä- ja ristiinmyyntiin mitä erilaisemmilla tavoilla.

Asiakkuus luo siis lähtökohtaisesti mahdollisuuden viestintään. Toinen asia on, että tarjoaako markkinoiva organisaatio asiakkaalleen oikeasti sellaista sisältöä, jonka asiakas kokee hyödylliseksi? Tämä aihe herätti meillä sisäisesti paljon keskustelua muun muassa siitä, että mikä on asiakkaan yhteystietojen omaamisen ja markkinointiluvan ero. Mitä itse olet mieltä?

ESITTELLYT TAVAT TOIMIVAT MODERNIN MARKKINOINTILUPA-AJATTELUN RUNKONA

Esitetyt neljä tapaa markkinointiluvan hankintaan toimivat yksinkertaistavana mallina, jonka mukaan markkinointilupa-ajattelua kannattaa mielestäni tänä päivänä jäsentää. Markkinointiteknologia ja sisällöt auttavat markkinoivaa organisaatiota kuljettamaan markkinointiluvan antajaa tasolta toiselle. Tästä syystä myös markkinointiautomaatio on tällä hetkellä modernien markkinoijien huulilla.

Valveen toimitus