Hubspot-integraatiot laajentavat markkinointiautomaation vaikutusta

Hubspot on aktiivisesti laajentanut tarjoamiensa integraatioiden määrää. Listaan tässä kirjoituksessa Hubspotin tällä hetkellä tarjoamat teknologiaintegraatiot jaoteltuna kolmeen pääkategoriaan.

Markkinointiautomaation osalta aletaan tänä vuonna suomalaisyrityksissä keskittymään entistä enemmän teknologian varsinaiseen hyödyntämiseen. Tämän nosti myös Joonas Rinne esille suositussa Markkinoinnin automaation trendit 2016 -artikkelissaan. Näin ollen järjestelmäintegraatioiden sujuvuus nousee tämän myötä entistä useamman organisaation työpöydälle, kun markkinointi-infrastruktuuria suunnitellaan uusiksi tai päivitetään selkeästi.

Tärkeimmäksi yksittäiseksi kysymykseksi nousee usein tiedonsiirto ja -synkronointi automaatiojärjestelmän ja CRM-järjestelmän välillä. Unohtaa ei sovi myöskään jatkuvassa mullistuksessa olevaa muuta markkinointiteknologiakenttää, jonka erilaisia työkaluja on modernin markkinoijan pystyttävä liittämään työkalupalettiinsa tarpeen mukaan – mielellään mahdollisimman sujuvasti.

Hubspot on aktiivisesti laajentanut tarjoamiensa integraatioiden määrää. Listaan tässä kirjoituksessa Hubspotin tällä hetkellä tarjoamat teknologiaintegraatiot. Integraatioita on saatavilla hyvin kattavasti jo nyt, mutta päivittyvää tilannetta kannattaa seurata Hubspotin omasta listauksesta. Tämän kirjoituksen kategorisoinnin olen laatinut helpottamaan tarjolla olevien integraatioiden hahmottamista kokonaisuutena. Jaoin integraatiot tässä yhteydessä kolmeen pääkategoriaan: Asiakkuudenhallinta & myynti (1), markkinointiviestintä (2) ja muut integraatiot (3). Samalla listaus piirtää kuvaa siitä, miltä edistyneimpien markkinointiorganisaatioiden teknologiapinot näyttävät jo nyt.

Hubspotin asiakkuudenhallinnan & myynnin integraatiot (1)

Tässä kategoriassa listataan Hubspotiin integroituvat CRM-järjestelmät. Tämän lisäksi listataan myös muut selkeästi myyntityöhön linkittyvät sovellukset.

Hubspotiin integroituvat CRM-Jarjestelmät

 • Microsoft Dynamics
 • Salesforce
 • Zoho CRM
 • Pipedrive CRM
 • Base
 • Netsuite
 • SugarCRM

Hubspotilla on myös oma CRM-järjestelmä, joka sisältyy markkinointiautomaatiojärjestelmän lisenssiin. Hubspotin markkinoinnin automaatioon siirryttäessä kannattaa arvioida myös mahdollisuus hyödyntää tätä.

Mutt asiakkuudenhallintaan ja myyntiin liityvät työkalut

 • App Data Room
 • Sidekick
 • Membrain
 • RelateIQ
 • Infer

Hubspotin markkinointiviestinnän integraatiot (2)

Tässä kategoriassa listataan kaikki sellaiset sovellukset ja työkalut, jotka auttavat rakentamaan tehokkaampaa modernia markkinointia digitaalisessa toimintaympäristössä.

Liidien hankinta verkkopalvelusta & laskeutumissivuilta

 • LeadPages
 • Unbounce
 • Brightinfo
 • Slideshare
 • SurveyMonkey
 • Gravity Forms
 • Wufoo

Mainonnan hallinta

 • GoChime
 • Perfect Audience

Huomaa, että LinkedIn- ja Google-mainontaa on ollut mahdollista hallita jo jonkin aika Hubspot-lisäosalla. Kirjoitimme tästä ja muista Hubspotin uusista ominaisuuksista aiemmin blogillamme.

Muita asiakasviestinnän - ja palvelun integraatioita 

 • Appcues
 • Eventbrite
 • Snapengage
 • Zendesk
 • Invoca

Sisällönhallinta, Järjestäminen & Tuotanto 

 • BlogMutt
 • WordPress
 • Inboundli
 • Pocket & Instapaper
 • Dropbox & Google Drive
 • Zerys
 • BoostSuite
 • Scripted
 • Überflip
 • Smartling

Verkkoneuvottelu-, Webinaari- ja Videotyökalut

 • ReadyTalk
 • GotoWebinar
 • UberConference
 • Wistia

Hubspotin muut integraatiot (3)

Tähän kategoriaan on listattu ne järjestelmät, työkalut ja sovellukset, jotka eivät sopineet kahteen ensimmäiseen kategoriaan.

Verkkokauppa

 • BigCommerce
 • Magento
 • Shopify

Sähkoinen allekirjoittaminen

 • HelloSign
 • PandaDoc

Projektinhallinta & Muut liiketoimintasovellukset 

 • FreshBooks
 • Teamwork.com
 • Workflow Max
 • DataHero
 • Zapier

Järjestelmien sujuvan integroinnin merkitys korostuu jatkossa entisestään

Yhteenvetona järjestelmäintegraatioista voi todeta vielä seuraavaa. CRM-järjestelmien integrointi ja tietojen synkronointi markkinointiautomaatioon on siinä mielessä oleellista, että silloin markkinoinnin automaatiojärjestelmän avulla voidaan kohdistaa yksilöllisempää viestintää nykyisille asiakkaille ja siten rakentaa parempaa asiakasymmärrystä. Etenkin suuria asiakas- ja liidirekistereitä omaaville yrityksille tähän sisältyy usein suurin potentiaali – ja helpoimmat voitot markkinoinnin automaatiohankkeen käynnistämisen näkökulmasta.

Markkinointiviestintäkategoriassa esitellyt integraatiot ovat puolestaan pääosin sellaisia, joiden avulla yrityksen on mahdollista hankkia uusia liidejä. Tässä yhteydessä integraatioiden suurin merkitys on siinä, että liiditiedot ovat aina ajan tasalla huolimatta siitä, mistä kanavasta tai aktiviteeteista ne ovat peräisin.

Tiettyjen yrityssovellusten ja projektinhallinnan järjestelmien löytyminen Hubspotin integraatioiden joukosta kuvaa puolestaan mielestäni hyvin sitä tosiasiaa, että markkinoinnin automaatiosta on kovaa vauhtia muodostumassa organisaatioiden asiakasviestinnän kulmakivi – myös Suomessa.

Valveen toimitus