Double diamond – ratkaise oikea ongelma

Double diamond -suunnitteluprosessi varmistaa sen, että suunnittelijat ratkaisevat oikean ongelman.

Suunnittelijan mieli on täynnä ideoita, jotka haluavat päästä mellastamaan todelliseen maailmaan. Ideat pyrkivät ulos mielen syövereistä visuaalisina näkyminä, rautalankamalleina, konsepteina, kirjoituksina, post-it lappuina jne. Villiintyneet ideat ovat vaarallisia ja voivat aiheuttaa taloudellisia tappioita. Paraskin idea ja toteutus on täysin hyödytön, jos se ratkaisee väärän ongelman.

Double diamond, kuten kaikki muutkin suunnitteluprosessit, voidaan yksinkertaistaa kahteen selkeään vaiheeseen. Ensin pitää ymmärtää, mitä ollaan ratkaisemassa tai mikä on todellinen tarve. Sen jälkeen suunnitellaan palvelu, tuote tms. joka ratkaisee ongelman ja vastaa oikeaan tarpeeseen.

Double diamond -mallin vaiheet

Ymmärrä ja määritä strategia

  1. Löydä: kohderyhmää tutkimalla ja havainnoimalla etsitään uusia kysymyksiä ja ongelmia.
  2. Määritä: näkemys oikeasta ongelmasta hahmottuu ymmärryksen kasvaessa.

Toteutus

  1. Suunnittele: kokeillaan ja etsitään parasta mahdollista tapaa ratkaista löydetty ongelma.
  2. Toimita: iteroinnin ja testaamisen avulla löydetään paras toimiva ratkaisu, joka valitaan toteutettavaksi.

kaksinkertainen timanttikehys

Ensimmäisessä timantissa tutkitaan ja havainnoidaan ihmisten käyttäytymistä, haastatellaan asiantuntijoita ja tutkitaan ongelmakenttää muutenkin mahdollisimman laajasti. Tutkimuksen edetessä suunnittelijat alkavat huomata toistuvia kaavoja ja havaintojen joukosta löytyy oikea ongelma, joka pitää ratkaista.

Mallin puolessa välissä on kohta, jossa alkuperäinen ongelma määritellään uudelleen. Suunnittelijat saavat briiffin ja tavoitteet projektin alussa. Tutkimusten jälkeen tavoitteet yleensä kuitenkin muuttuvat ja ne käydään läpi debriefing-työpajassa, jossa sovitaan ja päätetään, mitä seuraavaksi lähdetään ratkaisemaan.

Timantin toisessa vaiheessa lähdetään kokeilemaan erilaisia ratkaisuja. Näkökenttää laajennetaan uudestaan ja etsitään paras toimiva ratkaisu. Iteroimalla, prototypoimalla ja testaamalla löydetään lopulta yksi suunnitelma, joka valitaan toteutettavaksi.

Double diamond -malli pitää huolta siitä, että asiat tehdään oikeassa järjestyksessä ja suunnittelu alkaa, kun asiakkaiden tarpeet ja ongelma ymmärretään hyvin.

Vahvinkin suunnittelija saa välillä sortua heikkouksiin ja suunnitella ja ideoida vapaasti, mitkä mieleen juolahtaa. Asiakasprojekteissa pitää kuitenkin varmistaa se, että projektiin laitettu aika käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Double diamond -malli pitää huolta siitä, että asiat tehdään oikeassa järjestyksessä ja suunnittelu alkaa, kun asiakkaiden tarpeet ja ongelma ymmärretään hyvin.

Valveen toimitus