HubSpot palvelemaan liiketoiminnan ydinprosesseja

HubSpot tunnetaan yleisesti markkinoinnin automaation työkaluna, mutta todellisuudessa se on paljon enemmän. HubSpot yhdistää CRM:n, myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun työkalut ja datan saman katon alle. Järjestelmä auttaa yrityksiä kasvamaan, kun ymmärretään hyödyntää sen kaikkia ominaisuuksia ja tietoa.
HubSpot panostaa tällä hetkellä voimakkaasti CRM-alustaan, jossa kaiken keskiössä on asiakas ja hänen palvelemisensa koko asiakasmatkan aikana. Jotta asiakasta pystytään palvelemaan mahdollisimman hyvin, asiakastiedon ja -ymmärryksen hyödyntäminen asiakaspolun eri vaiheissa korostuu. Tähän liittyy myös olennaisena osana integraatiot ja niiden saumaton käyttö.  

Bostonilaisten Brian Halliganin ja Darmesh Shahin luoma alusta kehittyy nopeaa vauhtia ja uusin toiminnallisuus Operations Hub mahdollistaa ulkopuolisten järjestelmien integroinnin kitkattomammin osaksi järjestelmää. Uuden työkalun ansiosta ei tarvita enää tuplakirjauksia tai manuaalista työtä järjestelmien välillä.  

Tekeminen ja teknologia osaksi liiketoiminnallisia tavoitteita

Kun HubSpotia käytetään mahdollisimman laajasti eri liiketoiminta-alueilla, pääsee myös käsiksi uskomattomaan määrään dataa ja tietoaTämä mahdollistaa esimerkiksi taloushallinnon- ja projektinjohtamisjärjestelmien integroinnin HubSpotiin, jolloin asiakashankintakustannuksia ja asiakkaan elinkaaren arvoa voidaan mitata ja analysoida. Tiedon perusteella markkinoinnin ja myynnin tekemistä voidaan optimoida paremmin kannattaviin asiakkuuksiin 

Ennen kuin laajennat HubSpotin käyttöä, huolehdi kuitenkin nämä perusasiat kuntoon. 

Toiminnan tulee olla sidottu tiukasti yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin 

Esimerkiksi uutta tuotetta lanseerattaessa on lähdettävä miettimään mikä on maali ja mitä täytyy tehdä, jotta sinne päästään. Kuinka paljon liikevaihtoa tarvitaan ja kuinka paljon markkinoinnilta vaaditaan myyntivalmiita liidejäjoista myynti voi klousata kauppoja. 

Jos strateginen kulma ei ole kunnossamarkkinoinnin ja myynnin tekeminen jää yksittäisten kampanjoiden tasolle. Tällöin tuloksia odotellaan sormet ristissä parasta toivoen. Samalla HubSpotin käyttämisestä tulee summittaista. Lähetetään yksittäisiä sähköpostikampanjoita tai kerätään liidejä lomakkeiden avulla väärästä kohderyhmästä. Tämän takia on tärkeää tunnistaa teknologian potentiaali ja siellä piilevät “alhaalla roikkuvat hedelmät” tai lymyilevät asiakastiedon kultakaivot, jotta liiketoiminnallisiin tavoitteisiin päästään.  

Tunnista tietolähteet 

Kaikki lähtee liikkeelle asiakasmatkan olennaisten kohtaamispisteiden tunnistamisesta ja tietolähteiden löytämisestä. Mitkä kohtaamispisteet, kanavat ja sisällöt ovat tärkeitä asiakkaan kannalta eri vaiheissa sekä mitkä tekijät vaikuttavat matkan edistymiseen tai pysähtymiseen. Kun nämä on tunnistettu, HubSpotin avulla markkinointi ja myynti pystyy keräämään ja käyttämään tietoa vaikuttavasti. Mitä askelia potentiaalinen asiakas on jo ottanut, mistä blogiteksteistä asiakas on ollut kiinnostunut tai mitä referenssejä hän on jo käynyt katsomassa. Valitettavan usein tieto jää kuitenkin hyödyntämättä ja aikaa tuhlaantuu myytäessä liideille, jotka eivät ole valmiita ostamaan.  

Eri liiketoiminta-alueet rikastamaan asiakastietoa 

HubSpotin käytön laajentaminen vaatii myös kasvun johtamiseen liittyvien työkalujen ja prosessien auditoimista. Eri liiketoiminta-alueiden päällekkäiset työkalut kuten useat CRM-järjestelmät takaavat sen, ettei data valu markkinoinnille asti.  

Tällöin integraatiot ovat olennainen osa datan rikastamista.  Kun myynnin, ja markkinoinnin ja asiakaspalvelun työkalut kuten esimerkiksi SalesforceVainu, ja LeadfeederGotoWebinar ja vaikkapa Zendesk on integroitu osaksi HubSpotia, data näistä työkaluista valuu suoraan kontaktien ja yritysten alle. On ymmärrettävä mitä dataa HubSpotiin kannattaa integroidamiten hyödyntää tietokenttiä asiakasmatkan eri vaiheissa ja kehitettävä teknologian käyttöä jatkuvasti. 

TOP-6 vinkkiä HubSpotin hyödyntämiseen: 

  1. Kytke tekeminen ja teknologia osaksi tavoitteita  
  2. Tunnista asiakkaan matka ja tietolähteet
  3. Ymmärrä työkalujen eri mahdollisuudet ja datapisteet 
  4. Auditoi säännöllisesti erityisesti myynnin ja markkinoinnin hyödyntämiä työkaluja ja Saas-palveluita 
  5. Integroi tärkeimmät työkalut ja kytke ne liiketoiminnan prosesseihin 
  6. Tee, opi ja kehity 

Jos haluat aidosti viedä HubSpottekemisen seuraavalle tasolle, hyödyntää sen tarjoamaa dataa ja kytkeä sen osaksi liiketoimintaa, tarvitset sekä teknologista tukea, että lisäresursseja. Jos otat kumppanin mukaan HubSpottekemiseen, pidämme huolen, että tekeminen kattaa kaikki liiketoimintaalueet ja pysyy Valveilla puolestasi alustan kehittymisestä.  Ota siis yhteyttä, jos tarvitset näissä asioissa apua! 

Yvonne Edfelt

Head of HubSpot Consulting