Art Directorin odotuksia vastuulliselle markkinointitoimistolle

Vastuullisuudesta on puhuttu paljon, mutta käytännössä se on iso vyyhti erilaisia asioita. Vastuullisuus on myös subjektiivinen käsite, joka saattaa tarkoittaa aivan eri asioita eri ihmisille henkilökohtaisista arvoista riippuen.

Jos toisinaan nipistelee ajatus siitä, että markkinointityö kaipaa merkityksellisyyttä, haluaisi pikkuisen parantaa maailmaa, sekä toteuttaa omien arvojen mukaista työtä, kannattaa tutustua tarkemmin vastuullisuuteen. Vastuullisuusasioihin perehtymällä löytää myös merkityksellisyyttä. 

Markkinointitoimiston vastuullisuuteen pätee tietysti samat vastuullisen yrityksen määritelmät kuin mihin tahansa muuhunkin yritykseen, kuten avoimuus, läpinäkyvyys, johdonmukaisuus ja vastuullisuuden huomioiminen liiketoiminnassa. Vastuullisuus ei ole mediassa isosti näkyvä pro bono -keikka silloin tällöin, vaikka niiden tekeminen onkin mukavaa puuhaa, vaan parhaimmillaan koko liiketoiminnan läpi menevää toimintaa, joka on päivittäin läsnä.

Vastuullisuus kiinnostaa markkinoinnin asiantuntijaa

Vastuulliset arvot kiinnostavat työntekijöitä (Universum 2021). Myös me markkinointitoimistossa työskentelevät pidämme vastuullisuutta tärkeänä. Työntekijät ovat motivoituneempia ja sitoutuneempia vastuullisessa yrityksessä, jossa myös luovuus ja innovatiivisuus kehittyvät (Työ ja elinkeinoministeriö 2009).

Itse- ja tiimiohjautuvassa asiantuntijatyössä jokainen voi onneksi kehittää vastuullisuutta omassa työssään. Itsensä kehittämiselle on hyvä olla jokin pohja, mistä lähteä liikkeelle. Sen luomisessa voivat auttaa vastuullisuuskoulutus ja perehdytys, jossa voi opiskella konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkien kautta jakaa parhaita käytäntöjä.

Tärkeää vastuullisuuden edistämisessä onkin rehellisyys ja avoin keskustelu. Myös vanhojen toimintatapojen ravistelu kiinnostaa markkinointiväkeä.

Markkinointitoimiston tehtävänä vastuullisuuden edistäminen

Vastuullisuus jaetaan yleensä sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuuseen. Markkinointitoimistossa sitä voi ryhmitellä ja tarkastella myös toimiston sisäisen vastuullisuuden, yhteistyökumppanien ja verkoston vastuullisuuden ja asiakastyön vastuullisuuden kautta.

Markkinointitoimiston sisäisen vastuullisuuden perusta on kulttuurissa. Vastuullisuus pohjautuu avoimeen ja rehelliseen kommunikointiin, jossa kuunnellaan toisia ja mietitään yhdessä, miten asioita voisi parantaa. Toimiston sisäisiä vastuullisuustekoja voi olla esimerkiksi uusimman tiedon jakaminen, vastuullisuustavoitteiden asettaminen, yhteistyöprojektien järjestäminen vastuullisuuden asiantuntijoiden kanssa, rekrytointiprosessin kehittäminen ja työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen. Työntekijöiden oman vastuullisuuden tiedostaminen vaikuttaa suoraan asiakastyöhön. Luomme valtavasti kuvia ja viestejä asiakkaillemme ja autamme jakamaan niitä maailmalle. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa markkinoinnin ja viestinnän kautta kuvastoon, jota näkyy yleisölle. Meillä on siis myös vastuu miettiä, millaisia kuvia haluamme jakaa.

Tällaisen asenteen ja kulttuurin luominen on helposti sanottu, mutta käytännössä sitten isompi juttu. Myös markkinointitoimiston vastuullisuuden mittaamisessa on omat haasteensa, mutta koulutuksen määrää ainakin voi mitata. Markkinointitoimiston kun lopulta tekee vastuulliseksi sen osaavat asiantuntijat.

Käytännössä tämän päivän markkinointia tehdään asiakkaasta, toimistosta ja sen kumppaneista ja alihankkijoista koostuvassa verkostossa. Näin ollen myös vastuullisuuskeskustelu ja parhaiden ratkaisujen suunnittelu tehdään yhdessä koko verkoston kanssa.

Hyötyä asiakkaille

Markkinointitoimiston työntekijöiden tulee ymmärtää vastuullisuuden perusteita monelta eri alalta ja tunnettava asiakkaiden kasvavia vastuullisuusvaatimuksia. Toisinaan pitää ja saa sukeltaa syvälle asiakkaiden mielenkiintoiseen vastuullisuusmaailmaan.

Haluamme viestiä edelläkävijöiden teoista ja käytännöistä sekä lisätä tietoisuutta vastuullisuudesta. Onpa joskus käynyt niinkin, että asiakasyrityksemme on tehnyt mielettömän hienoja ympäristötekoja, mutta joita asiakas itse on pitänyt sen verran itsestäänselvyytenä, ettei ole tullut mieleen kertoa niistä maailmalle. Kun me olemme valveutuneita, voimme löytää jotain, mitä asiakkaan kannattaa jakaa.

Haasteitakin vastuullisuusviestinnässä on. Vastuullisuuspuhe saatetaan kokea ärsyttäväksi tai päälle liimatuksi. Vastuullisuuspuhe saattaa myös herättää lisäkysymyksiä yleisössä ja viesti voi kääntyä itseään vastaan, jos perusteet eivät ole kunnossa.

Jo varhaisessa vaiheessa projektia keskustelemme mielellämme vastuullisuusteemoista ja -tavoitteista ja teemme suunnitelmia niiden edistämiseksi. Vastuullisuutta voi toteuttaa pienessä mittakaavassa: päätetään vaikkapa painaa esite kierrätyspaperille tai jättää se kokonaan painamatta. Tai sitä voi toteuttaa isommassa mittakaavassa – päivittämällä viestintä/markkinointistrategia ja valjastamalla vastuullisuus myös siten tukemaan organisaation tavoitteita.

Markkinointitoimiston työntekijöiden mielestä markkinoinnin tärkeä tehtävä on edistää hyviä asioita asiakastyön kautta. Voimme auttaa nostamaan yhteiskunnallisia teemoja keskusteluun ja tehdä siten maailmasta taas hiukan paremman paikan.

Opitaan yhdessä ja käydään avointa keskustelua vastuullisuudesta.

Kirjoittaja on juuri tehnyt Turun AMK:n Taideakatemiaan Master-työn, jossa selvitettiin markkinointitoimistojen vastuullisuutta. 

Susanne Työrinoja

Art Director