8 markkinointi­automaatio­järjestelmän keskeistä ominaisuutta

Markkinointiautomaatiolla viitataan eri työkaluista koottuun tietojärjestelmään, joka mahdollistaa raskaiden ja rutiininomaisten viestintätehtävien automatisoinnin sekä syntyneiden tulosten mittaamisen keskitetysti.

Markkinointiautomaation käytön liiketoimintahyödyt syntyvät muun muassa monikanavaistuvan viestintäympäristön tehokkaammasta hallinnasta, manuaalisessa viestintätyössä tapahtuvien “virheiden” minimoimisesta sekä organisaation lisääntyvästä kyvykkyydestä analysoida ja mitata markkinointiviestintäpanostuksia.

Mikäli markkinointiautomaatio on sinulle vielä aiheena uusi, suosittelen aloittamaan opiskelun aiemmin kirjoittamastani artikkelista: Miksi markkinointiautomaatio on kaikkien huulilla? Siinä selvennän muun muassa markkinointiautomaatiojärjestelmän merkitystä myynnin ja markkinoinnin funktioiden yhdistämisessä kuvaamalla tiedonvaihtoa niin järjestelmien kuin toimintojen välillä.

Markkinointiautomaatio palvelee markkinoijien lisäksi myyjiä

Useita markkinointiautomaatiojärjestelmän sisältämiä työkaluja on ollut markkinoijien käytössä jo pitkään. Osaa näiden työkalujen hoitamista tehtävistä on hoidettu irrallisina toimenpiteinä tai erillisissä järjestelmissä manuaalisesti. Markkinointiautomaation yksi merkittävimmistä edistysaskeleista on se kokonaiskuva, jonka järjestelmä täysin käyttöönotettuna organisaatiolle liideistä ja asiakkaista muodostaa. Hyöty kokonaiskuvasta ei rajoitu markkinoinnin piiriin, vaan se palvelee merkittävästi myös myyntiä. Tämän huomaat myös tutustumalla tarkemmin alla esiteltyihin ominaisuuksiin.

1. Henkilöstason seuranta

Yksi markkinointiautomaatiojärjestelmien tärkeimmistä ominaisuuksista on mahdollisuus seurata verkkokäyttäytymistä henkilötasolla. Henkilötason seurannan merkitys korostuu varsinkin sellaisten tuotteiden ja palveluiden kohdalla, joissa ostoprosessi on pitkä. Yleisesti tämä toteutuu ainakin b2b-ympäristössä, auto- ja asuntokaupassa sekä rahoitus- ja vakuutusalalla. Yksilötason seuranta toimii perustana useimmille markkinointiautomaation toimenpiteille, kuten personoidulle ja tarkasti kohdennettavalla viestinnälle.

2. Sähköpostimarkkinointi

Markkinointiautomaatiojärjestelmän sähköpostityökalua hyödynnetään sisällön jakelussa. Sähköpostia voidaan käyttää järjestelmän piirissä monin tavoin. Useimmiten sen käyttö perustuu ennakkoon määriteltyihin, vastaanottajan käyttäytymiseen perustuviin, drip-kampanjoihin. Useat järjestelmät tarjoavat myös paljon edistyneitä ominaisuuksia esimerkiksi sähköpostiviestien testaamiseen ja optimointiin.

3. CRM-Integraatio ja asiakastiedon rikastaminen

Kun markkinointiautomaatiojärjestelmä valjastetaan rikastamaan CRM-dataa, saavat myyjät käyttöönsä valtavan määrän arvokasta tietoa asiakkaan omatoimisesta tiedonhausta perinteisten myynnin kontaktipisteiden lisäksi. Myyjän käyttöön voidaan tuoda reaaliaikaisesti asiakkaan verkkopalvelun selaushistoria ja vuorovaikutus sosiaalisen median kanavissa.

4. Monikanavainen tuloksellisuuden mittaaminen ja analytiikka 

Markkinointiautomaatio mahdollistaa eri kanavissa toteutettujen markkinointikampanjoiden ja -aktiviteettien tulosten seurannan keskitetysti. Jopa printtimateriaalien käyttöä ja tapahtumamarkkinoinnissa onnistumista voidaan oikein suunniteltuna mitata järjestelmän avulla.

5. Liidien generointi laskeutumissivujen ja lomakkeiden avulla

Useimpiin markkinointiautomaatiojärjestelmiin on sisäänrakennettu työkalut, joiden avulla lasketumissivujen ja verkkopalvelujen rakentaminen onnistuvat niin, että niiltä kerätyt asiakastiedot ja markkinointiluvat kirjautuvat automaattisesti käytettyyn järjestelmään. Useimmilla järjestelmillä laskeutumissivujen konversioita pystytään myös kehittämään esimerkiksi testauksen ja käyttäjälle personoitujen sisältöjen avulla.

6. Liidien hallinta ja segmentointi

B2B-markkinoinnissa liidien hoivauksella viitataan prosessiin, jossa tavoiteltuun segmenttiin kuuluvan asiakasehdokkaan kiinnostusta pyritään systemaattisesti rakentamaan kouluttamalla ja johdattamalla henkilöä samalla eteenpäin ostoprosessissa. Markkinoinnin automaatiojärjestelmät tarjoavat lähes poikkeuksetta mahdollisuuden myös liidien pisteytykseen. Liidien pisteyttämisen avulla varmistatte, että myyjänne työskentelevät aina potentiaalisimpien liidien ja asiakkaiden parissa.

7. Sosiaalisen median markkinointi

Monet automaatiojärjestelmät tarjoavat sisäänrakennettuja työkaluja sosiaalisessa mediassa tapahtuvan viestinnän hallinnointiin ja toiminnan mittaamiseen. Ehdottomana vahvuutena näissä ratkaisuissa on sosiaalisen median viestinnän onnistumisen ja panostusten mittaaminen saman järjestelmän sisällä.

8. Integroitavuus muikin järjestelmiin

Tapauskohtaisesti markkinointiautomaatiojärjestelmä on hyödyllistä liittää keskustelemaan organisaation muiden asiakastietoa keräävien tietojärjestelmien kanssa. Esimerkiksi verkkokaupan tapauksessa markkinointiautomaatiojärjestelmän avulla voidaan kohdistaa uudelleenmarkkinointia niille henkilöille, jotka ovat siirtäneet tietyn tuotteen ostoskoriin, mutta eivät ole sitä vielä syystä tai toisesta ostaneet. Varmasti yleisin integraatio toteutetaan kuitenkin markkinointiautomaatio- ja CRM-järjestelmän välillä.

Lue lisää aiheesta: 7 tutustumisen arvoista markkinointiautomaatiojärjestelmää

Valveen toimitus